+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Toprak Mevsimlere Göre Nasıl Değişim Gösterir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Toprak Mevsimlere Göre Nasıl Değişim Gösterir
  toprak mevsimlere göre nasıl değişim gösterir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Toprak Mevsimlere Göre Nasıl Gösterir Hakkında Bilgi


  Toprak; yeryüzünün dışını kaplayan kayaların ve organik maddelerin tarla ayrışma ürünlerinin
  karışımından meydana gelen içerisinde ve üzerinde geniş bir canlılar alemini barındıran ve belirli
  oranlarda su ve hava içeren bir maddedir.
  Toprakta biriken katı sıvı ve gaz atıklarla diğer kirleticilerin toprağın karakteristiğini bozup verim
  gücünü düşürerek canlı yaşamına zarar verecek düzeye ulaşmasına toprak kirliliği olarak
  tanımlanmaktadır. Toprak kirliliği pek çok teknik ve ekolojik baskının sonucunda ortaya çıkar. Bu
  baskıların başında yanlış tarım tekniği uygulamaları fazla yapay gübre ile tarımsal mücadele ilacı
  kullanımı atık ve zehirli maddelerin toprağa bırakılması gelmektedir. (Özdemir 1997)
  Yirminci yüzyılın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanması ile
  birlikte toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Daha önceki
  yüzyıllarda kullanılan güç ve enerji kaynaklarının yetersiz olması nüfusun azlığı endüstrileşmenin
  henüz gelişmemesi sebebiyle diğer çevre faktörlerinde olduğu gibi toprakta da herhangi bir
  kirlenme söz konusu değildi. Özellikle yirminci yüzyılın ortalarına doğru hızlı nüfus artışı ile birlikte
  tarım ve diğer alanlardaki sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak toprak kirliliği de
  artmaya başlamıştır.

  Toprak Kirliliğine Sebep Olan Faktörler
  1. Yerleşim alanlarından çıkan atıklar egzoz gazları endüstri atıkları tarımsal mücadele
  ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir.
  2. Yerleşim alanlarından çıkan çöplerin boşaltıldığı alanlar ile kanalizasyon şebekelerinin
  arıtılmaksızın doğrudan toprağa verildiği alanlarda toprak kirliliği meydana gelmektedir.
  3. Egzoz gazları ozon karbonmonoksit kurşun ve kadmiyum vs. gibi zehirli maddeler havaya
  yayılmakta ve solunum yolu ile büyük bir kısmı canlılar tarafından alınmaktadır. Geriye
  kalanı ise rüzgarlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve yağışlarla yere inerek toprak ve
  suları kirletmektedir.
  5
  4. Toprak kirliliğine sebep olan diğer bir faktör de tarımsal mücadele ilaçları ve suni
  gübrelerdir. Tarımsal mücadele ilaçlarının bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu toksik
  maddelerin toprakta birikimi artmakta ve doğal ortamın kirlenmesine sebep olmaktadır.
  5. Sodyum fosfor potasyum kalsiyum magnezyum demir çinko bakır mangan bor gibi
  besin maddelerini içeren suni gübreler de aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu toprağın
  yapısını bozmakta ve toprak kirliliğine yol açmaktadır.
  6. Endüstri tesislerinden çıkan ve arıtılmaksızın havaya suya ve toprağa verilen atıklar
  çevreyi kirletmektedir.
  7. Ayrıca; ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi yakılarak tarla açılması tarım
  topraklarının hatalı işlenmesi mera ve çayırların bilinçsiz kullanımı aşırı otlatma vb.
  sebeplerle oluşan toprak erozyonu bugün dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi
  ülkemizde de en önemli çevre sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Toprak kirliliğinin önlemesi için;
  • Evsel atıklar toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve imha edilmelidir.
  • Verimli tarım alanlarına sanayi tesisleri ve yerleşim alanları kurulmamalıdır.
  • Sanayi atıkları arıtılmadan toprağa verilmemelidir.
  • Gübrelemede yanlış uygulamalar önlenmelidir.
  • Ambalaj sanayide cam karton vb. yeniden kullanılabilir maddeler seçilmelidir.
  • Nükleer santraller toprağa zarar vermeyecek yerlere kurulmalıdır.
  • Toprak yapısına uygun kullanım için özel çalışmalar yapılmalıdır.
  • Ormanlar korunmalı ve ormanlık alanlar çoğaltılmalıdır.
  •Toprakların korunması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
  • Toprağı yanlış işleme ve yanlış sulama uygulamaları durdurulmalıdır.
  •Toprakla uğraşan kişiler bu konuda bilinçlendirilmelidir.

+ Yorum Gönder


toprak mevsimlere göre nasıl değişim gösterir,  toprağın mevsimlere göre değişimi,  topraktaki değişimler,  mevsimlere göre toprak değişimi