+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Sağlık Merkezi ve Engelliler Forumu Forumunda Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara nasıl yardımcı olunmalıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Cevap: Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara nasıl yardımcı olunmalıdır

  EĞİTİLEBİLİR ÇOCUKLAR İÇİN SÜRETLİ YAŞAM İLKELERİ:
  Eğilebilir zihinsel engelli çocukların eğitimlerinde amaçlanan hedefler doğrultusunda bu çocuklarda sürekli yaşam için gerekli olan ve aşağıda açıklanan hususların öğrenim süresince işlevsel hale getirilmesine özel bir önem gösterilmelidir.
  1.Fikirlerle iletişim kurma:
  Genellikle konuşma dinleme okuma yazma ve aritmetik temel alışkanlıkları beceri ve davranışların öğrenilmesi .
  2.Kendini anlama ve başkalarıyla iyi geçinme:
  Bireyin kuvvetli ve zayıf yönlerini ona uyum sağlaması için gerekli olan alışkanlıkları beceri ve tavırlarıtoplumda demokratik yaşam için gerekli olan davranışları ve becerileri kazanmak.
  3.Yakın ve uzak yerlere seyahat etmek:
  Şehir içinde yakın çevresinden başka şehirlere uzak mesafelere seyahat etmek için gerekli temel alışkanlıklarıtavırları ve becerileri kazanmak.
  4.Sosyal teknolojik ve fiziksel çevreye uyum sağlamak:
  Sosyal imkanları ve töreleri teknik araç ve aletleri kullanmak ve uyum sağlamada gerekli olan temel alışkanlıkları ve davranışları becerileri kazanmak.
  5.Sağlığını korumak:
  Ferdi beslenme beden hareketleribeden bakımı dinlenme hastalıklardan korunma önlemleri ve bakımısağlığını korumak için gerekli temel alışkanlıkları davranış ve becerileri kazanmak.
  6.Yaşamını kazanmayı öğrenmek:
  Kendisine en uygun işi seçmesi o işe göre hazırlanması ve bir iş bulmasıyla iyi bir işçi olması için gerekli temel alışkanlıkları davranış ve becerileri kazanma
  7.Emniyetli yaşamayı öğrenme:
  Oyunda işte ve hareket halinde tehlikeli durumlarda emniyetini sağlamak için gerekli olan temel bilgi alışkanlık davranış ve becerileri kazanmak.
  8.Ev işleri yapmayı öğrenmek:
  Bireyin kendi kendine beslenme giyinme ve ailesine yardım için gerekli temel alışkanlık davranış ve becerileri kazanmak.
  9.Parası iyi ve uygun biçimde kullanma:
  Kazandığı parayı bütçesine uygun biçimde kullanılabilmek için gerekli olan temel alışkanlık bilgi ve beceri kazandırmak.
  10.Zamanı hoş ve yararlı kullanma öğrenme:
  Zamanı öldürmeden hoş ve sağlıklı etkinliklere katıla bilmek için temel alışkanlıkdavranış ve becerileri kazanmak
  11.Güzellikten hoşlanma ve güzel şeyler yapma:
  İyi bir görünüm içinde bulunmak bunu devam ettirmekel işleri müzik resimdans ve halk oyunları ile kendini ifade etmeyi öğrenmek
  Cevap: Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara nasıl yardımcı olunmalıdır frmacil sayfa 2iki Cevap: Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara nasıl yardımcı olunmalıdır

 2. Gizli @ yara
  Özel Üye
  DERSLERDE GERÇEKLEŞTİREN İSTENEN AMAÇLAR:
  HAYAT BİLGİSİ
  Amaçlar:
  1.Türk milletinin özelliklerini ve değerlerini tanıyabilir.
  2 Atatürk’ün inkılaplarını ve ülkülerini anlatabilir
  3.Çevresindeki varlıkların ve olayların hayattaki önemini kavrayabilir.
  4.Ekonomik hayatta kendine göre bir yer alabilir
  5.Yurttaşlık görevlerinin getirdiği sorumlulukları taşır.
  6.Çevresindeki bireylerle sosyal ilişkiler kurabilir.
  7.Sağlıklı yaşamanın kurallarına uyabilir.
  8.Tabiatın canlılar üzerindeki etkilerini açıklayabilir.
  9.Trafik kurallarını öğrenir ve uygulayabilir.
  10.Günlük yaşamda kullanılan haberleşme araç ve tekniklerinden yararlanabilir.

  SOSYAL BİLGİLER
  Amaçlar:
  1.Sosyal bilgiler ile ilgili terimleri öğrenebilir
  2.Çevrenin ve yurdun yönetim örgütlerini öğrenebilir.
  3.Çevresini yurdunu ve dünyayı tanıyabilir.
  4.Milli varlığımızın yapısını ve sembollerini tanıyabilir.
  5.Turizmin anlamını ve önemini kavrayabilir.
  6.Atatürk’ü ve Türk inkılaplarını tanıyarak Atatürk ilkelerini benimser.
  7.Başarıya ulaşmanın gerektirdiği yolları öğrenebilir.

  FEN BİLGİSİ:
  Amaçlar:
  1Fen Bilgisi ile ilgili terimleri öğrenebilir.
  2.Bilgi toplama teknikleri ile ilgili becerileri kazanabilir.
  3.Dünyamız ve uzay hakkında bilgi edinebilir.
  4.Dünyamızı saran hava hakkında bilgi edinebilir.
  5.Vücudun tanınmasıyla ilgili bilgilerin edinebilir.
  6.Sağlıklı yaşamanın yollarını öğrenebilir.
  7.İhtiyaç duyduğu basit araç ve makineleri kullanabilir.
  8.Değişik enerji kaynakları hakkında bilgi edinebilir.
  9.Çevresindeki doğal zenginlik kaynaklarından yaralanabilir.
  10.Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları ayırt eder.
  11.Canlılar arasındaki dayanışmanın önemini anlaya bilir.

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
  Amaçlar:
  1 Din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili terimleri öğrenebilir.
  2.Din kültürü ve ahlak bilgisiyle ilgili özel bilgileri kullanabilir.
  3.Din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili etkinlikleri sıralayabilir.
  4.İslam dini ve ahlakın temiz sağlıklı dürüstdüzenli ve yardım sever bir toplum oluşturmayı amaçladığını kavrar ve günlük hayatında uygulayabilir.
  5.İslam dini ile ilgili edindiği bilgileri günlük yaşamda uygulayabilir.
  6.Kendi iç dünyasında içinde yaşadığı aile ve toplumda din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili dengeli ve uyumlu bir kişilik kazanabilir.
  7.Ahlak kurallarına uygun davranışlar geliştirebilir
 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  1 .ZİHİNSEL ENGELLİLER
  Bu tür engele sahip çocuklar 3 grupta ele alınmaktadır;
  A-İleri Derecede zihinsel Engelliler:
  Bu çocuklar; klinik bakıma muhtaç zeka bölümü sürekli olarak 0-25 arasında olup da hayata kesinlikle uyum sağlayamayan ve sağlık kurumlarında devamlı klinik bakıma ihtiyacı olan engellilerdir.
  Aileye öneriler


  1) İleri derecede zihinsel engelli çocuklarda yaralayıcı davranışlar; saçını çekme.
  Kafasını vurma v.b. davranışlar ortaya çıkmaktadır. Bazı uzmanlara göre bunun nedeni çocuğun çevresel ve sosyal uyaranlardan aşırı derecede soyutlanmasıdır. Bu durumda çocuk gereksinim duyduğu ancak çevresinden alamadığı uyaranları kendisi yaratmaktadır. Çocuğun kendine zarar verici bu davranışlarını azaltmak için çocuğa uyarıcı zenginliği sağlayınız.
  2) İleri derecede zihinsel engelli çocukların düşük düzeydeki işlevleri nedeniyle
  eğitim programlarında öz bakım (tuvalet alışkanlığı yemek yeme v.b.) dil ve hareket becerilerine daha fazla önem verilmelidir.
  3) İleri derecede zihinsel engelli çocuğun basma kalıp ve kendini yaralayıcı
  davranışlarını iyileştirmede yaygın olarak davranış değiştirme yöntemi uygulanmaktadır. Davranış değiştirme yönteminde istenilen davranışı arttırmak istenilmeyen davranışları azaltmak yada ortadan kaldırmak için tutarlı olarak pekiştireç yada cezalandırma yöntemleri uygulanmaktadır. Pekiştirme zaman geçirilmeden ve açık bir biçimde yapılmalıdır. Örnek (çocuğa ilgi gösterilmesi gibi sosyal nitelikte bir pekiştireç olabilir.)
  4) İleri derecede geri zekalı çocuklar bir defa da pek çok kavramı öğrenemezler.
  Bu nedenle kavramlar çocuğa tek tek öğretilmelidir. Bir’ kavram iyice öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.
  5) Kısa basit ve somut komutlara çocuk alıştırılmalıdır. Olumsuzdan daha çok
  olumlu ifadeler kullanılmalıdır.
  6) Acele ve telaşlı emirler yerine sakin ifadeler kullanılmalıdır.
  7) Güven sarsıcı durumlardan (sözlerle isteklerden) kaçınılmalıdır. Çocuğu
  başkalarıyla kıyaslamayın davranışlarından ötürü eleştirmeyin şiddete (dayak ) baş vurmayın.
  1) İleri derecede zihinsel engelli çocuklarda konuşma bozukluğu topluma
  uyumsuzluk dikkat v.b. problemleri fazladır. Bu çocuklar aileleri tarafından korunmaya muhtaçtırlar.
  2) ileri derecede zihinsel engelli çocuğunuzu dışarıya çıkarmanız normal
  yaşıtlarının ev dışı ortamlarda görerek yaşayarak öğrendiklerini onun da öğrenmesi için gereklidir. Kendinizi ve çocuğunuzu toplumdan ‘uzak tutmayın.
  3) Çocuğunuzda hiçbir değişme gözlemiyorsanız yada hiçbir gelişme
  olmadığını düşünüyorsanız hiçbir yeni beceri öğrenmiyorsa öğretmeniyle doktoruyla diğer anne-babalarla görüşün. Böylece aksayan noktayı problemi bularak onun eğitiminden en fazla yararlanmasını sağlamış olursunuz.

  B-Öğretilebilir Düzeyde Zihinsel Engelliler


  Zeka bölümü çeşitli ölçeklerde 25-44arasında olup da sağlık kurumlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek özel eğitim ve rehabilitasyona muhtaç olan engelli çocuklardır

  Aileye Öneriler


  1) Var olan yeteneklerini en iyi kullanılabilir duruma getiriniz.
  2) Öğretilebilir düzeydeki çocuklar görmek ve işitmekten çok yaparak öğrenirler.
  Öğrenmede işitme ve görmede önemli olmakla birlikte yaparak öğrenmede daha yararlı sürekli sonuçlar sağlar. Çocuğun evdeki faaliyetlere katkıda bulunmasını sağlayın.( Örneğin yattığı yatağı düzeltmesi masaya bardak ve tabak yerleştirmesi v.b.)
  3) Öğretilebilir düzeydeki çocuklar başkalarının istediklerini değil ilgi duydukları
  şeyleri öğrenirler.
  4) Pratik hayatta kendine yetecek kadar temel beceri ve alışkanlıkları
  kazandırmak gerekir. (örneğin yemek yeme tuvalet alışkanlığı v.b. kazandırma)
  5) Aşırı koruyucu ve kollayıcı tavırlarla bağımsızlıklarının engellenmesini kötüye
  kullanılmasını İstismar edilmesini önleyici tedbirler almak gerekir.
  6) Boş zamanlarını yaralı bir şekilde değerlendirmesini sağlayıcı faaliyetlerde
  bulunmasını sağlayın ( Örneğin televizyon seyretmek arkadaşlarıyla oyun oynaması v.b.)
  7) Her yaşantı her çocuk için ayrı bir anlam taşır Çocukların toplumla
  etkileşmesine ve değişik yaşantılarda bulunmasını sağlayın.
  8) Güven sarsıcı durumlardan (sözlerle isteklerden ) kaçınılmalıdır. Çocuğu
  başkalarıyla kıyaslamayın davranışlarından ötürü eleştirmeyin.
  9) Öğrencinin başarılı çalışmaları mutlaka görülmeli değer verilmeli ve gerekirse
  ödüllendirilmeli

  Öğretmenlere Öneriler

  1) Kısa ve basit konulara çocuk alıştırılmalıdır. Olumsuzdan daha çok olumlu
  ifadeler kullanılmalıdır.
  2) Acele ve telaşlı emirler yerine sakin ifadeler kullanılmalıdır.
  3) Etkinlikler seviyeye uygun somut ağırlıklı ve basit olmalıdır.
  4) Öğrencinin başarılı çalışmaları mutlaka görülmeli değer verilmeli ve gerekirse
  ödüllendirilmelidir. Bu becerilerini daha da geliştirmeleri için desteklenmeli ve aileye gerekli rehberlik yapılmalıdır.
  5) Öğretilebilir çocuklar görmek ve işitmekten çok yaparak öğrenirler.
  Öğrenmede işitme ve görmede önemli olmakla birlikte yaparak öğrenmede daha yararlı sürekli sonuçlar sağlar. Çocuğun derse katılmasını sağlayıcı etkinliklerde bulunmasını sağlayın. (Örn. sınıfta çocuğa söz hakkı vermek v.b.)
  6) Etkinliklere çocuğun gelişim seviyesine uygun araç-gereç ve çalışmalarla baş
  lanılmalıdır.
  7) Becerilerin kazandırılmasında doğru davranışların verilmesi gerekir.
  Çocukların düzgün konuşmasını isteyen öğretmen her şey den evvel kendisi düzgün konuşmalıdır.
  8) Öğrencilere gerekli ve yeterli ferdi çalışma alışkanlıklarını kazandırabilmek
  için öğretmen başlama devam değerlendirmede daima öğrencileri ile birlikte olmalıdır.
+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12