+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve English Forum Forumunda İngilizce Yol Tarif Etme - English Forum Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Hozukcan
  Devamlı Üye

  İngilizce Yol Tarif Etme - English Forum
  İngilizce Yol Tarif Etme - English Forum

  İngilizce Yol Tarif

  I want to go to this address. (Bu adrese git-mek istiyorum. )

  I want to go to Marmaris. (Marmaris'e git-mek istiyorum)

  I want to go to the train station. (Tren istasyonu-na gitmek istiyorum)

  Where's the toilet? (Tuvalet nerede?)

  Where's the bus stop? (Otobüs durağı nerede?)

  This is my hotel address. (Hotel adresim budur)

  Turn left. (Sola dönünüz)

  This is the shortcut. (En kestirme yol burası)

  Turn left at the third street. (Üçüncü caddeden sola dönünüz.)

  Walk a little, then turn right. (Biraz ilerleyiniz, sağa dönünüz.)

  After crossing the bridge turn right. (Köprüden geçince sağa dönünüz.)

  Later ask again. (Sonra bir daha sorunuz.)

  You can go there by bus. (Oraya otobüsle gidebilirsiniz.)

  It's across the street. (Karşıda.)

  The third street. (Üçüncü sokak.)

  The first street. (İlk sokak)

  It's very near. (Çok yakın)

  Square. (Meydan.)

  The third building. (Üçüncü bina.)

  It's a little far. (Biraz uzak)

  How can I go to Sultanahmet? (Sultanahmet'e ne taraftan gidebiliriz?)

  Can you show me the way on the map? (Lütfen bana haritada yolu gösterirmisiniz?)

  How far is Şile from here? (Şile buraya ne kadar uzakta?)

  Excuse me, is this the way to Ayasofya? (Afedersiniz, Ayasofya'ya gi-den yol bu mu?)

  Is this a one way street? (Bu yol tek yönlü mü?)

  Am I on the right way? (Doğru yolda mıyım?)

  How can I get to the road to İzmit? (İzmit'e giden yola nasıl çıkabilirim?)

  Go straight ahead until Sakarya. (Sakarya'ya kadar dosdoğru gidin.)

  Turn left after 100 meters. (Yüz metre ilerden sola dönün.)

  You are on the wrong way, go back for 8 km. (Yanlış yolda-sınız, sekiz kilometre kadar geri gidin.)

  Do you have a map of this area? (Bu bölgenin yol haritası var mı?)

  Where can I find ? (Nerede bulabilirim?)

  How far is it ? (Buraya ne ka-dar uzaklıkta ?)

  How do I get there? (Oraya nasıl giderim ?)

  The closest.? (En yakın.?)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İngilzice çok önem verilen birer dildir. bunun nedeni bu di,lin dünya da en çok konuşuılan dillerden bir olması ve dünya dili olarak kabul edilmesidir. hatta bir çok ülkede ana dilden sonra konuşulan ikinci dil ingilizcedir. zaten çok önemli olan bir dil olmasaydı ingilizce dersi daha ilk okul 4. sınıfta verilmeye başlanmazdı.
+ Yorum Gönder