+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Engelliler Forumu Forumunda Günümüzde Engelli Hakları Hakkında Bİlgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Günümüzde Engelli Hakları Hakkında Bİlgi
  Günümüzde Engelli Hakları

  Arkadaşlar sizce günümüzde engelli hakları nelerdir kısaca açıklar mısınız?

  Engelliliğin her zaman her yerde geçerli ölçülerle tanımını yapmak bazen gerçekten güçtür. Bu yüzden literatür de çok değişik tanımlamaları vardır. Engelliler hakkında Birleşmiş Milletler, Sakat Hakları Bildirgesinde ‘’Kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri bedensel ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar sakat olarak tanımlanmaktadır.” Engelli sözcüğü genelde karşılaşılan ya da sonradan yaşanan bir hastalık veya kaza sonucu ortaya çıkan işlev bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir.

  O halde hareket yeteneğinin kısıtlı olması, başlı başına bir engel midir? Eğer öyleyse hepimizin yapamadığı, beceremediği bir iş ya da eylem yok mudur yaşamımızda? Örneğin; resim yapmak bir sanattır, el becerisi gerektiren bir iştir. Bu iş için gerekli kurslar ve okullar olsa da, buna yeteneği ve becerisi olmayan biri bunu başaramaz. Buna yeteneği olan ve bedensel yeteneği olan bir engelli vücudunun çeşitli uzuvlarıyla bunu gerçekleştirebilmektedir…

  Bireyin fiziksel işlevlerindeki bozukluk ve bunların hareket yeteneğinde yarattığı eksiklik ve güçlük, onu toplumun diğer bireylerinden farklı kılar. Bu farklılık engellilerin yaşadığı ayrımcılığın da asıl nedenidir. Bilindiği gibi her türlü ayrımcılığın temelinde farklı olmak, yani “alışılmamış özelliklere” sahip olmak vardır. Fiziksel işlevlerdeki bozukluklar ve bunların hareket yeteneği üzerinde yarattığı sınırlamalar bireyi toplumdan uzaklaştırır. Toplumsal destek sistemlerinin yetersizliği, toplumun dışlayıcı tutum ve davranışları da engellilerin topluma eşit bireyler olarak katılmasını önler. Burada bizlere görev ve sorumluluklar düşer. Günümüzde birçok konuda sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verilmiştir. Engelliler hakkında da bildirgeler yayınlanmış resmi makamlardan gelen yazılar belirli sitelerde yayınlanmıştır.

  İşte bu yüzdendir ki engellilerin hakları ortaya çıkmış ve engelliler hakkında gerek medyada gerek kamuoyunda çalışmalar devam etmektedir. Bunların takibini yapmak çok kolay ve mümkündür. Engelliler sitesinde aradığımız her konuya ulaşmak, merak ettiğimiz her soruyu öğrenmek, başarmak, istediğimiz her işte başarılı olmaya imkân verilmektedir.
  Yeter ki önümüzde hiçbir engel olmadığına inanalım…
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Engelli hakları engelli vatandaşların engelsiz vatandaşlar ile eşit haklara ve konumlara sahip olmaları için onlara verilmiş haklardır. Ülkemizde engelliler için her konuda kolaylık sağlanmıştır üstelik incinmemeleri için resmi evraklarda özürlü yerine onlar için engelli ibaresi kullanılır.
+ Yorum Gönder


engelli hakları hakkında bilgiler forum