+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektrik Genel Bilgi Forumunda parafudur nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Reloladed
  Devamlı Üye

  parafudur nedir?
  parafudur nedir

  Bir yüksek gerilim tesisini veya bunun bir kısmınımüsaade edilmeyen aşırıgerilimlere karşı koruyan aygıtlara aşırıgerilimlere karşı koruma aygıtları denir. Bu korumaaygıtlarından biri de parafudrdur. Parafudr,büyük akım darbelerini toprağa iletir ve işletmeyikesintiye uğratmadan aşırı gerilimleri şebekeizolasyonu için zararsız bir düzeye indirir.Yüksek gerilim cihazlarının hat arızaları, yıldırımdüşmeleri ve kesici açması gibimanevralar sonucu meydana gelen aşırı ve zararlıçok yüksek gerilim şoklarının ve enerjiiletim hatlarında meydana gelen yürüyen dalgalarınhasar etkisini önleyen cihazlara veyakısaca enerji nakil hatlarında meydana gelen aşırıgerilimi toprağa deşarj eden korumaelemanlarına parafudr denir.Elektrik enerjisinin iletiminin başlangıcındanberi, yıldırımlara karşı koruma önemlibir güvenlik problemi olarak ortaya çıkmıştır. İlkönceleri, ark boynuzları ile veya atlamanındaha az zarar vereceği noktalarda izolasyonuazaltarak, tesisler korunmaya çalışılmıştır.Bütün bu metotlar belli bir koruma seviyesi sağlamaktadır;fakat dik alınlı gerilim dalgalarıiçin atlama gerilimini ve izolasyon dayanmaseviyesini koordine etmek daima zor olmuştur.Dik alınlı aşırı gerilimler ile karşılaşıp çalışmalarıhalinde, ark boynuzları, izolasyondatransformatörleri hasarlandıracak düzeydezorlanmalara neden olabilir. Parafudrlar,1930’larda yıldırımlara karşı korumada kullanıldı.Son 20 seneden beri, bunların daha çok5manevra aşırı gerilimlerine karşı kullanıldığıgörülmektedir. Normal olarak, manevra aşırıgerilimleri 245 kV’un üzerindeki şebekelerdeönem kazanırlar.Normal durumda parafudrlar yalıtkan durumdadır.Ancak üzerinden çok büyükakımlar geçirerek toprağa iletir. Aşırı akımınetkisi geçince tekrar eski haline (yalıtkan)döner.Bilindiği gibi güç transformatörlerin yüksekgerilim buşinglerinin enerji besleme vetoprak tarafında eklatörler (ark boynuzu) tespitedilmiş olarak imal edilmektedir. Trafolarınmontajı aşamasında ark boynuzu uçlarınınbirbirine baktığı ve mesafelerinin kontrol edilmesibozuldu ise ayarlanması gerekmektedir.
 2. Ziyaretçi

  beğendim yani elektrik hakkında güzel bilgiler
+ Yorum Gönder


parafudr nedir,  parafudur nedir,  parafodur nedir,  parafudr vikipedi,  parafadur nedir ,  parafudr nedır