+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve English Forum Forumunda İngilizce bilgisayar parçaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İngilizce bilgisayar parçaları
  İngilizce bilgisayar parçaları


  computer = bilgisayar

  device = aygıt, (cihaz)

  compute = hesaplamak

  calculate = hesaplamak

  reckon = saymak, hesaplamak

  frame= gövde, iskelet

  contemporary = çağdaş

  possess = sahip olmak

  receive = almak, kabul etmek

  accuracy = doğruluk

  store = saklamak

  instruction = komut

  switch = anahtar

  wire = tel, kablo, (bağlamak)

  motor = motor

  integrated circuit = tümleşik devre, (entegre devre )

  microprocessor = mikroişlemci

  harddisk = sabit disk

  floppy disk = disket sürücü (disket)

  main board = ana kart

  network = ağ, (şebeke)

  computer system = bilgisayar sistemi

  adding = toplama

  subtracting = çıkarma

  equations = denklem

  print = basmak, yazıcıdan çıktı almak

  draw = çizmek

  plot = çizmek, (plan ya da harita gibi şeyler çizmek)

  sort = sıralamak

  data = veri

  merge = birleştirmek

  search = aramak

  logicial = mantıklı

  comparison = karşılaştırma

  desk-top = masa-üstü

  remotely = uzak olarak

  scattered = ayrılmış, dağılmış

  line = hat

  special-purpose = özel-amaçlı

  airline reservation system = havayolları yer ayırtma sistemi

  scientific = bilimsel

  educational = eğitimsel, (eğitimle ilgili)

  social = sosyal

  application = uygulama

  solution = çözüm  B. TERİMLER VE TÜRKÇE OKUNUŞU (İNGİLİZCE BİLMEYENLER İÇİN).
  computer (kompütür, kımpitür)

  device (divays)

  compute (kompü:t)

  calculate (kalküleyt)

  reckon (rekın)

  frame (freym)

  contemporary (kontempıreri)

  possess (pozes)

  receive (risi:v)

  accuracy (akküreysi)

  store (sto:r)

  instruction (istrakşın)

  switch (sviç)

  wire (vayr)

  motor (motor)

  integrated circuit (integreytıd sörkıt)

  microprocessor (mikroprocesesır)

  harddisk (harddiks)

  floppy disk (flopi disk)

  main board (meyn bord)

  network (network)

  computer system (kompütır sistım)

  adding (eding)

  subtracting (sabtrakting)

  equations (ekueyjıns)

  print (print)

  draw (drow)

  plot (plot)

  sort (sort)

  data (deyta)

  merge (mörc)

  search (sörç)

  logicial (locikıl)

  comparison (komperısın)

  desk-top (dektop)

  remotely (rimu:tli)

  scattered (sketırıd)

  line (layn)

  special-purpose (speşıl pörpıs)

  airline reservation system (eirlayn rezırveyşın sistım)

  scientific (sayntifik)

  educational (ecükeyşınıl)

  social (soşıl)

  application (eplikeyşın)

  solution (soluşın)
 2. Asel
  Bayan Üye

  SORULAR (QUESTIONS)

  Aşağıdaki soruları metne dayanarak İngilizce yanıtlayınız:

  1. What is a computer? (bilgisayar nedir?)

  2. What does a computer do? (bilgisayar ne yapar?)

  3. What are the characteristics of a computer? (bilgisayarın özellikleri nelerdir?)

  4. What does the frame include? (gövde neyi içerir?)

  5. What kind of arithmetic operation can a computer do? (bilgisayar ne tür aritmetik işlem yapabilir?)

  6. What can you say for the sizes of computers? (bilgisayarların boyutları için neler söyleyebilirsiniz?).

  7. What is a special-purpose computer? (özel amaçlı bilgisayar nedir?)

  8. What is a general-purpose computer? (genel amaçlı bilgisayar nedir?)

  9. How are the components connected to each other? (bileşenler bir birine nasıl bağlanır?)

  10. What is the meaning of logical decisions and comparisons? (mantıksal kararlar ve karşılaştırmaların anlamı nedir?)  E. BAZI YAPILAR
  Composed of (‘den oluşmak)

  Örnekler:

  •Computers are electronic devices composed of switches, wires, motors, transistors, and integrated circuits, assembled on frames.
  •IT Committee was composed of 10 programmers and 5 engineers.


  Perform (yerine getirmek, yapmak, yürütmek gibi bilgisayar alanında yaygın kullanılan bir fiildir.)

  Örnekler:

  •Computers can perform a variety of mathematical calculations, ranging from simply adding and subtracting to solving complicated math equations that involve thousands of steps.
  •You need to perform additional configuration steps. (ek yapılandırma adımlarını yerine getirmeye gerek duyarsınız.)
  •For Windows 2000, the DHCP Client service is used to perform dynamic registrations and updates, regardless of whether the computer uses a DHCP server or static configuration to obtain its IP address.
  •It offers the ability to perform query testing of DNS servers and obtain detailed responses as the command output. (DNS sunucularında sorgu testinin yapılmasını ve komut çıktısıyla birlikte ayrıntılı yanıt sağlar. )
  DERS 2: METİN ÇEVİRİ-2
  Ders sonunda yapabilecekleriniz.

  •İngilizce metin okumak.
  •Terimleri açıklamak.
  •Çevirisini yapabilmek.
  •Soruları yanıtlamak.


  I. WHAT IS XML?
  Extensible Markup Language, or XML was approved and published by the World Wide Web Consortium (W3C) on February 10, 1998. Now, it has been used as a universal format for exchanging data on the Web. XML allows developers to easily describe and deliver structured documents through the applications.

  The other two traditional markup languages (may be we are more familiar) HTML and SGML cannot be used for this purpose. In HTML, we use certain tags to format the output. That’s the only ability HMTL expose.

  In addition, XML is really a meta-language, which is flexible in creating user-defined tags. On the other hand, SGML, Standard Generalized Markup language is a tool for creating complex documents.

  Finally, XML offers a new way to send data over the web, it does not replace HTML or SGML. Rather, it is a complementary format for HTML documents.

  What is XML web service?
  A Web service is new application model over the Internet. And it’s been very famous with Microsoft .NET. XML web service solves hundreds of development problems including security, stability, speed and much more. Besides, XML web services includes many new Technologies; SOAP (Simple Object Access Protocol) is used to transfer XML documents. You can use another service called UDDI (Universal Description Discovery and Integration). UDDI is a service used to find Web services easily.

+ Yorum Gönder


ingilizce bilgisayar parçaları,  bilgisayar parçaları ingilizce,  bilgisayarın parçaları ingilizce,  ingilizce bilgisayar parçaları resimli,  bilgisayar parçalarının ingilizcesi,  bilgisayar parçaları ingilizce olarak