+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Ekosistem Forumunda Çevre Sorunu Olarak hava kirliliği, etkileri ve sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BİL@L
  Devamlı Üye

  Çevre Sorunu Olarak hava kirliliği, etkileri ve sonuçları
  Çevre Sorunu Olarak hava kirliliği, etkileri ve sonuçları


  Çevre sorunları; hava, su, toprak ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer yüzündeki bütün canlılar hava, su ve toprağı kullanarak hayatlarını sürdürürler. Bu ortamı kirleten en büyük neden ise, insan faaliyetleridir.  Genel olarak, çevre kirliliği dört madde etrafında toplanmıştır.Bunlar;


  1-Hava kirliliği
  2-Su Kirliliği
  3-Toprak Kirliliği
  4-Gürültü(ses) kirliliği
  olarak sınıflandırılmıştır


  Hava kirliliği havanın bileşenlerindeki değişme ile başlar. Bu kirleticiler, kükürtdioksit, karbon monoksit, amonyak, fibrokarbonlar ile aldehitler gibi maddelerdir. Bir kısmı fotokimyasal reaksiyona girerek zararlı bileşikleri oluştururlar.  Hava Kirliliğine Yol Açan Doğal Faktörler
  a-Relief Faktörü
  Bir yerleşim merkezinin kuruluşu yerinin topoğrafik birtakım özellikleri, oradaki hava kirliliğinin derecesini, kalış süresini etkilemektedir.
  Relief, hava kirliliğini doğurucu bir faktör olmayıp, onun derecesini ve ortamın kirli kalma süresini etkilemektedir.
  Olumsuz relief şartları yanında, olumlu özelliklere sahip olan yerleşim merkezleri üzerindeki kirli hava, çoğu zaman hafif de olsa bir rüzgar vasıtasıyla kolayca dağılabilmektedir.
  b-Meteorolojik Faktörler
  1-b-Basınç şartları ve rüzgar
  Yüksek basınç şartlarının olduğu bir alada hava, devamlı çökme eğilimi gösterir. Bu nedenle kirli hava, yükselme ve dağılma şansı bulunmaz.
  Alçak basınç (Siklon)’larda ise, hava hareketi yükselici özellik gösterir. Türbülans ve konvektif harekete sahiptir. Kirli havayı Atmosferin üst katlarına taşıyarak, yükseklerdeki rüzgarlarla dağılmasına neden olur.
  Rüzgarın varlığı , kirli havanın taşınması ve bir yerlere sürüklenmesi demektir. Rüzgarın sakin veya hafif olması ise, kirli havanın olduğu yerde kalması demektir. Bu nedenle, rüzgara kapalı alanlar, kirliliğin en yoğun olduğu alanlar olarak karşımıza çıkarlar.
  2-b-Nem
  Havadaki nemin kirlilik açısından olumlu ve olumsuz yanları vardır. Atmosferin alt katlarında su buharlarının daha fazla olması, yere yakın güneş enerjisinin tutulmasına ve dolayısıyla daha fazla ısınmaya neden olmaktadır. Havadaki kükürt dioksit konsantrasyonunun yoğun olduğu zaman içerisinde eğer, nisbi nem de çok yüksek ise, havadaki su buharı ile kükürt dioksit reaksiyona girerek sülfürik asit oluşur. Sülfürik asidin, insan sağlığına olan zararı ise bilinen bir gerçektir.
  3-b-Sıcaklık ve İnversion
  Atmosferin normal seyri olarak, dikey yönde yerden yukarıya doğru gidildikçe sıcaklık sürekli olarak azalmaktadır. Bazı zamanlarda bunun aksine durum görülebilir. İşte bu gibi durumlarda sıcaklık bir yerde artıp tekrar azalma gösteriyorsa bu olaya “Sıcaklık Terselmesi” (İnversion) denilmektedir.
  Hava kirliliği yönünden en tehlikeli olanı, sıcaklık terselmesinin olduğu günlerdir. İnsanlar ve diğer canlılar, bu kararlı durumun bozulmasına kadar çökmüş olan kirli havaya mahkûm olurlar.
  Atmosferin normal seyri olan yükseklikle sıcaklığın azalması olayına “Lapse-rate” denir. Kuvvetli adyebatik lapse-rate olayında havada dikine olarak kuvvetli hareketler vardır. Bu kuvvetli kovektif hareket sayesinde havadaki kirleticiler de dağılma şansı bulur ki, temiz hava için en uygun ortam da bu gibi olayların olduğu zamana rastlamaktadır.
  Bazı durumlarda yükseldikçe sıcaklıkta herhangi bir değişme görülmez, işte bu tür tabakalara “İzotermal Tabaka” denir.
  Adyebatik lapse-rate olayı kuru ve yaş olmak üzere iki şekilde görülür. Kuru adyebatik lapse-rate olduğu durumlarda hava nemce fakirdir ve her 100m. yükseldikçe sıcaklık 0,98 C düşmektedir. Yaş adyebatik lapse-rate durumunda ise, hava nemce doygun ve her 100m. yükselin dikçe sıcaklık 0,65 C düşer. Dolayısıyla , havanın kararlı mı yoksa kararsız mı olduğu, havada bulunan nem oranına da bağlı bulunmaktadır.


  Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler
  • Öncelikle fosil yakıt kullanım yerine doğalgaz, güneş enerjisi ve jeotermal enerji kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
  • Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanların artırılması planlanmalı ve sanayi atıkları havaya verilmemelidir.
  • Arabaların egzozlarından çıkan gazlara önlem alınmalıdır.
  • İnsanlar toplu taşımacılığa özendirilmeli ve yakıt olarak doğalgaz kullanılmalıdır.
  • Orman tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmeli ve ozon tabakasına zarar verilmemelidir.

  Toprak kirliliğinin önlenmesi için;

  • Evsel atıklar toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve imha edilmelidir.
  • Verimli tarım alanlarına sanayi tesisleri ve yerleşim alanları kurulmamalıdır.
  • Sanayi atıkları arıtılmadan toprağa verilmemelidir.
  • Tarım ilaçlarında ve gübrelemede yanlış uygulamalar önlenmelidir.
  • Ambalaj sanayiinde cam, karton gibi yeniden kullanılabilir maddeler seçilmelidir.
  • Toprağı yanlış işleme ve yanlış sulama uygulamaları durdurulmalıdır.
  • Otlak ve ormanlar korunmalı ve çoğaltılmalıdır.
  • Nükleer santraller toprağa zarar vermeyecek yerlere kurulmalıdır.
  • Ağaç sevgisi ve ormanların korunması konusunda insanlar eğitilmelidir.
 2. dreamath
  Yeni Üye

  Çöp Sorunu
  Büyük bir kentten bir günde toplanan çöpler dağ gibi yığın oluşturur. Hastalık taşıyan sinek, böcek ve farelerin üremesi için elverişli bir ortam oluşturan bu çöplerin kısa sürede kaldırılması insan ve çevre sağlığı açısından zorunludur.

  HAVA KİRLİLİĞİ
  Hava, azot(%78), oksijen(%21), argon(%0,93), karbondioksit(%0,03) ve az miktarda da diğer gazları içerir. Havanın doğaya ve canlılara zarar verici hale gelmesi kirletici maddelerin artışıyla olmaktadır. Hava kirliliği; atmosferde toz, duman, gaz, su buharı şeklindeki kirleticilerin, insan ve diğer canlılara zarar verecek düzeye erişmesidir. Aşırı kentleşme, endüstri ve taşıt araçları hava kirliliğinin başlıca nedenleridir. Hızlı kentleşme, şehrin yanlış bölgelere kurulması, yeşil alan azlığı ve çeşitli kömür gibi yakıtlar havanın kirlenmesine yol açar.
  Hava kirliliğinin etkileri
 3. vagrant_girl
  Üye
  kısacası

  ÇEvremize sahip çıkalımmmmmmmmmmm
 4. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye
  Hava kirliliği olan bir yerde yaşanılması imkansız denilecek kadar azdır çünkü oksijen olmayan bir yerde yaşanılması imkansızdır ne bitkiler nede hayvanlar hiçbiri yaşayamaz bu yüzden çevremizi koruyalım.

+ Yorum Gönder


hava kirliliğinin yol açtığı sorunlar ,  content