+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve English Forum Forumunda 23 Nisan İle İlgili İngilizce Yazı Kompozisyon örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  23 Nisan İle İlgili İngilizce Yazı Kompozisyon örneği
  23 Nisan İle İlgili İngilizce Yazı Kompozisyon örneği

  Ulusal Egemenlik Bayramı 23 Nisan İngilizce Kompozisyonlar

  The most beautiful is the month of April, the spring season.

  Nisanda toprak ana canlanır, bütün doğa yeniden dirilişin heyecanını yaşar. In April, the earth mother alive, all natural re-live the excitement of the resurrection. Her yer cıvıl cıvıldır. Each of chirpy. Kışın soğuk ve karanlığından kurtuluşun bir bayramını yaşar sanki bütün doğa… In winter, cold and darkness of salvation as if all nature lives in a holiday …

  23 Nisan denilince, şanlı milletim için de böyle bir yeniden doğuş ve canlanışın yaşandığı ay bakımından ne büyük bir tesadüf olduğunu düşünürüm. April 23 is considered, for the glorious nation that experienced a rebirth and revival in terms of months what I think is a big coincidence.

  Mustafa Kemal kendi kurtuluşunu yine milletin kendisinin sağlayacağını Amasya, Erzurum ve Sivas’ta anlatarak Ankara’da bir Millet Meclisi’nin toplanmasını istedi. Mustafa Kemal, the liberation of the nation that he would provide his own Amasya, Erzurum and Sivas telling a National Assembly in Ankara wanted the collection. Buna Türk Milleti hemen karşılık verdi ve 23 Nisan 1920′de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni topladı. It responded by immediately Turkish Nation and the Grand National Assembly on April 23, 1920 in Ankara, Turkey gathered.

  Milletimiz kendi kaderini kendi eline alarak var olma yok olma savaşını, egemenlik hakkını kendisi kullanarak kazandı. Our people taking their destiny into their own hands to have a war of annihilation, using himself won the right to sovereignty. Bütün dünyaya kendi kendini yönetebilecek büyük bir millet olduğunu gösterdi. Showed that self-manage the whole world a great nation.

  Ulusal kurtuluş mücadelesi ile bağımsızlık ve istiklâlini Mustafa Kemal önderliğinde kazanarak bu mücadelesiyle, ezilen toplumlara örnek olan asil Türk milletinin başına bir efendi gelip, onu egemenliği altına alamazdı. With the national liberation struggle for independence and won the struggle for independence under the leadership of Mustafa Kemal, the oppressed communities of the noble Turkish nation is an example of a master to come alone, it could not under the rule. O ancak kendi kendisini yönetebilirdi. He ruled himself, but his own.

  23 Nisan 1920, Türk ulusunun etrafını saran karanlık ufuklardan doğan bir güneş gibidir. April 23, 1920, the Turkish nation is like a sun surrounded arising from the dark horizon. 23 Nisanla bu ulus kendi kaderini eline alarak Mustafa Kemal önderliğinde bağımsızlık ve hürriyetini kazanarak yurdumuzu düşman işgalinden kurtardı, 23 Nisanla bugünkü Cumhuriyet Devleti’mize kavuştuk, 23 Nisanla bugünkü modern toplum yaşantımıza sahip olduk. 23 Nisanla taking this nation into the hands of their own destiny under the leadership of Mustafa Kemal won independence and freedom and saved our country from enemy occupation, April 23 today to gain the Republican Devleti’mize, April 23 our life, we have had today’s modern society.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı atatürk tarafından 1923 yılında çocuklara verilen bir bayramdır. bu gün sadece çocukların günüdür ve çocuklar bu gün içinde bir çok etkinliklere katılmak da ve bir çok yarışmada oynamktadırlar kısacası bu gün çocuklar çok eğlenmektedirler.
+ Yorum Gönder