+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektrik Genel Bilgi Forumunda Elektrik ve elektronik sanayinin en önemli ham maddesi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Elektrik ve elektronik sanayinin en önemli ham maddesi nedir
  Elektrik ve elektronik sanayinin en önemli ham maddesi nedir


  1.1. Demir
  Ağır sanayinin hammadesi olan demir her türlü inşaat (bina, demiryolu köprü, vb.)
  makine ve teçhizatının üretiminde kullanılır. Magmatik, metamorfik ve tortul kö-
  kenli demir yataklarına sahip olan ülkemiz demir rezervleri bakımından oldukça
  zengindir. Yaklaşık 900 milyon ton rezervi olduğu tahmin edilen demir yataklarından
  tenörü en yüksek olanlar Sivas ilindeki Divriği (125 milyon ton) ve Kangal (140 milyon
  ton) çevresi ile Malatya ilindeki Hekimhan-Hasan Çelebi (470 milyon ton) çevresidir. Bu sahalar
  Karabük ve Ereğli demirçelik fabrikalarının gereksiniminin büyük kısmını
  karşılar. Ayrıca Adapazarı doğusunda Çam dağı, Edremit İvrindi arasında Eğmir,
  Ege bölgesinde Simav ve Torbalı'da, Kayseri, Adana ve Hatay illerindeki demir yatakları
  önemlidir.

  Türkiye 4.924.874 ton demir üretimi yapmasına karşılık bir üretim fabrikaların gereksinimini
  karşılamaz, bu nedenle yaklaşık olarak 600.000 tonluk açık dışalım ile
  karşılanır.

  1.2. Krom
  Ülkemiz krom rezervi açısından oldukça zengin olup (36.800.000 ton) bu bakımdan dünya
  dördüncüsü (birinci Güney Afrika 6 milyar ton, ikinci Zimbabwe 1,6 milyar ton,
  üçüncü Rusya 68 milyon ton) durumundadır. Yüksek kaliteli çelik elde etmek için
  kullanılan bu maden savaş araç gereçleri yol yapım makinaları, gemi, uçak ve lokomotif
  motorlarının yapımında kullanılır.

  Ülkemizde en geniş rezervleri Elazığ ilinde Maden ilçesi -Alacakaya (Guleman) çevresi ile
  (10.000.000 tonun üzerinde) Muğla-Denizli arasında (Muğla ilinin Fethiye ve Köyceğiz
  çevresi ile Denizli'de Acıpayam ve Buldan ilçesi çevresinde 20.000.000 ton civarında)dadır.
  Diğer krom yatakları Bursa ili Osmaneli ilçesi, Eskişehir ili Mihallıççık çevresi, Kop
  dağı doğu etekleri (Erzurum), Adana, Aladağ yataklarıdır.

  Türkiye Cumhuriyet öncesinden beri krom dışsatımı yapar. Günümüzde yıllık üretiminin
  hemen hemen yarısını dışarıya satar. Geri kalan kısmı ise Antalya ve Elazığ'daki
  ferrokrom fabrikalarına gönderilir.

  1.3. Bakır
  Yumuşak bir metal olduğundan ülkemizde ilkçağlardan beri işletilmekte olan bir
  madendir. Anadolu'da tarihi çağlar içinde çeşitli araç-gereç ve süs eşyası yapımından
  kullanılan bakır günümüzde elektrik ve elektrikli sanayi ürünleri ile elektrik,
  dinamo ve dinamo motorlar yapımında kullanılır. Ayrıca çeşitli alaşımları da (bakır-
  çinko alaşımı olan pirinç, bakır, çinko nikel alaşımı olan özel pirinç ve bronz) bazı
  işkollarının ana malzemesidir.

  Ülkemizde Karadeniz Bölgesinde Hopa ve Borçka'da Murgul (60.000.000 ton) Diyarbakır
  çevresinde Ergani (50-60.000.000 ton) ve Elazığ'ın Maden ilçesi çevresinde geniş
  yataklara sahiptir. Açık işletmeler şeklinde izabe edilen bakır Ergani'den demiryolu
  ile Murgul'dan ise denizyoluyla diğer bölgelere sevk edilir. Bu sahalar dışında Kas-
  tamonu ili Küre ilçe merkezi çevresinde Rize ili Çayeli ilçesinin Madenköy çevresinde
  çıkartılır.

  Üretimde önemli olan saf bakır üretiminde Türkiye çok üretim yapan ülkeler sıralamasında
  bazen dünya yedincisi, bazen dünya altıncısı durumundadır.
  Ağır sanayinin hammaddesini oluşturan manganez bakımından da zengin rezervlere
  (20.000.000 ton) sahip olan ülkemizde bu maden Banaz (Uşak ili) Çatalca (İstanbul),
  Vize (Kırıklareli), Dursunbey (Balıkesir), Hafik (Sivas), Fethiye (Muğla) vb. çıkarılır.

  2. Kimya Sanayinin Hammaddesi Olan Madenler

  2.1. Bor (Boraks)

  Kimya sanayinin önemli hammaddelerinden biri durumunda olan bor tuzları bakımından
  ülkemiz oldukça zengindir. Dünya rezervlerinin % 50'sinden fazlasını elinde
  bulunduran ülkemizde cam, seramik, temizlik maddeleri, gübre, kumaş boyaları, kağıt
  hamuru yapımı ve yangın söndürmede kullanılırken, son yıllarda atom reaktörlerinin
  yapımında ve roket yakıtlarının yapımında kullanılmaktadır. Ülkemizde en
  zengin rezervler Seyitgazi ve Kırka (Eskişehir ili) çevresinde işletilir. Bu sahada rezervlerin
  500.000.000 ton civarında olduğu sanılmaktadır. Ayrıca 100.000.000 ton rezerve
  sahip olan Seyitgazi ve Emet (Kütahya ili) ile 20-25.000.000 ton rezervleri olan Bigadiç
  ve Susurluk (Balıkesir) diğer önemli sahalardır. Bu madenin üretimi tüvenan
  olarak 2.062.000 ton konsantre olarak 1.198.000 tondur.

  Çizelge 9.1: Seçilmiş Madenlerin Üretim Miktarı
  Taşkömürü (ton) 5.628.747
  Linyit (ton) 49.892.206
  Ham Petrol (ton) 3.753.610
  Doğal Gaz (m3) 212.488.086
  METAL MADENLER
  Demir (ton) 4.924.874
  Krom (ton) 1.204.691
  Bakır (ton) 4.018.506
  Kurşun-Çinko (ton) 397.765
  Boksit 772.673
  METALİK OLMAYAN MADENLER
  Sodyum Sülfat (ton) 433.872
  Barit (ton) 366.995
  Manyezit (ton) 845.124
  Bor (ton) 2.062.758

  2.2. Tuz
  Türkiye tuz yatakları bakımından oldukça zengindir. Tuz üretilen kaynaklara tuzla
  denir. Bu kaynaklar deniz tuzu, göl tuzu ve kaya tuzu olmak üzere üçe ayrılır. Deniz
  suyundan buharlaşma ile elde edilen tuza en tipik örnek İzmir Çamaltı tuzlasıdır.
  Bu sahadan yılda 500 bin ton tuz elde edilir. Göl tuzlaları ise Tuz gölü kıyısındaki Yavşan
  tuzlası (250-350 bin ton üretim) ile Kaldırım Tuzlasıdır (550-600 bin ton). İç Anadolu
  (Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir vb.) ve Doğu Anadolu (Kars, Erzurum, Ağrı vb.) bölgelerinde
  kayatuzu şeklinde olan tuz madenlerine rastlandığı gibi kaynak suları
  tuzlaları da (Sivas, Çorum, Konya Yozgat, Erzincan, Tunceli vb.) dikkati çeker.
  Tuz üretiminin % 75-80'ini deniz ve göl tuzlalarından sağlayan ülkemiz yaklaşık
  olarak 2 milyon tona (1.888.962) yakın üretim yapar.

  Kimya sanayine hammadde sağlayan diğer madenlerden kükürt Keçiborlu (Isparta),
  Simav (Kütahya), Karacasu (Aydın)'da, fosfat Mardin ili Mazıdağ ilçesinde, civa
  Kütahya ve Ödemiş'te çıkartılmaktadır.

  Çizelge 9.2: Tuz Üretimi
  Kaya Tuzu 76.340
  Göl Tuzu 1.268.696
  Deniz Tuzu 504.160
  Kaynak Tuzu 39.766
  Toplam 1.888.962
  Şekil 9.1: Türkiye Çıkartılan Başlıca Madenler ve Çıkarıldıkları Yerler

  3. Taş ve Toprağa Dayalı Sanayiye Hammadde Sağlayan Madenler

  Türkiye'de bu sanayi koluna hammadde sağlayan en zengin kaynaklardan biri
  mermerdir. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde işletilen zengin mermer
  ocakları vardır. Bunlardan Marmara Bölgesinde özellikle Marmara Adası ve Kapıdağ'da
  Ege Bölgesin'de ise Afyon'da işletilenler önemlidir. Ayrıca Eskişehir, Sivas,
  Denizli, Kırşehir, Manisa, Çanakkale gibi birçok ilimizde mermer ocakları vardır.
  Çimento hammaddesi sağlayan doğal kaynaklardan kil alüvyal havzalar, neojen
  sahalarda vb. zengin rezervlere sahip olup Mihalıççık (Eskişehir), Söğüt (Bilecik), Yenice
  (Çanakkale), Şile, Sarıyer, Büyükdere, (İstanbul) gibi alanlarda dikkati çeker. Jips
  (Alçıtaşı) rezervleri en çok İç Anadolu bölgesinde Ankara, Çankırı, Sivas, Eskişehir ve
  Kayseri'de en kaliteli kireçtaşı ise Çankırı, Ankara, Kırşehir, Kütahya, Bursa ve Mardin'de
  yer alır.

  Eskişehir ilinde lületaşı, Muğla, Milas ve Aydın illerinde zımpara diğer yeraltı zenginliklerimiz
  arasındadır. 2. Hatice
  Bayan Üye

  Elektriği kullanım ve elektrikle çalışan aletlerin sayısı hızla artmaktadır. Özellikle tıp alanında kullanılan tıbbi cihazlar, bilgisayar teknolojisi, uzayla ilgili çalışmalar vs hepsi elektrik ile devamını sağlamaktadır.
+ Yorum Gönder


elektriğin ham maddesi nedir