+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve El Sanatları Arşivi Forumunda Güzel Sanat Dallarının Kullanılan Malzemeler Ve Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Güzel Sanat Dallarının Kullanılan Malzemeler Ve Özellikleri Nelerdir
  Güzel Sanat Dallarının Kullanılan Malzemeler hakında bilgi

  Güzel sanatlar deyince aklımıza, insan yaratıcılığı, insanın ilk çağlardan bu yana kendini ifade ettiği, tam yetkinleşemediği dönemlerde, çizgi, boya, kil yoluyla içini döktüğü biçimler, desenler, çeşitli oluşumlar gelir. Yetkinleştiği dönemlerde ise, örnekler çok çeşitli. Sözgelimi, ünlü rönesans sanatçıları, yapılar, anıtlar, köprüler, müzeleri dolduran resimler, sonra şiirler ya da Mimar Sinan'ın camileri, çeşmeleri, köprüleri, vb. derken günümüzün sanat eserleri, insan aklıyla duygularının estetik beğenisiyle yaratıcı gücünün ortaya koyduğu, bilim ve teknolojinin de en üst seviyelerindeki çağımız sanatçılarının sanat ürünleri ortaya çıkmıştır: Çağdaş resim, heykel, roman, tiyatro, sinema, çelik ve cam yapılar, incecik kullanım eşyaları, sesin, ışığın, rengin, oyun gücünün birleştiği büyük sahne olayları, türlü tasarımlar.
  Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için bulunmuştur. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir.

  Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için bulunmuştur. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir.

  Fakat bunlardan çoğu, bilimler arasına girmiş ve güzel sanat olmaktan çıkmıştır.

  Güzel sanatlar içine, Ortaçağ bilginleri tarafından on sanat sokulmuştur.

  Bunlar:
  Sarf (dilbilgisi),
  Nahiv (sözdizimi),
  İlmi beyan (güzel konuşma bilimi),
  Belagat (güzel konuşma bilimi),
  İstatistik
  Felsefe,
  Musiki,
  Matematk
  Geometri
  İlmi heyet (astronomi)
 2. Acil

  Güzel Sanat Dallarının Kullanılan Malzemeler Ve Özellikleri Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


güzel sanatlar tanımı içerisinde yer alan sanat dallarının adları