+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Ekosistem Forumunda Kuraklık Hakkında, Kuraklık Tipleri, Kuraklığın Etkileri, Kuraklığın Nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kuraklık Hakkında, Kuraklık Tipleri, Kuraklığın Etkileri, Kuraklığın Nedenleri
  Kuraklık Hakkında Bilgi


  kuraklk1.jpg
  Bir bölgede nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile ilişkisi olarak kabaca tanımladığımız kuraklık doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda herhangi bir yerde meydana gelebilir. Kuraktan nemli iklim tiplerine kadar her yerde görülebilir. Bununla beraber kurak iklimler nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki yağıştan dolayı kuraklığa karşı daha hassas konumdadırlar. Ekstrem olaylar içinde kuraklık genellikle yavaş gelişir, sıklıkla uzun bir süreklilik gösterir ve atmosferik tehlikeler içinde tahmini en az olanı olması ile birlikte etkileri çok geniştir.

  Kuraklık yalnızca fiziksel bir olay veya bir doğa olayı olarak görülmemelidir. Onun, insan ve faaliyetlerinin su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle toplum üzerinde çeşitli etkileri vardır.
  Uzun süreli kuru hava nem azlığı yaratarak bitki, orman ve su kaynaklarında azalmaya sebep olur ve neticede, ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal problemlerin ortaya çıkar

  KURAKLIK TİPLERİ
  Meteorolojik kuraklık
  Tarımsal kuraklık
  Hidrolojik kuraklık

  KURAKLIĞIN ETKİLERİ
  1.Ekonomik etkileri
  Üründe kayıp
  Süt ve çiftlik hayvanları kaybı
  Kereste üretiminde kayıplar
  Ulusal büyümede kayıp, ekonomik gelişmede gecikme
  Yiyecek üretiminde düşüş-Yiyecek stoklarının azalması
  Çiftçi gelirlerinde kayıplar
  Eğlence iş alanlarında kayıplar
  Tarımsal üretimin direk bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar
  Üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik
  Hükümetlerin vergi gelirinde kayıplar

  2.Çevre etkileri
  Topraktaki su ve rüzgâr erozyonu
  Bitki alanlarına zarar
  Suyun kalitesine zarar
  Hayvan kalitesine etki
  Hayvan doğal yaşamlarına etki

  3.Sosyal etkileri
  Yiyecek kıtlığı
  Yoksullukta artış
  Göç
  Sosyal huzursuzluk
  Kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde düşüş 2. Zahra
  Üye

  Kuraklık, hava sıcaklığının normalin çok üstünde seyrettiği bir kaç yıl içinde yağışın hiç olmadığı yada az olduğu zamanlarda görülen bir doğa olayıdır. Kuraklık olduğu zaman Tarımlarda nem miktarı ile su ihtiyacı düşük olur ve ekinler yetişmez, Baraj ve göllerde ki su oranı azalır ve sular kalmaz.
+ Yorum Gönder


kuraklık nedir,  kuraklığın etkileri,  iklimin insan faaliyetlerine etkisi