+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Ekosistem Forumunda Ozon Tabakasının Görevi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Ozon Tabakasının Görevi
  Ozon Tabakasının Görevi


  Ozonosfer (Ozon Tabakası), Astratosferin üst kısmında yaklaşık olarak yüksekte bulunan gaz tabakadır ve Strotosfer arasında yer alır. Ozon Tabakası, Güneş'ten gelen morötesi (ultraviyole) gibi zararlı ışınları tutar. Bu hayati açıdan çok önemlidir. Çünkü morötesi ışınlar ölümcüldür.

  Yer yüzeyi yakınlarında zehirli bir kirletici olan ozon (O3), üç tane oksijen atomunun birleşmesinden oluşur ve stratosfer tabakasında yaşamsal önem taşır. Atmosferi oluşturan azot (%78), oksijen (%21) ve karbondioksit vb. gibi temel gazlara göre oldukça düşük oranda bulunan ozon, hem iklimi etkilemekte hem de yer yüzeyindeki canlıların korunmasında önemli rol oynamaktadır. Ozon özellikle, oksijenle birlikte güneşten gelen ultraviyole ışınlarının büyük kısmını stratosfer tabakası içerisinde emmekte ve bu ışınların yer yüzeyine kadar ulaşmasını önleyerek yakıcı etkisini de yok etmektedir. 2. Ezlem
  Üye

  Güneşin zararlı ışınlarını yani mor ötesi ışınları kırarak dünyamıza dik gelmesini engeller ve zararlarını en aza indirir.Ayrıca filtre görevi görür.Sera gazı salınımı ozon tabakasına zarar vermektedir.Küresel ısınmanın sebeplerinden biri de ozon tabakasının delinmesidir.
+ Yorum Gönder


ozon tabakasi hangi