+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda bjt transistörler nedir nasıl çalışırlar özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  bjt transistörler nedir nasıl çalışırlar özellikleri nelerdir
  bjt transistörkerle ilgili acil bilgi lazım bilgisayar bölümünde okuyorum 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Bjt transistörler nedir

  bjt transistörler nedir.jpg
  Transistörler
  Küçük bir elektronik aygıttır Elektronik sinyalleri kuvvetlendirmek için kullanılan zıt yöndeki bir iletkenlik bölgesiyle ayrılmış belirli iki iletkenlik bölgesinden oluşan yarı iletkenden yapılmış bileşen (Transistör sözcüğü günlük yaşamda çoğunlukla jonksiyonlu transistör ile eş anlamlı olarak kullanılır)

  Termoiyonik lamba yada kısaca lamba denen elektron tüpünün yerini alan transistörler çok daha küçük uzun ömürlü ve daha ucuzdur Transistör elektronik çağını başlatan en önemli buluştur Transistör 1948'de geliştirilen ABD'li mühendisler John Bordeen (1908) Walter H Brattion (1902-1987) ve William B Shockley (1910-1989) bu buluşları nedeniyle Nobel Fizik ödülünü paylaşmışlardır

  Transistör silisyum ve germanyum gibi yarıiletken bir maddeden yapılır Transistörler elektronik sanayisinde örneğin televizyon alıcılarının hi-fi ses sistemlerinin işitme aygıtlarının ve daha önemlisi bilgisayarların yapısında kullanılır Bugün tekil transistörlerin yerini tümleşik devreler almaktadır Tümleşik devrelerde chip yada yonga denen çok küçük ve ince yarıiletken madde diliminin üzerinde oluşturulmuş binlerce transistör ve başka elektronik devre elemanları bulunur

  Transistör nasıl çalışır

  İster bir anahtar ister bir yükseltici isterse de bir üreteç işlevi görsün bütün transistörler elektrik direncinin değişmesine dayalı olarak çalışır Transistörün collector (toplayıcı) base (taban) ve emiter (yayıcı) olarak üç bağlantısı (katmanı) vardır Base akımı olamadığında collector ile emiter arasındaki direnç o kadar yüksektir ki bu iki bağlantı arasında hemen hemen hiçbir akım geçemez Ama base bağlantısında küçük bir akım aktarıldığında collector ile emiter arasındaki dirençte çok büyük azalma olur Dolayısıyla emiter ile collector arasından akım geçebilir Böylece transistör küçük bir akımın yardımıyla büyük bir akımı denetleyebilir Transistör bir anahtar olarak kullanıldığı zaman base bağlantısına küçük bir akım verildiğinde güçlü bir elektrik akımının devresini tamamlamasına izin verir Bir yükseltici yada bir üreteç olarak kullanıldığı zaman zayıf bir sinyali güçlendirir Zayıf sinyal küçük bir elektrik akımı biçiminde base'e uygulanır Bu collector'den emiter'e büyük bir akımın geçmesine izin verir Böylece güçlü bir sinyal üretilmiş olur

  Base akımı arttıkça Collector akımıda artar

  Burada hiç akım yokBurda hiç akım yokBurada çok küçük bir akım varBurada daha büyük bir akım varBurada küçük bir akım varBurada daha büyük bir akım var  Bağlantılı (jonksiyonlu) transistörün yapısı

  Bağlantılı transistör yarıiletken bir monokristalin içinde birbirinden ya bir P bölgesiyle ayrılmış iki N bölgesi (NPN transistör) yada bir N bölgesiyle ayrılmış iki P bölgesi (PNP transistör) oluşturarak elde edilen bileşendir Bir N bölgesini temel özelliği elektron fazlalığıdır Buna karşılık P bölgesinde elektron eksikliği vardır Söz konusu bölgeler belirtildiği gibi birleştirilerek her iki durumda iki bağlantı oluşturulur (Bağlantılı transistör adı buradan kaynaklanır) Bir transistörün aynı türdeki iki bölgesinin her biri bir bağlanım taşır Bu iki bölgeden biri verici (emiter) öbürü de toplayıcı (collector) dır Bir bağlanımda ara bölgeye yada transistörün tabanına yerleştirilir Tabanın (base) kalınlığı çok az olmak koşulu ile sistemin bütünü bir sinyalin kuvvetlendirilmesi bakımından son derece ilgi çekici özellikler gösterir Gerçek anlamdaki transistörü oluşturan yarıiletken öğe içinden transistörün üç bağlanım teli geçtiği su geçirmez bir kutuya yerleştirilir Bu kutu plastik yada aaaaldendir; boyutları ve cinsi dışarı aktarılması gereken ısısal güze bağlıdır Nitekim yarıiletken maddeden yapılmış bütün bileşenler gibi transistörlerde sıcaklığa karşı duyarlıdır (sıcaklığın çok fazla yükselmesini engellemek gerekir) Bu nedenle transistörün içinden bir akım geçtiği zaman açığa çıkan ısıyı dışarı aktarmak için yeterince büyük yüzeyli bir kutu yapılmalıdır Bununla birlikte kutuların boyutları yarıiletken maddeden oluşan levhalarınkine oranla çok büyük olsalar bile bütün hacmi çok küçük bir bileşeni oluşturur İki tür bağlantılı transistörün simgesel gösterimi şekildeki gibidir

  NPN Transistör

  PNP Transistör  Bağlantılı (jonkiyonlu) transistörün özellikleri

  Bir transistörün üç bağlantısını bu öğenin iki farklı elektrik devresinin içine aynı anda konmasını sağlar  Sözgelimi giriş devresi adı verilen birinci devre transistörün base ile emiter arasında bulunan parçası boyunca kaplıdır Buna karşın çıkış devresi denilen ikinci devre transistörün tümünü kaplar Bağlanımların kutupsallıkları uygun olduğu zaman base ve collector bir NPN transistör için emiter'e göre pozitif bir PNP transistör için negatif olmalıdır Collector'den geçen iC akımının base'den gelen iB akımıyla belirgin bir biçimde orantılı olduğu ve her zaman bu akından büyük olduğu (çoğunlukla 100-200 kat) gözlenir İC akımını iB akımının yönettiği söylenebilir; birinciye sistemin çıkış akımı ikinciye giriş akımı denir Transistörün hiçbir akım oluşturmadığını da gözden kaçırmayalım Transistör çıkış devresi içine yerleştirildiği varsayılan ve açıklığını iB giriş akımının yöneteceği bir vanaya benzetilebilir

  İşleyiş biçiminin açıklanması

  Bir PN bağlantısı elektrik akımı tarafından yalnızca P bölgesinden N bölgesine doğru kat edilebildiğinden akım bir NPN transistörün collector'ünden emiter'ine doğru geçmemelidir Gerçekte iki bağlantı birbirine çok yakın olduğunda özel iletim gösterir İki bağlantı yeterince büyük bir taban (base) bölgesiyle birbirinden ayrılmışsa yada aynı bir monokristalin içinde oluşmamışlarsa bu olay tümüyle ortadan kalkar Base emiter bağlantısından bir akım geçirilerek tabandaki elektrik yükü taşıyıcılarında bir artma oluşturulur Demek ki tabanda bir akım geçmesiyle oluşan taşıyıcıların varlığı collector akımın doğuşuna yol açar

  Uygulama alanları

  Transistörün bu özelliğinden kuşkusuz bir sinyalin kuvvetlendirilmesinde yararlanılmıştır Kuvvetlendirilecek akım transistörün giriş devresine gönderilir Kuvvetlenen sinyali çıkış devresi alır Akımın kuvvetlendikten sonra içinden geçeceği aygıt doğrudan doğruya bu devrenin içine yerleştirilir

  Giriş akımı çok küçük gerilimler açığa çıkarsalar bile çok sayıdaki aygıtlardan sağlanabilir

  Bir bağlantıdan geçen akımın sabit bir yönü koruması gerektiğinden kuvvetlendirilecek her dalgalı akın (alternatif akım) yeterince şiddetli olan sürekli bir akıma eklenir Böylece yönü sabit ama şiddeti değişken olan bir akım elde edilir

  Çıkış devresi içindeki akım giriş alımından çok daha büyüktür Böylelikle bu işlemde transistör temel bir aracı rolü oynar Gücü gerektiği kadar büyük olan bir üreteç yardımıyla çıkış akımının oluşturulmasını sağlar

  Bağlantılı transistörler çeşitli amplifikatör yapımında kullanılır Bunlar tümleşik (entegre) devre adı verilen sistemlerin gerçekleştirilmesi için hem yarıiletken madde parçacıklarından hem de çeşitli başka bileşim öğelerinden oluşturulabilirler Boyutların çok küçük olmasına karşın bu tür devreler onlarca transistör içerebilir

  Bu tümleşik devre belirli bir elektronik işlevin gerçekleştirilmesini sağlayabilir Kuvvetlendirici tümleşik devreyle her tür elektrik sinyallerin çok büyük oranlarda kuvvetlendirme olanağı vardır (100 000 kat yada daha fazla) Bazı tümleşik devreler gerçek matematik işlemlerinin yapımında da kullanılır Toplama çıkarma çarpma integrasyon diferansiyel alma Bu devrelere matematiksel işlem yükseltici denir Bunlar çok sayısal ve örneksemeli bilgisayarların ölçü aygıtlarının radyo (bu durumda yanlış olarak transistörlü radyo denir) ve televizyon alıcılarının içinde yer alırlar
+ Yorum Gönder


bjt transistör özellikleri