+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektrik Genel Bilgi Forumunda Şarj Edilebilen Pillerin Çalışma Prensibi Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Şarj Edilebilen Pillerin Çalışma Prensibi Hakkında
  Şarj edilen pillerin çalışma prensipleri şarja takılan pile ters enerji verilmesi lazım ki pilde bulunan şarjın ömrü uzasın yeniden şarj edilen pilin süresi ilk süre kadar dayanmaz.

  Bir pilin yeniden şarj edilebilir olması için gerekli koşullardan biri, şarjı bitmiş pile ters yönde potansiyel uygulandığında yeterli derecede ters tepkime verebilmesidir.

  sarj pil.jpg

  Örneğin nikel-kadmiyum (Ni-Cd) pillerde, pil harcanırken Cd(OH)2 ve Ni(OH)2 oluşur. Ancak pil tekrar şarj edildiğinde bunlar başlangıçtaki hallerine (Cd ve NiOH) geri dönerler. Alkalin piller ters tepkime verebilirler ancak, şarj edilmeleri uygun değildir. Çünkü yeniden yük kazanımları efektif değildir ve çok çabuk tükenirler. Ayrıca yeniden şarj sırasında açığa çıkardıkları hidrojen gazı, patlamalara yol açacak boyutlara varabilir.

  Pilin içinde anot ve katot elektrotları vardır. Pil enerji verirken, anotta yükseltgenme, katotta ise indirgenme tepkimeleri gerçekleşir. Yeniden şarj edilme aşamasında ise ters tepkime olur. Anotta indirgenme ve katotta yükseltgenme meydana gelir. Normal pillerde, elektrotlardan en az biri ters tepkime yapamaz. Ni-Cd pilde iki önemli nokta vardır. Birincisi, kadmiyumda hidrojen oluşma hızı çok düşüktür. İkincisi ise, kadmiyumun sıvı elektrolit çözeltideki çözünürlüğü oldukça azdır. Bu, kadmiyumun elektrolit içinde çözünüp katoda gitmesini veya dağılmasını engellerken, kadmiyum parçacıkları yeniden şarjı kolaylaştırır. 2. Hatice
  Bayan Üye

  Piller hayatımızda önemli yer alan ürünlerden birisidir. Zamanla şarj edilebilir piller üretildi ve oldukça fazla kullanıcıya hitap eder hale geldi. Bir çok alette bu pilleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.
+ Yorum Gönder