+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve English Forum Forumunda Çorum ili ingilizce tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Çorum ili ingilizce tanıtımı
  Çorum ili ingilizce tanıtımı


  Çorum is the capital of Çorum Province inland from the Black Sea coast in central Turkey. Çorum is located at 244 km (152 mi) from Ankara and 608 km (378 mi) from Istanbul. It has a population of 178,500 (2004), and the elevation is 820 m.

  Çorum is known for its leblebi (dried chick-peas), and for the valuable Hittite archaeology that has been found in the province.

  Geography and climate

  Çorum is on a high plateau with a typical inland climate of hot, dry summers (although even summer evenings are chilly) and cold, snowy winters, with light rain in spring and autumn. There is attractive mountainous countryside around the city. The north Anatolian fault line passes 20 km (12 mi) south of Çorum.

  History

  Hattusa was the capital of Hittite empire. Hittites were one of the oldest civilizations of the world. The first known peace treaty was signed by the Hittites and ancient Egypt on tablets. There is evidence that area has been occupied since 3000 BC and there are a number of important Hittite sites in the province. A Hittite Congress of archaeologists is held in Çorum every three years.

  Çorum today

  Besides agricultural activities Çorum has flour and feed mills, brick and tile factories, and some light engineering, as well as traditional crafts such as copperware and hand-weaving. Although for a small city this amount of industry is impressive, Çorum is still underdeveloped.  The town is tidy and pleasant although it does have a problem with air pollution. There is a good range of shops, cafes and restaurants; the cuisine includes a variety of pastries including mantı, a type of ravioli baked in the oven or steamed in a beef-broth. People in this part of Turkey (both in central Anatolia and along the Black Sea coast) are religious and conservative so night life is never going to be swinging but there are bars and cafés playing Turkish folk music.

  Places of interest

  As well as all the Hittite sites the countryside surrounding Çorum offers many places to escape for picnics, particularly near the Çomar reservoir or in the mountains around the province.  The city itself contains:  a 19th century clock tower.

  Çorum Museum - displays a range of artefacts from the Hittite and other civilisations, from excavations in the region. Housed in an attractive Ottoman period building.  Notable natives

  Mahmut Atalay - World champion and Olympic medalist in sports wrestling

  Cevdet Cerit - professor of mathematics at Istanbul Technical University

  Tevfik Kış - World champion and Olympic medalist in sports wrestling
 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Çorum Hakkında Bilgi

  Çorum

  Çorum İli, tarihin derinliklerinden günümüze dikkate değer izler taşıyan bir bölgedir. Her tarafında en eski tarihlerden bugüne kadar gelmiş değişik medeniyetlere ait kalıntılara rastlanır. Hititler Anadolu egemenliğine bu bölgeden başlamışlardır.
  Bölgede bu uygarlık kalıntıları bitişik veya üst üste bulunmaktadır. Bir Hitit höyüğü yanında bir Frig, Roma, Bizans devri mezarı veya taban mozaikleri, diğer yanda Selçuklu Kervansarayına ait yıkıntı yerleri ve onun yanında Osmanlı eserlerine rastlamak mümkündür.
  Çok sayıda tarih öncesi devrin en belirgin özelliğini taşıyan tabii ve yapma mağaralar mevcuttur. Yazılı tarih öncesi ve sonrası uygarlıkların kalıntıları, yapılan kazılarla gün ışığına çıkmakta ve Çorum bölgesinin uygarlık tarihinde eski bir medeniyet merkezi olduğunu göstermektedir.
  ÇORUM ADININ KÖKENİ-
  Çorum adının kaynakları ile ilgili muhtelif rivayetler ve bilgiler vardır.
  a- Bizans Kaynaklarına Göre
  Anadolu’nun Türkleşmeye başladığı 1071 Malazgirt Meydan Savaşından çok önce Türk boyları yavaş yavaş Anadolu’ya sızmaya ve yerleşmeye başlamışlardır. Bu tarihte Bizans’a bağlı olan Çorum, Nikonya (Yankoniye) adını taşımaktaydı.
  b- Danişmendname’ ye Göre
  Melik Ahmet Danişmend çetin savaşlardan sonra Bizans’ın elinden Çorum bölgesini alır.Halk müslüman olup bağlılık gösterir. Ancak bu tutumları, Melik Ahmed’ i ve ileri gelen komutanları bir ziyafette zehirlemek istemelerinden dolayı bir tuzaktır. Bu kötü niyetlerini ve şehrin bir depremle tamamen yıkılacağını Melik Ahmet bir gece rüyasında görür. Melik Ahmet bu rüyanın verdiği endişe ile uyanırken şehir sallanmaya başlar. Askerlerini ve arkadaşlarını derhal kaleden çıkarır.
  Kaledeki Bizanslılar müslümanların çekilişinden memnun kalarak kaleyi tekrar kapatarak savaş hazırlığına başlarlar ve yeniden dinlerine dönerler. Fakat deprem yeniden şiddetlenerek kale ve şehir tamamen harabeye döner. Bizanslılara bu saldırılarından dolayı, suçlu anlamına gelen “Cürümlü” adı verilir, zamanla bu “Çorumlu” olur.
  c- Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre
  Evliya Çelebi Seyahatnamesinin II.Cildi 407.sahifesinde bölgenin havasının astım hastalarına iyi gelmesi nedeniyle, Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan hasta oğlu Yakup Mirza’ yı ve yüzlerce çorluyu (bakımsız, zayıf, hastaları) buraya göndermiş ve bunlar sağlıklarına kavuşmuşlardır. Bundan dolayı şehre Çorum denilmiştir.
  d- Çorum’un çevresinin dağlarla çevrili oldukça geniş bir ova olmasından dolayı (Çevrim) denildiği, halk ağzında Çorum’a dönüştüğü söylenmektedir.
  e- Çorum (önceleri bazen Çorumlu) Türklerin bölgeye gelmesiyle bu adı almıştır. Çorum veya Çorumlu adının Oğuz boylarından Alayunt’lu boyunun bir oymağına ait olduğu belirtilmektedir.

 3. Zarafet
  Üye
  Hattusa in the heart of Anatolia, been a UNESCO World Cultural Heritage List in our country is one of the 9. Hittite civilization at least as old as Egyptian civilization and is a rich civilization. The Treaty of Kadesh between the Hittites and Egyptians Bogazköy tablets were found in the text.
+ Yorum Gönder


çorumun ingilizce tanıtımı,  çorum ingilizce tanıtımı,  ingilizce çorum tanıtımı,  çorum ilinin ingilizce tanıtımı,  çorum tanıtımı ingilizce,  çorum hakkında ingilizce bilgi