+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda yılanın soktuğu kişi iplikten bile korkar anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  yılanın soktuğu kişi iplikten bile korkar anlamı
  bunun anlamı ne? bana yardım edin acilll 2. Hozukcan
  Devamlı Üye

  Yılanın soktuğu kişi iplikten bile korkar anlamı


  y-lan.jpg


  Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. (Türk atasözü)
  Yılanın soktuğu kişi, iplikten bile korkar. (Iran atasözü)
  Duyu organları ile dış dünyayı kavrama ve beynimize kaydetme süreci, aktif, seçici ve yorumlayıcı bir süreç olduğu için, bilgi edinme yollarından biri olan algılama olayının incelenip eleştirel bir bakışla değerlendirilmesi gerekir. Aşağıdaki sorular, öğrencilerin, algılamanın doğası ve gücü, bilgi edinme, bilgi savında bulunma ve dünyayı anlamlı bir şekilde kavramadaki rolünü anlamalarına yardımcı olacaktır.
  • Biyolojik yapısı, canlı bir organizmanın algılamasını ne dereceye kadar etkiler veya kısıtlar? İnsanlar düşünüldüğünde, bilgi edinme yollarından biri olan algılama ne kadar güvenilirdir? Teknoloji algılama kabiliyetimizi ne şekilde değiştirir veya geliştirir?
  • Kültür ve dilin algı sürecindeki rolü nedir?
  • Beklentiler, varsayımlar ve inançlar nasıl ve ne ölçüde algılamayı etkiler?
  • “Gerçek görme organı gözler değil, bilgidir” deyişinin anlamı ne olabilir?
  • Algının değişik bilgi alanlarında değişik işlevi olabilir mi? Bazı disiplinlerde daha önemli olduğu söylenebilir mi? Güzel sanatlar ve bilim alanında algının gördüğü işlev temelinden farklı olabilir mi? Algının öznel ve kişisel doğası sanatçıya avantaj sağlarken bilim adamlarınca bu özelliğin temel bir engel sayılması ne ölçüde doğrudur?
+ Yorum Gönder


yılanın soktuğu ipten korkar atasözü,  yılanın soktuğu ipten korkar,  yılanın soktuğu ipten korkar atasözü anlamı