+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda sabah namazı seher vakti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  sabah namazı seher vakti
  sabak namazı seher vakti 2. Mineli
  Devamlı Üye

  SEHER NAMAZININ KILINMASI

  sabah namazı.jpg

  - Ayaq üste duraraq qibleye teref dönülür. Ayaqların arası dörd barmaq açıqlıqda olur.

  Niyyet edilir. Meselen, seher namazının sünnetini qılacayıqsa “Niyyet etdim Allah rizası üçün bu günkü seher namazının sünnetini qılmağa'' deyilir. Aşağıdakı şekle bax:  2- “Allahu Ekber” (Allah Böyükdür) deyerek iftitah tekbiri alınır.

  Kişiler tekbir alarken; ellerin içi qibleye qarşı ve barmaq araları normal açıqlıqda olur. Baş barmaqlar qulaq dibine deydirilerek eller yuxarıya qaldırılır.

  Qadınlar tekbir alarken; ellerinin içi qibleye qarşı, barmaq araları normal açıqlıqda ve barmaq ucları çiyin hizasına gelecek şekilde ellerini yuxarıya qaldırırlar. Aşağıdakı şekile bax:  3- Tekbirden sonra eller bağlanır. Qiyamda ye'ni ayaqda olarken secde edilecek yere baxılır.

  Kişiler sağ elin ovucu, sol elin üstünde ve sağ elin baş ve kiçik barmağı sol elin bileyini qavramış olaraq ellerini göbek altında bağlayırlar.

  Qadınlar sağ el sol elin üzerinde olacaq şekilde ellerini sine üstüne qoyarlar. Kişilerde olduğu kimi sağ elin barmaqları ile sol elin bileyini qavramazlar. Qiyam veziyyetine şekilde baxa bilersiniz:  Ayaq üste sırayla;

  ''Sübhaneke'' Duası oxunur. Sübhaneke duası aşağıdakı kimidir.

  Oxunuşu: Sübhanéké Allahümme vé bi hamdik ve tebarekesmük vé teala ceddük (ve cella senaük) vé la ilahé ğayrük.

  Menası: Allahım! Sen pis üzlerden temiz ve uzaqsan. Seni hemişe bele denzih edir ve öyürem (edh edirem). Senin adın

  mübarekdir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başqa ilahi yoxdur.

  Qeyd: Sübhaneke, Cenaze namazında möterize içindeki (Ve celle senaük) cümlesi ile beraber oxunur.

  - Sonra Euzu Besmele çekilir. Oxunuşu: éuzübillahimineşşeytanirrécim, bismillahirrahmanirréhim.

  Ardınca Fatihe suresi oxunur. Fatihe suresi aşağıdakı kimidir:

  Oxunuşu: élhamdü lillahi rabbil'alemin. érrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budü vé iyyake neste'in ihdinessıratal müstakim. Sıratallezine en amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim vé led dalin.

  Menası: Hemd, alemlerin Rebbi, merhemetli olan, merhemet eden ve din gününün sahibi olan Allaha mexsusdur. (Allahım!) Ancaq sene qulluq eder ve yalnız senden yardım isterik. Bizi doğru yola, ne'metlere çatdırdığın kimselerin, qezebe uğramayanların, azmayanların yoluna çatdır.

  Bunun ardınca isdenilen Zammı sure oxunur. Meselen İhlas suresi (Zammı sure, namazda oxunan surelere deyilir) oxunur. İhlas suresi aşağıdakı kimidir:

  Oxunuşu: Kul hüvellahü éhad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehü küfüven ehad.

  Menası: Ey Mehemmed! De ki, O Allah Tekdir. Allah her şeyden müsteğnidir ve her şey ona möhtacdır. O doğmamış ve doğulmamışdır. Her bir şey onunla eyni deyildir.

  Bundan başqa qısa surelere burdan qısa sureler baxa bilersiniz.

  4- “Allahu Ekber” deyerek rükuya gedilir, ye'ni bel doxsan derece eyilir ve burada en az üç defe “Sübhané rébbiyel-azim” deyilir. Rüku’da olarken ayaqların üstüne baxılır.

  Kişiler rükuda, barmaqlarını açıb, dizlerin üstüne qoyur. Belini ve başını dümdüz tutarlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar.

  Qadınlar rükuda, belini ve başını, dizlerini, dirseklerini dik tutmazlar. Bellerini bir az maili tutaraq kişilerden daha az eyilirler. Ellerini barmaqlarını açmayaraq dizleri üzerine qoyarlar ve dizlerini bir az bükük tutarlar. Rüku veziyyetine şekilde baxın:  Üç defe “Sübhané rébbiyel-azim” dedikden sonra, “Semiallahu limen hamideh” deyerek rükudan qalxılır ve ayaqda “Rabbena lekel-hamd” deyilir. Rükudan qalxış veziyyetine şekilde baxın:  5- Sonra, “Allahu Ekber” deyerek secdeye gedilir. Secdeye gederken evvelce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alın yere qoyulur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında olur. El barmaqları bir-birine bitişik olur. Secde de olarken ayaqlar qaldırılmaz. Secdede gözler bağlı olmaz. Secdede burun kenarına baxılır. Burada en az üç defe “Sübhane rebbiyel-ala” deyilir.

  Kişiler, secdede dirseklerini yanlarından uzaq, qollarını yerden yuxarıda tuturlar. Ayaqlar, barmaqlar üzerinde dik tutulur ve barmaq ucları qibleye teref yere qoyulur.

  Qadınlar, secdede qollarını yanlarına bitişik şekilde tuturlar. Ayaqlar, barmaqlar üzerinde dik tutulur ve barmaq ucları qibleye teref yere qoyulur. Secde veziyyetine şekilde baxın:  6- “Allahu Ekber” deyerek başını secdeden qaldırıb diz üste oturulur. Oturarken, barmaqlar diz hissesine çatacaq şekilde eller ayaq üzerine qoyulur ve qucağa baxılır. Burada “Sübhénallah” deyecek qeder qısa bir an oturulur.

  Bu oturuşda kişiler, sol ayağını yere yayarak onun üzerinde oturur, sağ ayaq, barmaqları qibleye teref yönelmiş veziyyetde dik tutulur.

  Qadınlar ise, ayaqlarını yayaraq sağ terefden çıxarır ve elecede otururlar. Bu veziyyete şekilde baxın:  Sonra, “Allahu Ekber” deyerek ikinci defe secdeye gedilir ve yene en az üç defe “Sübhané rébbiyél-ala” deyilir.

  7- “Allahu Ekber” deyerek secdeden ayağa (ikinci rükata) qalxılır ve eller bağlanır.

  İkinci rükatda ardıcıl;

  - Besmele, ''Bismillahirrahmanirréhim''

  - Fatihe,

  - Zamm-ı sure oxunur. Meselen Nas suresi oxunur. Nas suresi aşağıdakı kimidir:

  Oxunuşu: Kul eüzü birabbinnasi. Melikinnasi. İlahinnas. Min şerrilvesvasilhannas. éllezi yüvesvisü fi sudusinnasi. Minelcinneti vennas.

  Menası: Ey Mehemmed! De ki, ''İnsanlardan ve cinlerden ve insanların könüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerinden, insanların ilahisi, insanların hökmranı ve insanların Rebbi olan Allaha sığınıram''

  Sonra, birinci rükatda olduğu kimi, “Allahu Ekber” deyerek rükuya gedilir ve en az üç defe “Sübhané rébbiyél-azim” deyilir.

  8- “Semiallahu limen hamideh” deyerek rükudan ayağa qalxılır ve ayaqda “Rabbena lekel-hamd” deyilir.

  “Allahu Ekber” deyerek secdeye gedilir. Birinci rükatda olduğu kimi yene en az üç defe “Sübhané rebbiyél-ala” deyilir.

  Sonra, “Allahu Ekber” deyerek secdeden qalxılıb oturulur ve burada “Sübhénallah” deyecek qeder qısa bir an oturulur.

  Sonra, “Allahu Ekber” deyerek ikinci defe secdeye gedilir ve en az üç defe “Sübhané rébbiyél-ala” deyilir.

  9- “Allahu Ekber” deyerek secdeden doğrulub oturulur.

  Oturarken, el barmaqları dizlerin üzerine çatacaq şekilde ayaqların üzerine qoyulur ve qucağa baxılır. Bu oturuşa Kade-i axire ye'ni son oturuş deyilir
 3. Mineli
  Devamlı Üye
  Kişiler, sol ayağını yere yayaraq onun üzerinde oturur, sağ ayaq barmaqları qibleye yönelmiş veziyyetde dik tutulur.

  Qadınlar, ayaklarını yayaraq sağ terefe çıxarır ve elecede otururlar.

  Oturuşda sırayla; Ettehiyyatü; Allahümme Salli ve Allahümme Barik, Rabbena Atina, Rabbenağfirli duaları oxunur.

  Ettehiyyatü duası beledir:

  Oxunuşu: éttehiyyatü lillahi vesselevatü vé ettayyibat. éssalamü aleyké eyyuhen-Nebbiyyü ve rahmetullahi vé bérékatüh, éssalamü aleyna ve ala ibadillahis Salihin.

  Menası: Dil ile, beden ile ve mal ile edilen bütün ibadetler Allahadır. Ey Peyğember! Allahın salamı rehmet ve bereketleri senin üzerinde olsun. Salam bizim üzerimize ve Allahın bütün yaxşı qulları üzerine olsun. Şahidlik edirem ki, Allahdan başqa ilahi yoxdur. Yene şahidlik edirem ki, Mehemmed onun qulu ve Peyğemberidir.

  Allahümme Salli duası aşağıdakı kimidir:

  Oxunuşu: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahime ve ala İbrahim. İnneke hamidün mécid.

  Menası: Allahım! Mehemmede ve Mehemmedin ümmetine rehmet eyle, şerefini yükselt. İbrahime ve İbrahimin ümmetine rehmet etdiyin kimi şübhesiz, terife layiq ancaq sensen, şan ve şeref sahibi de sensen.

  Allahümme Barik duası ise beledir:

  Oxunuşu: Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala İbrahim. İnneke hamidün mécid.

  Menası: Allahım! Mehemmede ve Mehemmedin ümmetine xeyir ve bereket ver. İbrahime ve İbrahimin ümmetine verdiyin kimi, şübhesiz, terife layiq ancaq sensen, şan ve şeref sahibi de sensen.

  Rabbena Atina duası beledir:

  Oxunuşu: Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil'axiréti haseneten ve kina azabennar. Birahmetike ya érhamerrahimin.

  Menası: Allahım! Bize dünyada yaxşılıq ve gözellik, axiretde de yaxşılıq ve gözellik ver. Bizi ateş ezabından qoru.

  Rabbenağfirli duası beledir:

  Oxunuşu: Rabbenağfirli vé li-valideyye ve lil-müminine yevme yekumül hisab.

  Menası: Ey bizim Rebbimiz! Meni, anamı, atamı ve bütün mömünleri hesab gününde her kesin sorğuya çekileceyi günde bağışla.

  10- Evvelce başını sağa çevirerek “Esselamü aleyküm ve rehmetullah” deyilir. Salam vererken çiyinlere baxılır. Sonra başını sola çevirerek sağ terefde olduğu kimi yene, “Esselamü aleyküm ve rehmetullah” deyilir. Şekile baxın:  Belece iki rükatlıq sünnet namazı tamamlanmış olur. Bundan sonra iki rükatlıq ferz namazına qalxılır. Qeyd: Sure ve dualarda olan " é " herfinin yerine " " oxunur.

  Seher namazının ferzinin qılınışı

  1- Evvelce qibleye qarşı dönülür. Ayaqlar bir-birinden dörd barmaq qeder açıq olaraq paralel tutulur. Ferzin sünnetden ferqi, niyyetdeki deyişiklik ve kişilerin ikamet getirmesidir. Kişiler üçün İkamet beledir:

  Allahu Ekber-Allahu Ekber

  Allahu Ekber-Allahu Ekber

  Eşhédü énla ilahé illéllah

  Eşhedü énné Méhémméden Résulullah

  Hayye alés-salah, hayye alés-salah

  hayye alél-felah, hayye alél-felah

  Kad kametis-salah

  Kad kametis-salah

  Allahu Ekber, Allahu Ekber

  La ilahé illéllah

  Sonra Ellerin baş barmaqları qulaq dibine gelecek şekilde eller yuxarı qaldırılır, ovuc içleri qible istiqametine açılır. “Niyyet ettim Allah rizası üçün bu günkü seher namazının ferzini qılmağa” deye qelbden keçirildikden sonra, “Allahu Ekber” deyerek, göbek altında, sağ el sol elin üzerinde bağlanır.

  2- Gözleri, secde edilecek yerden ayırmadan:

  a) Sübhaneke, oxunur.

  b) E’uzü Besmeleden sonra Fatihe, oxunur.

  c) Fatiheden sonra Besmele oxunmadan bir zamm-ı sure (meselen; Kövser suresi) oxunur.

  3- Zamm-ı sureden sonra "Allahu Ekber" deyerek rükuya gedilir. El barmaqlarını açıb dizler üzerine qonulur, bel düz tutulur ve gözleri ayaqlardan ayırmayaraq, en az üç defe "Sübhané Rébbiyél-ezim" (5 ve ya 7 de olar) deyilir.

  4- "Semi’allahu limen hamideh" deyerek rükudan qalxılır. Qalxarken, şalvar çekilmez ve gözler secde yerinden ayrılmaz. Tam dik durduqda, Rabbena lekel hamd deyilir.

  5- Ayaqda çox durmadan "Allahu Ekber" deyerek secdeye gedilir. Secdeye gederken sıra ile;

  a) Sağ diz, sonra sol diz, sağ el, sonra sol el, burun ve alın yere qoyulur.

  b) Ayaq barmaqları qible istiqametinde bükülür.

  c) Baş iki elin arasına qoyulur,

  d) Elin barmaqları bitişik tutulur,

  e) Ovuc içleri yere yapışdırılır. Dirsekler yere yapışdırılmaz.

  f) Bu veziyyetde olarken en az üç defe "Sübhané rébbiyél-ala" deyilir.

  6- Sonra, “Allahu Ekber” deyerek sol ayaq yere yayılır, sağ ayağın barmaqları qible istiqametinde bükülür, sol ayağın üzerinde oturulur. Ovuclar, dizin üzerine qoyulur.

  7- Burada sübheallah deyecek qeder oturduqdan sonra, "Allahu Ekber" deyerek, yeniden secdeye gedilir.

  8- Secdede, yene en az üç defe "Sübhané rébbiyél ala" dedikden sonra “Allahu Ekber” deyerek ayağa qalxılır. Ayağa qalxarken, ellerle yerden qüvvet alınmaz ve ayaqlar yerinden oynadılmaz. Secdeden qalxarken evvelce alın, sonra burun, sonra da sol el ve sağ el, sonra sol diz ve sağ diz yerden qaldırılmalıdır.

  9- Ayaqda Besmeleden sonra Fatihe ve bundan sonra bir zamm-ı sure oxunub, "Allahu Ekber" deyerek rükuya gedilir.

  10- İkinci rükat da, birinci rükatda gösterilen şekilde tamamlanır. Tekce ikinci secdeden sonra, "Allahu Ekber" dedikden sonra, ayağa qalxmayıb oturulur ve:

  a) "Ettehiyyatü", "Allahümme salli", "Allahümme Barik"ve "Rabbena atina" dualarını oxuduqdan sonra, evvelce sağa, "Esselamü aleyküm ve rehmetullah", sonra sola "Esselamü aleyküm ve rehmetullah" deyilerek salam verilir.

  b) Salam verdikden sonra, "Allahümme entesselam ve minkesselam tebarakte ya zel-celali vel-ikram" deyilir Ayet-el kürsi oxunub tesbih ve dualar edilir.

  Camaatla qılarken:

  İmamla birlikde qılarken, ayaqda imam içinden oxusa da, yüksek sesle oxusa da, camaat bir şey oxumaz. Tekce, birinci rükatda, Sübhaneke oxuyur. İmam, yüksek sesle Fatiheni bitirdikde, camaat yavaşca "Amin" deyir. Bunu yüksek sesle söylememelidir. Rükudan qalxarken, imam "Semi’allahü limen hamideh" dedikden sonra, camaat tekce, "Rabbena lekel hamd" deyir. Sonra eyilerken "Allahu Ekber" deyerek, imamla birlikde camaat da secdeye geder. Rükuda, secdelerde ve oturarken tekbaşına qılar kimi camaat da oxuyur.

  Allah Namazınızı Qebul Etsin!
 4. Mineli
  Devamlı Üye
  Seher vakti


  Sual: Seher vakti ne zamandır? Vitri bu vakitte kılmak câiz midir?
  CEVAP
  Seher vakti gecenin son altıda biridir. Ya'nî güneşin batışından imsâk vaktine kadar olan zamanın son altı da biridir.
  Meselâ akşam 17.30'da, imsâk da 5.30'da oluyorsa, gecenin tamamı 12 saat demektir. Bunun altıda biri 2 saat eder. 5.30'dan çıkarılınca 3.30 kalır. Saat 3.30'dan saat 5.30'a kadar seher vakti demektir. Yaz ve kış bu vakit azalıp çoğalır.
  Teheccüd namazını ve vitri seher vaktinde kılmak iyidir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
  (Gecenin sonunda uyanamıyacağından korkan, gecenin evvelinde vitri edâ etsin! Sonra yatsın! Gece sonunda uyanacağını ümid eden, vitri o zaman kılsın! Çünkü gecenin sonundaki kalkmakta rahmet melekleri hazır olur.) [Müslim]
  (Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan duâ kabûl olur.) [Tirmizî]
  (Seher vakti Allahü teâlâ buyurur ki: İstigfâr eden yok mu, onu magfiret edeyim. İsteyen yok mu, istediğini vereyim, duâsını kabûl edeyim.) [Müslim]
  Seher vakti, duâ ve istigfârların kabûl olduğu zamandır. Ramazan ayında sahur için kalkınca seher vaktinde kalkılmış olur. Bu vakitte duâ etmeyi ganimet bilmelidir!
  Allahü teâlâ iyileri, sâlihleri överken, (Onlar seher vaktinde istigfâr eder) buyuruyor. (Zâriyat 18) Ya'kûb aleyhisselâm oğullarına, (Sizin için yakında [seher vakti] Rabbime istigfâr edeceğim) dedi. (Yûsüf 98) Âl-i İmrân sûresinin 17. âyetinde, sabredenler, sâdıklar, namaz kılanlar, zekât verenler ve seher vakitlerinde istigfâr edenler övülmektedir. Hepsinden sonra, istigfâr edenlerin bildirilmesi, insanın her ibâdetini kusûrlu görüp, dâimâ istigfâr etmesi içindir.
  Fırsat ganîmettir. Ömrü faydasız işlerle geçirmemeli, Hak teâlânın rızâsına uygun şeylere sarfetmelidir! Beş vakit namazı, ta'dîl-i erkân ile ve cemâ'at ile edâ etmelidir! Teheccüd namazı kılmalı, seher vakitlerini istigfârsız geçirmemeli, gaflet uykusuna dalmamalı, ölümü ve âhireti düşünmeli, harâm olan dünya işlerinden yüz çevirip, âhiret işlerine yönelmelidir! Zarûrî olan dünya kazancı ile meşgûl olup, diğer vakitlerde, âhireti i'mâr etmekle meşgûl olmalıdır! Sözün kısası, mâsivâ sevgisinden korunmalı ve dînin emrine uymakla meşgûl olmalıdır! İş budur, bundan gayrisi hiçtir. (Mek.Ma'sûmiyye)

 5. Mineli
  Devamlı Üye
  Sabah namazı ne zamana kadar sünnetiyle beraber kılınır?
  Sabah namazının normal vakti imsak ile güneş arasıdır.Mesela imsak vakti saat 4:00 'te giriyorsa bu vakit sabah namazının başlangıcıdır.Yine takvimde "güneş" adında bir bölüm vardır.Bu da faraza 6:00 olsun.İşte sabah namazı bu örneğe göre saat 4:00 ile 6:00 arasında kılınmalıdır.Burada verdiğimiz saatler örnek olsun diye verilmiştir. Senenin her günü bu vakitler değişmektedir.
  :
  Sabah namazını imsak ile güneş vakitleri arasında kılamayan kişi güneş doğduktan sonra 45-50 dakika bekler.Çünki güneşin doğduğu andan itibaren takip eden 45-50 dakikalık süre kerahet vaktidir.Bu vakitte hiç bir namaz kılınmaz.Kerahet vakti geçtikten sonra sabah namazının kazası sünnetiyle birlikte yapılır.Bunun vakti de; güneşin doğmasından sonraki kerahet vaktinin bitmesinden öğle namazından 45 dakika öncesine kadardır.Çünki, öğle namazından 45 dakika önce de yine kerahet vaktidir.
  Eğer elimizde imkan olmaz ve sabah namazının kazası öğleden sonraya kalırsa bu durumda sadece farz kaza edilir.
  Uyku,baygınlık,ölüm,savaş gibi haller dışında hiç bir durum namazın kazaya bırakılmasına sebep teşkil etmez

 6. Mineli
  Devamlı Üye
  Sabah Namazı Vaktinde Kılınamazsa Nasıl Kılınır?

  Hepinizin bildiği gibi, özellikle gecelerin kısaldığı yaz aylarında kalkmanın zorlaştığı sabah namazı, namazların en mühimidir. Efendimiz (sas) Hazretleri, vakitlerin en eşrefi olan şafak vaktinde kılınan namazın önemini çarpıcı bir ifadeyle şöyle dile getirmişlerdir:

  - Fecir vaktinde kılınan iki rekat namaz, dünyadan da, dünyanın içindekinden de hayırlıdır!..

  - Neden dünyadan da, içindekinden de hayırlı?

  - Çünkü dünya da, içindeki mal, mülk de ebedi hayatta geçer akçe olmayacaktır Ancak, kılınan iki rekat namaz, dünyanın vermediği faydayı verecek, sahibini cehennem azabından kurtarıp cennetin nimetlerine de kavuşturabilecektir

  Bu sebeple burada dünyanın servetine sahip olan nice ibadetsizler, orada yoksulluk içinde kıvranırken, ibadetinde ihmale düşmeyen yoksullar da sahip oldukları cennet nimetleriyle orada mutluluklarını sürdüreceklerdir. Dünyada kalan servetleri sahiplerini kurtarmayacak, ama iki rekat namazları sahiplerini kurtarabilecektir

  Öyle ise özellikle kısa yaz gecelerinde akşam erken yatmalı, sabah erken kalkmalı, imsakla güneş doğması arasındaki geniş vakitte dünyadan da kıymetli olan sabah namazını vaktinde kılmalıdır.

  Bunu sağlamak için önceden kendini ikaz etmeli, sabah namazına mutlaka kalkacağım, diyerek uykudan önce kesin niyet etmelidir. Bu vicdani hazırlık onu namaza vaktinde kaldıracak, dünyadan da hayırlı olan şafak vakti ibadetini zamanında yaptıracak, sonunda vicdan azabı çektirmeyecektir.

  Bununla beraber, insanlık halidir bu. Hiç arzu edilmediği halde kalkamaz da, namazı güneşten sonraya kaldığı da olursa durum ne olacak?..

  Bu takdirde artık her şey mahvoldu, bitti, öyle ise artık battı balık yan gider diyerek işi boş vermişliğe dökmek fevkalade yanlıştır

  Bu defa da yapılacak ilk iş: güneşin doğmasıyla başlayan (kırk beş dakikalık) kerahet vakti çıktıktan sonra öğlenin kerahet vakti girinceye kadarki geniş zaman içinde sünnetiyle birlikte farzı hemen kaza etmektir.

  Bu durumda ne olur? Hiç olmazsa namazı vaktinde kılmama günahına maruz kalan insan, tehiri sürdürme günahına son vermiş, hemen kaza ettiği namazının borcuyla kalmaktan kurtulmuş olur

  Bu gibi hiç de arzu edilmeyen ihmallerde mühim bir nokta da şudur:

  -Namazını vaktinde kılamayan insan, bundan derin üzüntü duymalı, sırtında dağ gibi bir yük ağırlığı hissetmelidir. Bir an evvel namazı kaza ederek bu ağır yükten kurtulma gayreti içinde olmalıdır. Burada en endişe edilecek bir durum da şudur:

  - Vaktinde yapamadığı ibadetinden dolayı üzüntü duymamak, vicdan azabı çekmemek, tabiri caizse kılı bile kıpırdamamak..

  Bu duyarsızlık hayra alamet değildir. Çünkü üzüntü duyan insan, kendisini üzen şeyle tekrar yüz yüze gelmek istemez. İbadetlerini vaktinde yapma azmi içinde olur. Üzüntü duymazsa bu gayreti de duymaz. Günahını basite almaya başlar. Günahını basite alan adam için Efendimiz'in (sas) çarpıcı bir ikazı şöyledir:

  - Mümin, günahını üzerine yıkılacak dağ gibi büyük görür, tedbir alır. Münafık ise burnu ucuna konmuş sinek gibi basite alır, kayıtsız kalır!.

  Günahını büyük görme duygusu, tekrar etmeme tedbirine sevk ederken, küçük görme duygusu da tekrar etmekten çekinmeme laubaliliğine iter..

  Halbuki, tekrar edilmeyen büyük günah küçülür, devam edilen küçük günah büyür, küçük yağmur damlalarının birleşmesinden sel felaketi haline gelip sahibini günah bataklığına sürükler..

  Bu mühim noktalar hiç unutulmamalı, ibadetleri vaktinde yapma titizliği ömür boyu sürdürülmelidir.

+ Yorum Gönder


seher vakti namazı nasıl kılınır,  seher vakti namaz nasil kilinir,  namazda ilk ayaqlar yoxsa eller yere qotulur,  denzih duvasi ,  secdede dirsekler yere qoyulurmu