+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Fetret devrinde anadoluda toprak kayıplarının yaşanmasının nedeni Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fetret devrinde anadoluda toprak kayıplarının yaşanmasının nedeni
  lütfen bana yardım edin 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Fetret Devri (1402-1413)  Fetret Devri.jpg

  Osmanlılar Ankara savaşında yenilmişlerdi.bundan yararlanan Anadolu beylikleri eski topraklarını fazlasıyla ele geçirdiler.Timur, Osmanlıların yeniden toparlanmalarını engellemek için Yıldırımın oğulları arasındaki taht kavgalarını kışkırtmıştır.Bu dönemde Osmanlının Anadolu hakimiyeti oldukça zayıflamıştır.Fakat balkanlarda Eflak prensliği dışında toprak kaybı olmamıştır.Bunun nedenleri:
  1.Tımar sistemi nedeniyle bölgede gelirin ve refahın artması
  2.Avrupa’da yüzyıl savaşları nedeniyle büyük bir karışıklık yaşanması
  3.Fetihlerde yumuşak bir politika izlenmesi
  4.Halkın çapulculara karşı güvenliğinin sağlanması

  Şehzadeler Arasında Mücadeleler:Timur’un Anadolu’da bıraktığı ortam kardeşler arasında 11 yıl sürecek taht mücadelelerini başlattı.bu mücadeleler Bizans entrikaları ile daha da arttı.Süleyman Çelebi Edirne’de, İsa Çelebi Bursa’da, Mehmet Çelebi Amasya’da, Musa Çelebi Balıkesir’de hükümdarlık ilan ettiler.

  İsa Çelebi yaptığı savaşlarda yenilerek öldürüldü. Mehmet Çelebi Amasya’da durumunu kuvvetlendiriyordu. Rumeli’de Süleyman Çelebi ile Musa Çelebi mücadelesi başladı. Musa çelebi 1410’da Süleyman Çelebiyi öldürttü.Geriye kalan iki kardeşten Musa çelebi Rumeli’de, Mehmet Çelebi’de Anadolu’da hükümdar oldu.Musa Çelebi bu dönemde İstanbul’u kuşatmıştır. Mehmet Çelebi Osmanlı birliğini sağlamak amacıyla mücadeleye girişti. Bizans’la anlaşarak Rumenliye geçti.Fakat yenildi. Ancak Musa Çelebinin komutanları Mehmet Çelebinin saflarına geçince Musa Çelebi yakalanarak öldürüldü.(1413) Çelebi Mehmet Osmanlı devletini tek bayrak altında toplamayı başardı.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Fetret Devrinde taht kavgaları yaşandığı için daha önce Osmanlının hakimiyetine girmiş beylikler bu kavgalardan faydalanarak bağımsızlıklarını ilan etmiş ve Osmanlıdan ayrılmışlardır bu yüzden Osmanlı parçalanmaya kadar gitmiştir.
+ Yorum Gönder


fetret devrinde anadoluda toprak kayıplarının yaşanmasının nedenleri,  fetret devri nedenleri