+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda deyim nedir ve nasıl yazılır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  deyim nedir ve nasıl yazılır?
  arkadaşlar deyim nedir ve nedir yazılır biliyosanız ya da araştırdıysanız lütfen cevap yollayın!!! 2. Mine
  Devamlı Üye

  Deyim Nedir, Özellikleri Nelerdir


  Deyim Nedir.jpg

  Birden fazla sözcükten oluşmuş, bir kavramı karşılamak amacıyla kulllanılan ve bir durumu en kısa yoldan anlatıp, cümleye çekici anlatım özelliği katan, çoğu mecaz anlamlı kalıplaşmış söz öbeklerine "deyim" denir

  Türkçede kullandığımız deyimler şu özellikler taşırlar:

  1 Birden fazla sözcükten oluşmuşlardır

  2 Çoğunlukla bir anlam kayması (mecaz) söz konusudur

  3 Cümle içinde anlatıma çekicilik kazandırır

  4 Deyim kalıbı aynen kullanılmalıdır

  a) Sözcüklerin yerini değiştiremeyiz

  b) Deyimi oluşturan sözcüklerin eşanlamlısını kullanamayız

  5 Deyimlerin arasına başka sözcükler girebilir:

  Örnek:

  Sen, ağzını hiçbir zaman hayra açmazsın


  6 Dilimizde kullandığımız deyimlerin çoğu "-mak/-mek" mastar ekiyle adlandırılan "Deyimleşmiş Bileşik Eylem"lerdir Bu kurala göre deyimleri oluştururken kullanılan adlar, bazı ad çekim eklerini alarak kullanılabilirler

  Örnek:

  El ayak çekmek (mastar)

  Deyimleri anlam ve biçim (kuruluş) yönünden iki grup altında değerlendirebiliriz:

  1 Anlamlarına göre deyimler:

  a) Gerçek anlamlı deyimler

  b) Mecaz anlamlı deyimler

  2 Biçimlerine (Kuruluşlarına)göre deyimler:

  a) Tam yargı anlamı vermeyen deyimler

  b) Tam yargı anlamı veren deyimler

  1 Anlamlarına Göre Deyimler:  a) Gerçek anlamlı deyimler:

  Bu gibi deyimler anlatıma güzellik katmak amacıyla kurulmuştur Deyimi oluşturan sözcüklerin anlamı benzerlik (mecaz) anlamını düşündürmeden, kavramları olduğu gibi karşılayan kalıplaşmış söz öbekleridir

  Örnek:
  Canı sağ olsun

  b) Mecaz anlamlı deyimler:

  Bu tür deyimlerde, kullanılan deyimin okuyu-cuya verdiği anlamın, gerçek anlamından farklı bir anlama büründüğünü görmekteyiz

  Mecaz anlamlı deyimlerde kullanılan sözcük-lerin ya biri ya da tümü gerçek anlamını yitir-miştir

  Türkçemizde bu çeşitteki deyimler gerçek anlamlı deyimlere nazaran daha çok karşımı-za çıkmaktadır

  Örnek:
  Buz gibi soğumak
  Beyninden vurulmuşa dönmek


  2) Biçimlerine Göre Deyimler:  a) Tam yargı anlamı vermeyen deyimler:

  Türkçemizdeki deyimlerin bazılarında sonunda eylem veya ekeylem yoktur Bu tür deyimler tam yargı anlamı vermezler

  Örnek:

  Göz ağrısı, cebi delik, yarım ağız, sofrası açık, gözü açık vb

  b) Tam yargı anlamı veren deyimler:

  Bu türdeki deyimlere anlam yükleyebilmek için çekime girmeli veya cümle biçimindeki deyimler olmalıdır

  Çekime girecek biçimdeki deyimler "-mak/-mek" mastar ekiyle adlandırılan "anlamca bileşik eylem" özelliğindeki deyimlerdir Bu tür deyimler değişik ad çekim ekleri kip ve kişi ekleri ile çekime girerler

  Örnek:
  Babası bağırınca dut yemiş bülbüle dönmüştü

  Deyimlerin bir bölümü de benzetme istiare, mecaz-i mürsel kurallarıyla kalıplaşmıştır

  Örnek:

  Dama taşı gibi oynatmak (Benzetme)

  Eli kolu bağlı kalmak (İstiare)

  Başını belaya sokmak (mecazı mürsel)

+ Yorum Gönder


deyimler nasıl yazılır,  deyip nasıl yazılır,  deyim nasıl yazılır,  deyim nasil yazilir