+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Toprak çöllenmesi - toprağın çöllenmesini nasıl önleriz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Toprak çöllenmesi - toprağın çöllenmesini nasıl önleriz
  toprağın çöllenmesini nasıl önleriz 2. Mine
  Devamlı Üye

  Toprak Çölleşmesi

  toprak çölleşmesi.gif

  ÇÖLLEŞME:

  Kurak, yarı kurak ve az yağışlı alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere, çeşitli faktörlerden kaynaklanan toprak bozulmasıdır.

  Toprağın aşırı kullanımı, aşırı otlatma, sağlıksız sulama yöntemleri, ormanların tahribi ve özellikle son yıllarda ekolojik dengenin bozulması sonucunda meydana gelen iklim değişiklikleri, çölleşmeyi meydana getiren en önemli etkenlerdir.

  Çölleşme ve kuraklık sorunları küresel bir nitelik taşımakta ve dünyanın bütün bölgelerini etkilemektedir. Bu sebeple çölleşmeyle mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmek için, uluslararası ortak bir eyleme ihtiyaç duyulmaktadır.
  Erozyon ve Çölleşmeyi Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler


  Erozyon riski yüksek olan, yetersiz toprak özelliklerine sahip, ıslaklık ve iklim şartları dolayısıyla işlenmeye uygun olmayan arazilerde tarım yapılmaması, bu tip arazilerin mera olarak ayrılması veya orman örtüsü altına alınmasının sağlanması,
  Yanlış toprak işlenmesi, yanlış ekim ve sulamanın önlenmesi,
  Çayır ve mera alanlarının tahribinin önlenmesi ve mevcut alanların geliştirilmesi,
  Orman tahribatına son verilmesi, ağaçlandırmanın hızlandırılması ve orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması,
  Su kaynaklarının kaybolması sonucu taban suyunun düşmesiyle toprak tuzlanması oluşmakta, bu yüzden su kaynaklarının korunması gerekmektedir.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Özellikle son yıllardan bugüne insanların bilinçsizce yaptığı yerleşimler ve ağaçların giderek sürekli kesilmesinden dolayı çölleşme oluşuyor. Çölleşmelerin olmaması için doğru tarım yapılmalı daha çok ağaç dikilmeli ve daha bir çok şey yapılmalı.
+ Yorum Gönder