+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektrik Genel Bilgi Forumunda Bilgi Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bilgi Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?
  Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?


  TEMEL ELEKTRONİK-DEVRE ELEMANLARI

  Mutlak ölçmelerin yapılmasının biraz daha güç olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Bu
  ölçme yöntemleri ulusal labaratuarlarda ölçülecek büyüklüklerin temel birimlerinin
  ölçülmeden uygulanması yoluyla olur. Buna en güzel örnek etalonlar verilebilir. Mutlak
  olmayan ölçmelerde her ölçme işleminde olduğu gibi karşılaştırma yapılarak bilinmeyen
  değerin bilinen değerle bilinen değere çevrilmesi yoluyla yapılır. Bu tip ölçme yöntemini
  de ikiye ayırabiliriz
  Doğrudan Karşılaştırma Yöntemi Doğrudan Olmayan Karşılaştırma
  Yine bir başka kabul gören görüş ise Sapmalı Ölçme Yöntemi Sıfır Yöntemi.
  Ölçülecek büyüklükler de 3 grupta toplanabilir.
  · Aktif Büyüklükler:
  Bunlar; akım, gerilim ve bunların çarpımından oluşan güç, enerji, elektrik yükü gibi
  skaler büyüklüklerdir. "Devre büyüklükleri" olarak adlandırılırlar. Manyetik alan, elektrik
  alanı gibi büyüklüklerde "Alan büyüklükleri" adını alır.
  · Yan Büyüklükler:
  Buraya da aktif büyüklüklerin periyotları, frekansları, dalga uzunlukları, sinüsodial aktif
  büyüklükler arasındaki faz farkları alınabilir.
  · Pasif büyüklükler:
  İki aktif büyüklüğün oranı olarak tanımlanabilir. Bunlar devre parametrelerinin adını
  alan;
  Direnç= Gerilim/Akım,
  Kapasite= Elektrik akısı/Gerilim
  gibi büyüklüklerdir.
  Bu büyüklükleri ölçen aletleri de bu metotla gruplandırmamız mümkündür. Birinci
  gruptaki çalışma ilkesi dinamik kanunlarına dayanır. hareketli parçaları vardır.
  Çoğunlukla ölçülecek büyüklüğü bir açıyla çeviren döner göstergeli ölçü aletleri grubuna
  girerler. ÖR: Analog avometre, wattmetre gibi
  İkinci gruptaki ölçü aletlerini;
  · Elektronik Ölçü Aletleri
  · Dijital Ölçü Aletleri
  · Ölçme Köprüleri şeklinde gruplarda toplayabiliriz..
  İstatiksel bilgilerin elde edilmesinde daha önceleri analog verilerin kullanılması
  sonuçların tam randımanlı alınmasını engelliyordu. Bugün hemen hemen her türlü
  ölçümün dijital olarak yapılmaya başlanması özellikle elektronik aletlerin hata paylarının
  yüzde olarak çok küçük değerlere çekildiği gözlenmektedir 2. Zarafet
  Üye

  Bir elektronikçinin başarılı bir çalışma yapabilmek için, öncelikle kullanacağı devre elemanlarının özelliklerini iyi bilmesi gerekir. Elektirik devresi Bir elektrik donanımını oluşturan bağlantılar ve bileşenleri topluca belirten terimdir. Seri devrede akımın gidebileceği yalnızca bir yol vardır; akım kaynağın bir ucundan çıkar, yükten geçerek kaynağın öbür ucuna döner.
+ Yorum Gönder


basit elektrik devresi hakkında bilgi,  basit bir elektrik devresini oluşturan elemanlar nelerdir