+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Peygamber efendimizin insani yönleri ile ilgili ayetler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamber efendimizin insani yönleri ile ilgili ayetler
  peygamber efendimizin insani yönleri ile ilgili ayetler 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Hz. Peygamberi Örnek Bir İnsan Olarak Gösteren Âyetler


  kur-n.jpg

  Kur'ân'da gayet açık ifâdelerle Hz. Peygamber'in Yüce Allah tarafından mü'minler için örnek alınması gereken model bir insan olarak takdim edildiğini görmekteyiz. Konu ile ilgili âyetlerde şu veya bu konuda diye bir kayıt koyulmamış olması O'nun insanlar için her yönüyle örnek olarak gösterildiği anlaşılmaktadır.

  İşte bu konudaki bazı âyetler şunlardır:

  "Andolsun Allah'ın Resûlünde sizin için -Allah'ı ve âhireti arzu eden ve Allah'ı çok anan kimseler için- (uyulacak) en güzel bir örnek vardır" (Ahzâb, 33/ 21)

  Bu âyette, Resûlullah'ın, Allah'a ve âhiret gününe inananlar için örnek bir şahsiyet olarak ileri sürülmesi, böylece onu Örnek edinmenin Allah'a ve âhiret gününe îman hususuna bağlanması O'nun sünnetine dinde ne kadar değer verilmiş olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

  Kur'ân, Hz. Peygamberin mü'minler için örnek bir insan olduğunu belirtmekle kalmaz aynı zamanda onun büyük bir ahlâk üzere olduğunu da şöyle vurgular:

  "Nün. Kaleme ve yazdıklarına andolsun, Sen Rabb'inin nimetiyle ünlenmiş (bir deli) değilsin. Senin için kesintisiz bir mükâfat vardır. Ve sen, büyük bir ahlâk üzeresin" (Kalem, 68/ 1-4)

  Sünnetin dindeki değerini ortaya koyan unsurlardan birisi de genelde onun da bir vahiy mahsûlü oluşudur. Nitekim, Kur'ân'a baktığımız zaman vahyin sadece kendisi ile sınırlandırılmadığına, Hz. Peygamber'e Kur'ân'ın dışında da vahiy verildiğine dâir birçok işâretleri görürüz.

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz hz. Muhammed dünyaya ve Müslüman alemi için gönderilen son Peygamberdir. Peygamberimiz ile ilgili bir çok ayet ve hadis vardır ve hemen hemen hepsinde Peygamberimiz tartışılamaz ahlakı ve kişiliğinden sözedilir.
+ Yorum Gönder


peygamber efendimizin insani yönleri,  peygamberimizin insani yönü ile ilgili ayetler,  peygamber efendimizin peygamberlik yönü ile ilgili ayetler