+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir
  kısaca çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir


  Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir. Sanayideki bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Doğal kaynaklar hızla tükenirken, üretim ve tüketimden kaynaklı atıkların önlemler alınmadan doğaya atılması Çevre Kirliliğinin oluşmasına ortam sağlamaktadır. Çevre kirliliğinin en önemli nedenleri aşağıda kısaca sıralanmıştır.

  Hızlı nüfus artışı,

  Plansız kentleşme,

  Plansız endüstrileşme

  Doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması.

  Kuşkusuz çağımız, dünya tarihinde en fazla gelişme ve ilerlemelere sahne olmaktadır. Beşeriyetin sanayileşme ve tekniğin her alandan gelişmenin azami noktası yaşamakta olduğumuz zaman dilimi içindedir. Bu hızlı gelişme her geçen gün dahada hızla artmaktadır. Bu arada, insanlar da doğal zenginlik kaynaklarını hızla tüketmektedirler.

  Bu durumda çevrenin pek çok yer ve şekilde hızla kirlenmesine neden olmaktadır. Etkili ve geniş kapsamlı önlemler alınmaz ise dünyamızdaki tüm canlı varlıklar için yaşama şartları durmadan bozulmaya devam etmektedir. Hızlı sanayileşme ile beraber çevrenin hızla kirlenmesi ve bu durumun doğurabileceği sınırsız tehlike, ancak son çeyrek yüzyılda yeterince anlaşılabilmiştir.

  Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Artan nüfusla birlikte devreye giren altyapılar, faaliyete geçtikleri günde bile yetersiz kalmaktadır. Bu plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla tarımda kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte, gerekli çevresel önlemler alınmadan ve arıtma tesisleri kurulmadan, geri dönüşüm alanları hazırlanmadan yoğun üretime geçen sanayi tesisleri veya sanayi bölgeleri çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarmıştır.. Yapılan araştırmalar Dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin % 50 'sinin, son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Hızlı nüfus artışı, çevre sorunlarının artmasında önemli bir etken olarak görülmektedir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek nüfus artış oranına sahiptir. Artan nüfüs karşısında düzenlemlerin ve planlamaların erken hayata geçirilerek çevre kirliliğinin en aza indirilmesi amaçlanmalıdır.

  Dünya nüfusunun hızla artmasi beraberinde sanayin ve kentleşmenin artmasına neden olmaktadır. İnsanların , sanayinin ve kentlerin ihtiyaçı olan ham madde doğadan karşılanmaktadır. Bu ham madde ihtiyacının giderilmesi aşamasında doğa hızla tahrip edilerek çevreye zarar verilmektedir. Bu aşamada doğal kaynaklar plansız ve yanlış bir şekilde tüketilmmektedir.

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Çevre Kirliliğinin Nedenleri

  Doğal Olaylar ve Etmenler

  * Volkanik patlamalar.
  * Deprem, sel.

  İnsanların sebeb olduğu faktörler;

  * Evde, iş yerinde, arabalarda çıkan eksoz gazları fosil yakıtlarının bilinçsizce kullanılması.

  * Kimyasal ve Biyolojik silahların kullanılması.

  * Orman yangınları bilinçsiz ve zamansız yapılan avlanmalar.

  * gereksiz ve bilinçsiz şekilde kullanılan tarım ilaçları. Fare, Böcek, karınca vb. öldürücülerin gereksiz ve çok kullanılması

  * Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemelerde ortaya çıkan radyasyonlar.

 4. Eleman
  Devamlı Üye
  Çevre kirliliği sanayinin yaygınlaşması toplu taşıma araçlarının tercih edilmemesi fosil yakıtların kullanılması, kalorifer bacalarının temizlenmemesi çevre kirliliğine neden olmaktadır. çevre kirliliğini önlemek için güneş enerjisi kullanmaya jeotermal enerjiden yararlanmaya dikkat edilmelidir.

+ Yorum Gönder


çevre kirliliğinin nedenleri