+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Dilimizin türkçe diline dönüşümüyle ilgili sloganlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dilimizin türkçe diline dönüşümüyle ilgili sloganlar
  dilimizin türkçe diline dönüşümüyle ilgili sloganlar 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Türk Dili Sloganları

  Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin dili ve milli benliği bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır 7 Şubat 1933
  · Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir
  9/10 Ağu 1928

  t-rk-dili-sloganlar-.png  · Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, anneannelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyoruz Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir 1931

  · Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün, milli varlığımız en kuvvetli bir dal kazanacaktır Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunmasıyla mümkün olacaktır 26 Eylül 1938

  · Öyle istiyorum ki , Türk dili bilim yöntemleriyle kurallarının ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar 1931

  · Gaye, bugünkü ve yarınki Türk’ün medeniyetini kucaklayacak en güzel ve en ahenkli Türkçe’dir 1932

  · Bir ulusun dili, bütün bilim kavramlarını oluşturacak şekilde gelişmemişse, o ulusun bilim ve kültür alanında bir varlık göstermesi beklenemez

  · Nitekim biz Türklük dâvasını böyle bir müsbet ölçüde ele almış bulunuyoruz Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz 1924

  Milliyetin çok bariz vasıflarından biri dildir Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz 1930

  “Türk Dili zengin, geniş bir dildir Bütün kavramları anlatma yeteneği vardır Yalnız, onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde işlemek gereklidir Öyle istiyorum ki Türk Dili bilimsel yöntemlerle kurallarını ortaya koysun Bütün dallarda yazı yazanlar bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği, güzel, uyumlu dilimizi kullansınlar”

  “Türk milletinin dili Türkçedir Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde korunduğunu görüyor Türk Dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir”

  “Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür Dilin milli ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil bilinçle işlensin”
 3. Mineli
  Devamlı Üye
  iyi savunma yöntemi, saldırıdır Bu durumda dil alanında türemiş yabancılıklara saldıralım; ağacı bir kez silkeleyelim : Görelim, hangi çürükler düşecek; kalan sağlamlar bakalım ne kadardır? Dökülmeyenler, özleri ve arınmışları bulununcaya dek biraz daha işe yarayabilir; geçici olarak!”  “Türk Dili'nin özleştirilmesi, varsıllaştırılıp kamuoyuna bunların benimsetilmesi için bütün yayın araçlarından yararlanmalıyız Her aydın, hangi konuda olursa olsun, yazarken buna özen gösterebilmeli, konuşma dilimiziyse uyumlu, güzel bir duruma getirmeliyiz”  “Başka dillerdeki her bir sözcüğe karşılık olarak dilimizde en az bir sözcük bulmak ya da türetmek gerekir Bu sözcükler kamuoyuna sunulmalı, böylece, yaygınlaşıp yerleşmesi sağlanmalıdır”  “Batı dillerinin hiçbirinden aşağı olmamak üzere, onlardaki kavramları anlatacak keskinliği, açıklığı taşıyan Türk bilim dili terimleri türetilecektir”  “Öyle istiyorum ki Türk Dili, bilimsel yöntemlerle kurallarını ortaya koysun Bütün dallarda yazı yazanlar bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği, güzel uyumlu dilimizi kullansınlar”  “Dil devriminin amacı, Türk Dili’nin kısırlaştırılması değil genişletilmesidir Amacımız, Türk Dili'nin öz varsıllığını ortaya çıkarmak, onu dünya dilleri arasında, değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir”  “En güzel ve ileri bir iş olarak türlü bilimlere ilişkin Türkçe terimler türetilmiş ve bu yolla dilimiz yabancı dillerin etkisinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır Okullarımızda, eğitimin Türkçe terimlerle basılmış betiklerle başlamış olmasını kültür yaşamımız için önemli bir olay olarak belirtmek isterim”  “Türk Dili’nin kendi benliğine, özündeki güzellik ile varsıllığına kavuşması için, bütün devlet kurumlarımızın, özenli, ilgili olması başkoşuldur”  “Türk Dili varsıl, geniş bir dildir Bütün kavramları anlatma yetisi vardır Yalnız, onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde işlemek gereklidir”  “Yeni Türkçe sözcükler önerebiliriz Bu yönde ısrarla çalışmalıyız Ancak bunları Türk Dili’nin olgunlaşma akışı içinde yapmalıyız”  “Türk ulusu ile Türk Dilini uygarlık tarihinin ve kültür dillerinin dışında görmenin ne yaman bir yanlış olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz”  “Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini betiklere (kitaplara) vermeseydim şu anda yaptığım işlerden hiçbirini yapamazdım Daha çocukken, dersler, betikler arasında yuvarlanırken sezerdim ki bu dilin bir gereksinimi var O gereksinimin ne olduğunu nasıl elde edileceğini bilmezdim Ancak kesinlikle bir şeyler yapmak gerektiğini sezerdim”  “Ulusal bilincin ayakta kalabilmesi, uyanık bulunması için dil ile tarih uğrunda çalışmak zorundayız”  “Yaşamak isteyen uluslar, tarihleri ile tarihlerini her alanda yaşatan dillerine sağlam sarılırlar Dilbilim, tarihin en uzak, en karanlık köşelerini aydınlatır Türk tarihi, Türk ırkını ancak deneysel bilim belgeleriyle bulur Türk Dili, bunlardan en önemlisidir Türk’ün tarihsel varlığı ile bu varlığın yeryüzündeki yaygınlığını, özelikle Türk Dili’nin özgünlüğü çok açık bir kesinlikle göstermektedir”  “Kültür işlerimiz üzerine ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz Bu işlerin başında da Türk tarihini doğru temelleri üzerine kurmak; öz Türk Dili’ne değeri olan genişliği vermek için yürekten çalışılmaktayız”  “Bizim ulusalcılığımızın esası, dil birliğimizin korunmasıyla olanaklı olacaktır Türkçe bütün Türkiye’ye egemen olmalıdır”  “Sonsal (nihai) hedefimiz, yalnız Anadolu Türklerinin değil bütün Türklerin ortak Türkçesini yaratmaktır Türkçe bütün Türkiye’ye ve Türk dünyasına egemen kılınacaktır”  “Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür Dilin ulusal ve varsıl olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir Türk Dili dillerin en varsıllarındandır; yeter ki bu dil bilinçle işlensin”  “Ülkesi ile yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır”  “İnanıyorum ki Türk ulusu, Kuran’ı kendi anadilinde okursa asıl benimsediği dinin özünü daha bir derinden ve daha bir bilinçle kavramış olacaktır”  “Türk ulusunun dili Türkçedir Türk Dili dünyada en güzel, en varsıl (zengin) ve kolay olabilecek bir dildir Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır Bir de Türk Dili, Türk ulusu için kutsal bir hazinedir Çünkü Türk ulusu geçirdiği sonsuz yıkımlar içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını kısacası; bugün kendini ulus yapan her niteliğinin, dili sayesinde korunduğunu görüyor Türk Dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir”  “Kesinkes bilinmelidir ki Türk ulusunun ulusal dili ile ulusal benliği bütün yaşamında egemen ve temel olacaktır”  “Türk demek dil demektir Ulus olmanın en belirgin niteliklerinden biri dildir Türk ulusundanım diyen kişi, her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır Türkçe konuşmayan bir kişi, Türk kültürüne ve ulusuna bağlılığını öne sürerse buna inanmak doğru olmaz”  “Türk demek Türkçe demektir; ne mutlu Türküm diyene !”  “(Ölüm döşeğindeyken) Bakınız arkadaşlar, ben belki çok yaşamam Ancak siz ölene değin Türk gençliğini yetiştirecek ve Türkçenin bir kültür dili olarak gelişmeyi sürdürmesi yolunda çalışacaksınız Çünkü Türkiye ile Türklük, uygarlığa ancak bu yolla kavuşabilir”
 4. Mineli
  Devamlı Üye
  Bugünden sonra divanda, dergâhta, barigahta, mecliste, meydanda, Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır�
  1277 Karamanoğlu Mehmet Bey

  �Türk Milletinin dili, Türkçedir Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir�

  �Türk Dili, Türk Milletinin kalbidir; beynidir�

  �Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessesedir Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir Yeter ki bu dil; şuurla işlensin�

  Mustafa Kemal Atatürk
  �Türklüğün vicdanı bir
  Dini bir, imanı bir;
  Fakat hepsi ayrılır
  Olmazsa lisanı bir�

  Ziya Gökalp

  Türkçemiz, tarihi derinlik ve coğrafi yaygınlık itibariyle, kelimenin tam anlamıyla bir �imparatorluk dili�dir Ancak tarihin değişik dönemlerinde maalesef dilimizin kıymetini yeterince bilememişiz Aşık Paşa�nın �Türk diline kimesne bakmaz idi; her giz gönül Türklüğe akmaz idi�� diye feryat edip yakınması ondandır Aşık Paşa�yı o siteme sevk eden dilimiz üzerindeki Arapça, Farsça baskısı idi Dönemin aydın geçinenlerinin Türkçeyi ve Türkçe konuşanları hor ve hakir gören ruh sefillikleriydi Bugün de Türkçemiz benzer bir tehlike ile karşı karşıyadır Bugünkü tehlike de maalesef batıdan ve özellikle de İngilizce�den kaynaklanmaktadır Başta gençlerimiz olmak üzere insanlarımızın, Tazminat alafrangacılığıyla yarım yamalak İngilizce konuşmayı veya İngilizce biliyor görünmeyi Türkçe�ye tercih etmeleri, milletimizin geleceği için büyük ve birincil önemde bir tehdittir

  Şunu da vurgulamak isterim ki, bugün İngilizce bilmek ve hatta konuşmak başlı başına bir meziyet değildir Aydın ve kültürlü olmanın ölçüsü hiç değildir Eğer öyle olsaydı; o taktirde batı dillerini batılılar kadar iyi konuşan, ana dillerinin yerine ikame eden pek çok Asyalı ve Afrikalı sömürge ülkeler ihya olmuş olurlardı Beyler, Türkiye asla bir sömürge veya dominyon değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır Bu bakımdan Avrupa Birliğine tek yanlı bağlanma aşkıyla milli değerlerimizin pazara çıkarılmasına kesinlikle müsaade etmemeliyiz Üç beş yüzyıllık bir tarihi geçmişleri olan Fransızların dilini koruma ve sevdirme girişimlerine ve hassasiyetlerine en az onlar kadar biz de sahip olmalıyız

  Unutulmamalı ki dil bir milletin ses bayrağıdır Milli hafızanın, hatıraların, duygu ve düşüncelerin, maddi ve manevi değerlerin ortak hazinesidir Milli kültürün en önemli unsuru olduktan başka, aynı zamanda yapıcısı ve taşıyıcısıdır

 5. Buğlem
  Devamlı Üye
  Türk dili dünyanın eski dillerinden biridir ve en çok çabuk öğrenilebilen ve yazımı kolay olan bir dildir. Türk dili Ural-altay dil grubuna girer ve bazı dillerle yakınlık gösterir.

+ Yorum Gönder


türkçe sloganları,  türk dili ile ilgili slogan,  türkçe sloganlar,  türkçe ile sloganlar,  türkçe ile ilgili sloganlar,  dil sloganları