+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda akdeniz bölgesindeki akarsu havzaları ve fotoğrafları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  akdeniz bölgesindeki akarsu havzaları ve fotoğrafları
  teşekkürler şu üyelik işi neden bu kadar grekli 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  Akdeniz bölgesi, sularının büyük bir bölümünü Akdeniz'e gönderir

  Beyşehir gölünün sulan Çarşamba suyuyla Konya ovasına boşalır Ayrıca sularını denize göndermeyen Burdur gölü, Acıgöl gibi kapalı havzalar da vardır Taşeli yaylasının ve Bolkar dağlarının bir bölümünün Konya ovasıyla birleştiği yerde de, yamaçlardan inen sular Konya ovasının kenarındaki bataklıklarda sona erer Teke yöresinin iç kesimlerindeki, Taşeli yaylasındaki geniş karstlı alanlar, yüzeyde akıştan yoksun olmalarına karşılık, yeraltı suları bakımından zengindir Akdeniz'e dökülen akarsular batıdan doğuya doğru Dalaman çayı, Kocaçay, Denire çayı, Alakır suyu, Aksu, Köprü suyu, Manavgat, Göksu, Tarsus çayı, Seyhan, Ceyhan ve Asi ırmaklarıdır Bu sulardan Seyhan, Ceyhan ve Asi ırmaklarının kaynakları Akdeniz bölgesi dışındadır

  akdeniz-b-lgesi-.png


  Öbür akarsuların boyları pek uzun değüdir ve bütün havzaları bölge sınırları içinde kalır Yazın birçok kısa çığırlı akarsu bütünüyle kurur, kum ve çakıl yatakları halini alır Dağların çok yer tutması da, akışın hızlı, akarsu rejimlerinin düzgün olmasını sağlar ..

  Yazın kuruyan yataklar yağışlı mevsimde suyla dolar Kalkerin yaygın olduğu alanlardaysa, akarsular yeraltı kaynaklarından beslendikleri için yağışsız mevsimlerde büe bol su taşırlar Manavgat çayında olduğu gibi)..
  Akdeniz bölgesi göller bakımından zengindir
  Başlıcaları Göller yöresinde toplanmıştır ve en önemlileri çöküntü çukurlarının tabanında yer alan tektonik göllerdir Bölgenin en büyük gölü olan Beyşehir gölü, sularının fazlasını Çarşamba suyuyla önce Suğla gölüne oradan da Konya ovasına boşaltır; çevresindeki doğal güzellikler nedeniyle oldukça turist çeker Eğridir ve Kovada gölleri kuzey-güney doğrultulu tektonik bir çukurluğa yerleşmişlerdir; birbirleriyle bağlantılıdırlar ve suları tatlıdır Buna karşılık, Burdur ve Acıgöl'ün dışarı akışları "olmadığı için suları tuzludur

  Akdeniz bölgesinin batı kesiminde,bir krater gölü olan İsparta gölcüğü yer alır Akdeniz'in batısı, göller bakımından zengindir; ama doğusu bu bakımdan oldukça yoksuldur Burada yalnızca küçük çaph kıyı göllerine raslanır Toroslar'ın yüksek kesimlerinde bazı buzul gölleri de görülür

  Büyük beş ırmak Karadeniz'e dökülür: Dinyeper, Dinyester, Don ve Kubanve Fransa sınırına kadar uzanan ve bütün doğu ve orta Avrupa’yı kapsayan Tuna Tuna tek başına her yıl 203 kilometre küp tatlı suyu Karadeniz’e taşır [3] Bu miktar Kuzey Denizi’ne akan bütün tatlı sulardan fazladır Türkiye'den ise belli başlı dört ırmak Karadeniz'de sonlanır: Sakarya, ..Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çoruh (sonuncusunun büyük bölümü Türkiye'de olmasına karşın Gürcistan'da Batum'dan denize dökülür) Bu denize dökülen Avrupa ve Asya akarsularıyla birlikte Karadeniz havzasının alanı denizin kendisinden 5 kat daha geniştir ve yaklaşık 22 milyon km2'dir Alaettin bahçekapılı Karadeniz ve Çevre tuzluluk oranı oldukça fazladır

+ Yorum Gönder