+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Ekosistem Forumunda Ozon Tabakasının Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Ozon Tabakasının Önemi
  Ozon Tabakasının Önemi


  Ozonosfer (Ozon Tabakası), Astratosferin üst kısmında yaklaşık olarak yüksekte bulunan gaz tabakadır ve Strotosfer arasında yer alır. Ozon Tabakası, Güneş'ten gelen morötesi (ultraviyole) gibi zararlı ışınları tutar. Bu hayati açıdan çok önemlidir. Çünkü morötesi ışınlar ölümcüldür

  Ozon, bazik ortamda olduğu kadar asitli ortamda da iyi ürettiği çok sayıda yükseltgenme için kullanılır. Bazı kumaşların aklaştırılmasmda da ozondan yararlanılır. Canlı hücreleri yok edici etkisinden ötürü, gösteri salonlarının, vagonların, vb. havasım temizlemeye, hastalığa yol açan mikropları yok ederek suların bunlardan arındırılmasına yarar. Ancak atmosferdeki ince ozon tabakasının arılığı, günümüzde insanoğlu tarafından tehdit edilmektedir. Aerosol bombalar, stratosfere kadar çıkan ve ozonun oksijene dönüşmesine yol açan kloru morötesi ışınım etkisi altında serbest bırakan freonlardan (klor, flüor ve karbon bileşikleri) birini içeren itici bir gaz içerirler. Aynı olay, atmosferdeki nükleer patlamalar sırasında ya da 18 km yükseltiden fazlaya erişen sesötesi uçakların reaktörlerinden çıkan azot monoksitin etkisiyle de oluşur. 2. Ezlem
  Üye

  Ozon tabakası atmosferin üstünde bulunan gazla kaplı tabakadır. Ozon tabakasının önemi büyüktür. Çünkü güneşten gelen radyasyonlu güneş ışınlarını süzerek dünyamıza zarar vermesini engeller.
+ Yorum Gönder