+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve El Sanatları Arşivi Forumunda Venedik Camı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Venedik Camı nedir
  Venedik Camı hakkında bilgi

  Renksiz cam yapmanın sırrı Avrupalı cam ustalarına kadar ulaşamadan unutulup gitmiş-ti. 13. yüzyıla doğru bu tekniği yeniden keşfeden Venedikli cam ustaları oldu. Böyle-ce bu İtalyan kentinde giderek büyüyen bir cam sanayisi doğdu. Renksiz camlar bütün Avrupa'da öylesine değer kazanmıştı ki, so-nunda İtalyanlar hem tekniklerini gizli tut-mak, hem de yangın tehlikesini azaltmak için bu cam yapımevlerini Venedik yakınındaki Murano Adası'na taşıdılar. O yıllarda cam yapımcılarına soylulara tanınan bütün ayrıca-lıklar tanınmış, ama Venedik'ten ayrılmaları kesinlikle yasaklanmıştı.
  Venedik camı renksiz, duru, saydam ve son derece pahalıydı. Bu camdan üretilen eşyanın üstü de genellikle renkli boyalardan desenler-le bezeniyordu. Bunun için, öğütülerek toz haline getirilmiş cama boya karıştırılıp ısıtı-lıyor, böylece eriyen renkli karışım kabın yü-zeyine yapışıyordu. Genellikle altın yaldızlı bir fon üzerine uygulanan bu "mine işi" ya da emaye boyalar üstelik kolay kolay dökül-müyordu. Venedikli ustalar ayrıca renkli cam yapmayı da biliyor, zümrüt yeşili ya da erguvan rengindeki bu zarif camları mine işiyle süslüyorlardı. 15. ve 16. yüzyılda Vene-dikli ustaların elinden çıkan en değerli cam eşya arasında kadehler, kâseler ve büyük sürahiler ağırlıktadır.
  Venedik camının belki de en büyük üstün-lüğü, çok çabuk sertleşmesine karşılık kolay-ca biçimlendirilebilmesiydi. 16. yüzyılın usta-ları da Venedik camının bu özelliğinden yararlanarak çok ince ve zarif yapıtlar üretti-ler. Saydam camın içine bazen mat beyaz, bazen renkli, incecik cam çubukları gömerek dantel görünümünde damarlı desenler yap-mayı başardılar.
  Ne var ki, bu ustalar cezalandırılma tehli-kesini göze alarak zamanla Avrupa'nın her yanına dağıldılar ve bütün birikimlerini gittik-leri yerlere götürdüler. Böylece 17. yüzyıldan başlayarak Avrupa'nın birçok yerinde, özel-likle Normandiya, İspanya, Bohemya, An-vers ve Liege çevresinde Venedik camı üreti-mine geçildi ve sonunda Venedik kenti bir camcılık merkezi olarak eski önemini yitirme-ye başladı.
 2. Acil

  Venedik Camı nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder