+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Enerji kaynaklarının çevreye olumsuz etkileri hakkında bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Enerji kaynaklarının çevreye olumsuz etkileri hakkında bilgiler
  kömür petrol ve doğal gazın çevreye olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Yenilenebilir enerji


  yenilenebilir-enerji.jpg


  Olumsuz
  Enerji talep tahminlerinin sağlıklı yapılmamasından dolayı var olacak açık abartılmıştır.
  Hidrolik ve termik yerli potansiyelimiz var olanın çok altında hesaplanmıştır, 1970'li yılların sonlarında termik kapasite en çok 50 GWs, hidrolik kapasite ençok 75 GWs, günümüzde ise termik 120 GWs, hidrolik kapasite ise 125 GWs olarak tahmin edilmektedir, hidrolik potansiyelimizin daha yüzde 70'inin bakir durumda olmasından dolayı nükleer enerji teknik bir zorunluluk olamaz ve acele edilmemelidir.

  Olumsuz
  Rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklar, dünya enerji üretiminde azımsanamayacak katkılar sağlamaktadırlar.

  Olumsuz
  Enerji açığının karşılanmasında acil olarak yeni kaynaklar yaratmak yerine var olan kapasiteyi daha verimli kullanmak için dağıtım şebekesinin rehabilite edilmesi gerekmektedir, Şebeke kayıpları %18 civarındadır, 2010 yılında düşünülen 2000 MWe nükleer kapasitenin, üretilecek toplam enerjinin %5'ini geçemeyeceği hesaplanmıştır, bu %5 ile uğraşmak yerine %18 değerinin azaltılması gerekir.

  Olumsuz
  Nükleer santralların atık sorununu çözülememiştir ve bu konu son derece belirsizdir.


  Olumsuz
  Nükleer enerji üretimi, dünyada vaz geçilen bir teknolojidir.
  Türkiye'de yapılması planlanan santral, modası geçmiş ve eski teknoloji ile tasarlanmış olacaktır.

  Olumsuz
  Ülke sanayiine yüksek teknoloji ve kalite getireceği söylenen nükleer santrallar, bu beklentiyi boşa çıkaracaktır, çünkü ülkenin uzun vadeli nükleer teknoloji politikası ve buna yönelik insan kaynağı ve altyapı geliştirme niyeti bulunmamaktadır. Aksine dışa bağımlılığı artıracaktır. Türkiye, var olan kapasitesiyle bir nükleer santralın kurulmasının, işletilmesinin ve denetiminin altından kalkamaz..
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Enerji kaynakları genelde etrafa çok zarar verir çünkü fosil yakıtlar yakıldığı zaman çıkardıkları sera gazıyla özellikle insan ve çevreye çok zarar verirler. Tüm enerji kaynaklarının verdiği zararlar farklıdır ancak hepsinin yarattığı ortak zarar insanlara, çevreye ve doğaya zarar vermeleridir.
+ Yorum Gönder


enerji kaynaklarının çevreye olumSUZ etkileri,  enerji kaynaklarının çevreye olumlu ve olumsuz etkileri,  doğalgazın olumlu ve olumsuz etkileri,  kömürün çevreye olan olumsuz etkileri