+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Ekosistem Forumunda Tropikal Iklim Nerelerde Görülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tropikal Iklim Nerelerde Görülür
  tropikal iklim nerelerde görülür kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye


  TROPİKAL İKLİM


  Kuraklığın sürekli olduğu tropik bölgelere ve/veya yüksek yağışlara rağmen, oldukça geçirgen kumlu bir toprak yapısına sahip olduğu için suyu tutamayan ve bu yüzden su kıtlığı çeken yerlerdeki bitki toplulukları. Savanlar, alanların tamamını kaplayan sık otsu bitkiler ile bu bitkiler üzerinde seyrek ağaç, ağaççık ve çalılıklardan meydana gelmektedir.
  Çad, Nijerya, Mali, Bolivya gibi yerlerdir

  3-Yıllık ortalama sıcaklı 20ºC dolayındadır.

  4-Ekvatoral iklime göre yıllık sıcaklık farkları biraz artmıştır(4-5ºC).


  Çad (Fransızca: Tchad; Arapça: تشاد‎), Orta Afrika'da, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir.
  Yağış rejimi düzensizdir.
  Yazları yağışlı (Isınmadan dolayı), kışları kuraktır (Sup tropikal yüksek basınç alanının etkisi).

  5-Yağışlı ve kurak mevsim belirgin olmasına rağmen mevsimler arası sıcaklık farkları azdır. Mevsimler sıcaklığa göre değil yağışa göre belirlenmiştir

  6-
  Yıllık yağış miktarı 1000-2000mm kadardır.

  7-Karakteristik bitki örtüsü Savandır. Savan, yüksek boylu otlar ile bunlar arasına serpilmiş seyrek ağaçlardan oluşur.

  8-Savanlar, ekvatoral kuşak ile Bir bölgeye düşen yağış miktarının yıl içindeki dağılımı.Stepler arasında geçişi oluştururlar.

  9-Bozkır veya Step (Fransızca: steppe): kıtaların iç bölgelerinde yağış miktarı 500-300 mm’ye düştüğü zaman ormanlar yerini otsu bitkilere ve çalılara bırakır. Bozkır kuşağı denen bu bölgelerde görece kurak, ama çok sıcak olmayan yazları çok soğuk kışlar izler. Doğu Avrupa’nın güneyinden Asya’nın içlerine doğru uzanan bozkır kuşağı Kuzey Amerika’nın ortabatısında preri, Güney Amerika’da pampa adıyla anılır.
  .Akarsu boylarında bulunan gür ormanlara “galeri ormanları” denir.Yağmur olarak yeryüzüne su üç yoldan dağılır Bir bölümü güneşin ve rüzgânn etkisiyle buharlaşarak atmosfere geri döner. Bir bölümü birleşerek dereleri ya da çaylan oluşturur Geri kalanı da toprağın altına sızar Sızan sulann büyük bölümü sonradan kaynaklar halinde yeniden toprağın üstüne çıkarak akarsulara karışır yağmur yağmayan mevsimlerde bile akarsuların akmasını sağlayan işte bu kaynak sularıdır. Eriyen kar ve buzullar da (bak Buzul ve Buzullaşma) akarsuların beslenmesinde önemli rol oynar.

 3. Zarafet
  Üye
  - 10˚-30˚ kuzey ve güney enlemlerinde görülür. Tropikal iklim, Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi ülkelerde etkili olmaktadır.

  - Sıcaklık ortalaması bütün yıl 20 °C’nin üstündedir. Bu iklim bölgesinde güneş ışınları yılda iki kez dik açıyla düşer.

  - Güneş ışınlarının dik geldiği yaz dönemi Konveksiyonel yağışlı, kışlar kuraktır. Yıllık yağış miktarı 1000–1200 mm arasındadır.

  - Bitki örtüsü savan adı verilen otsu bitkilerden ve yer yer akasya ve baobap ağaçlarından oluşur. Savanlar uzun süre yeşil kalan, gür ve uzun boylu ot topluluklarıdır. Savan bitki örtüsü içinde yeraltı sularının yüzeye çıktığı yerlerde ve akarsu boylarında Galeri ormanları görülür.

 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Savanlar ve Stepler

  Tropik yağmur ormanları ile kuru çöller arasındaki geçiş bölgesinde yer alan geniş çayırlara savan denir. Bu bölge dünyanın en ilginç yabanıl hayvan türlerinden bazılarının yaşaması için uygun bir ortam sağlar. Avrupa ve Asya'nın görece kurak stepleri ile Kuzey Amerika'nın geniş çayırları da otlak olarak kullanılan alanlardandır.

  Coğrafi bölgelerin kesin sınırları olmadığından bunlar geçiş bölgeleriyle çevrilidir. Bu durum bitki örtüsü kuşakları için de geçerlidir. Büyük ormanların yetişmesi için yeterli olmamakla birlikte belirli ölçüde yağış alan bölgelerde geniş çayırlar uzanır. Bu çayırlara tropik bölgelerin daha az yağış alan kesimlerinde ve astropik bölgelerde savan (Karayip Yerlileri'nin dilindeki bir sözcükten türetilmiştir), kıtaların iç kesimlerinde ise step denir.

  Yağmur ve Kuraklık Döngüsü
  Savanlar, yani ağaçların yerine daha çok ot ve çalıların yetiştiği büyük düzlükler, tropik yağmur ormanlarıyla çöl kuşağı arasında yer alır. Oldukça çok yağış almakla birlikte, 2-5 ayın yağışsız geçtiği bu bölgeler arasında Brezilya'nın geniş çayırları, Orinoco Irmağı çevresindeki düzlükler ve Orta Afrika'daki Sudan bulunur

  Yağmur ve Kuraklık Döngüsü, Savanlar ve Stepler
  Bunların hepsi tropik yağmur ormanları kuşağına komşu bölgelerdir. Bu geniş düzlükler aralarında yer yer ağaç kümeleri bulunan yüksek otlarla kaplıdır. Yağışlı dönemde insan boyuna kadar çıkan bu otlar orada yaşayan hayvanlara hem yiyecek, hem de saklanacak yer sağlar.

  Yabanıl Hayvanlar
  Yabanıl Hayvanlar, Savanlar ve SteplerSavan ve step bölgelerinde yaşayan hayvanların birbirinden uzak yem ve su kaynaklarına ulaşabilmeleri ve kendilerini düşmanlarından koruyabilmeleri için çok hızlı davranabilmeleri gerekir. Onun için de yağmur ormanlarının sürüngenlerine karşılık, buradakiler koşan ve sıçrayan hayvanlardır. Çoğunun çevreden ayırt edilmelerini güçleştiren kırmızımsı sarı ya da açık gri postları vardır. Zürafa, leopar, sırtlan gibi hayvanların renkli benekli postları keskin dış çizgilerini yumuşatarak Güneş ışığı altında görülmelerini güçleştirir.
  Bu hayvanlar ya açık arazide yalnız dolaşır ya da sürüler halinde yaşar. Başlıcaları gnu, zebra, fil gibi büyük memeliler ve aslan, panter, çakal, akbaba gibi etoburlardır. Kuraklık bu bölgelere büyük zarar verir.

  Yabanıl Hayvanlar, Savanlar ve Stepler


  Bu dönemlerde otlar kurur, ağaçlar yapraklarını döker, hayvanlar yiyecek bulabilecekleri yerlere göç etmeye başlar. Bu tür kuraklık dönemlerinin ancak en güçlülerin yaşamını sürdürebildiği doğal seçme süreci işlevi gördüğü söylenebilir.


+ Yorum Gönder


tropikal iklim nerelerde görülür,  tropikal bölgeler nerelerdir,  tropikal kusak nerde görülür