+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Engelliler Forumu Forumunda Cp Çocuğa Sahip Olan Aileler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Cp Çocuğa Sahip Olan Aileler
  Cp Çocuğa Sahip Olan Aileler Kısaca
  Arkadaşlar Cp çocuğa sahip olan aileler hakkında bilgi verir misiniz?

  MetinSabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde görevli SosyalHizmet Uzmanı G/U beyin felci beyinden kaynaklanan hareketbozukluğu veya diğer adıyla ülcan Urhan tarafından CelebralPalsy'li (CP) spastik araştırmada özürlü çocukların ailelerininekonomik sıkıntı çektikleri sosyal çocuğa sahip ailelerüzerinde yapılan ilinedeniyle çocuklarını dışarıyaçıkaramadıkları saptandı. Urhan "Cerebral Palsy'li şkilerinin zayıf olduğuve toplumunu tavrı (ve SosyalHizmetler" konulu araştırmasını 196 spastik çocuk annesiile 12 yaşın CP)Çocuk Varlığının Aile İşlevlerine Etkisi üüzerindegerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre aileler spastikçocuklarının temel bakım sosyal zerindeki 512 aile üyesi esağlıkihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekerken bu ailelerin 4'tebiri ise asgari gereksinimlerini bile ğitim ve karbulunuyor.


  Ailelerin durumu;


  Spastik çocukların anne vebabalarının büyük bölümünün şılayamayacakdurumda orta yadahadüşük eğitim düzeyinde bulunduğu belirlenirken annelerinbüyük çoğunluğu çalışmıyor ve yarısı şta ve ilkokul ile da tek başlarına üstleniyor. Anneler spastikçocuklarının geleceğinden endişe duyduklarını çocuklarınınbakımını belirtirkenyine beşlerinin çocukla ilgilenmediğiniyeterince zaman ayırmadığını ve ekonomik güçlüklerçektiklerini üyük bölümü ifade ediyor57'si spastikçocuklarının ailede sorun yarattığını vurgularken"Çocuğumu seviyorum ve . Annelerin yüzde yaoranı da yüzde 59 düzeyinde. SORUNLAR: Spastik çocuğun ailede yarattığı şadığı için mutluyum"diyenlerin belirtilensorunlar"ekonomik sıkıntı" gelirkenöteki sorunlar da annenin kendisine diğer ın başında yüzde 36 ile çazalması akrabailişkilerinin zayıflaması eşler arasındaki ilişkilerin ocuklarınızaman ayıramaması çevre ile ilişkilerinin bozulmasKOPUYOR: Spastikçocuğa sahip ailelerin yüzde 36'sı hiç kimseden ıolarak sıralanıyor.
  AİLELER TOPLUMDAN
  destekalmadarkadaşları hemde akrabalarından yüzde 19'u yakın akrabalarındanyüzde ığını belirtirken yüzde 36'sı ise hem 6yakınarkadaşlarından destek aldığını anlatıyor. Annelerin 3'teikisi spastik bir çocuğa sahip 'sı komşularından yüzde 3'ü de olduktan sonra çıkarma zahmeti" "zaman alması" ve "ihtiyaçlarınıkarşılamada güçlüklerle karşılaşılması" gibi "çocuğudışarı nedenleryilişkilerinde azalma olduğunu kaydediyor.Ailelerin yüzde 62'si CP'li çocuktan sonra üzünden sosyal sosyalilibunların yüzde 48'i de builişkilerinin azalma nedeni olarak ekonomiyi gösteriyor.Geriye şkilerinin azaldığını söylerken kalanlar ise sosyal ilizayıflamanın hizmetyetersizliğine bağlı olduğunu ifade ederek ulaşım zorluğusağlık şkilerdeki hizmetlerindeki yetersizlik yeterli oyun alanlarınınolmaması ve toplumun özürlüye karşı olumsuz tutumununözürlünün sosyal etkinlikte bulunmasiçindeolmasını engellediğini dile getiriyor.
  ÇOCUKLARINI EVE KAPATMADAN: ı
  ve toplum AraSosyal Hizmet Uzmanı Urhanannelerin özürlü çocuklarına acıyan ştırmasonuçlarını değerlendiren bakçocuğanasıl yaklaşım gösteriliyorsa kendi çocuklarına da ışlarlakarşılaşmaktan üzüntü duyduklarını normal bir ö"Toplumun acıyan yargılayan korkulu vedamgalayıcı yleyaklaşılmasını istediklerini kaydederek şu görüşleri dilegetirdi: tutumlaretkilemektedir. Bu durum bazı annelerinçocuklarını eve ı özürlülerin toplumla bütünleşmesi veüretkenliklerini kapatmalargelişimi engellenmektedir.Özürlü çocuğa sahip aileler ına neden olabilmektedir.Çocuğun normal psiko-sosyal çgerçekleştirmeleriyletoplumun yaklaşımlarının normale ocuklarını eve kapatmadangünlük yaşam ve sosyal aktivitelerini ddestek veyardıma ihtiyaç duyduklarını belirterek "Bu önmesi sağlanabilir." Urhan özürlü çocuğa sahip annelerin bilgi aönemtaşımaktadır" dedi şamada ailedestek hizmetleri rehberlik ve danışma hizmetleri
 2. BİNGÜL
  Bayan Üye

  Çok önemli bir hastalık, Allah o insanların yardımcısı olsun. Devamlı takipte olunması ve güncel bilgilerle tedavilere devam edilmesi gerek. Cp hastalığıyla ilgili birçok seminer var, takip edilmeli.
+ Yorum Gönder