+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda yargıtay kararına itiraz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  yargıtay kararına itiraz
  yargıtay 9. hukuk dairesinin almış olduğu karara itiraz etmek 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Yargıtay kararına itiraz

  yarg-tay-karar-na-itiraz.jpg

  Temyize Cevap Dilekçesi
  Esas No: /
  Karar No: /

  YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİNE
  Sunulmak Üzere
  ERZİNCAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

  TEMYİZE CEVAP VEREN

  SANIK : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : …
  TEMYİZE CEVAP
  SEBEPLERİ :

  1- İddia makamının temyizi yerinde değildir ve isabetsizdir Çünkü savcılık makamının zamanaşımı konusundaki temyizi usul ve yasaya aykırıdır Türk Ceza Kanununun 403/1 maddesinde öngörülen suçun cezasının alt sınırı 10 yıl üst sınırı 20 yıl olup, TCK 102/3’e giren zamanaşımı süresine tabidir Çünkü Türk Ceza Kanununun 102/2 de cezanın asgari haddinin TCK 102/2 de cezanın asgari haddinin 20 yıl ve üzeri olması halinde zamanaşımı süresi 15 yıl olarak düzenlenmiştir
  2- Olayımızda ise cezanın asgari haddi on yıl, azami haddi 20 yıl olup; cezanın asgari haddi 20 seneden başlamadığı için 102/3 e göre zamanaşımı süresinin dolduğuna dair karar verilmesi yerindedir Çünkü müvekkilin 05042004 de tahliye olduğu günden beri zamanaşımını kesici herhangi bir işlem yapılmamıştır
  HUKUKİ NEDENLERİ : CMK md 297 ve ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : İddia makamının usul ve yasaya aykırı olan temyiz talebinin reddi ile mahkeme kararının onanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim …/…/…

  Temyize cevap veren sanık vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza

+ Yorum Gönder


yargıtay kararına itiraz,  yargıtay kararlarına itiraz süresi,  yargıtay kararına itiraz dilekçesi,  yargıtay kararına itiraz edilir mi,  yargıtay kararına itiraz süresi,  yargıtay kararlarına itiraz