+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda osmanlı döneminde fetihler hangi fetihler yapıldı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  osmanlı döneminde fetihler hangi fetihler yapıldı
  osmanlı döneminde fetihler 2. MEGASXL
  Devamlı Üye

  Osmanlı döneminde fetihler

  osmanl-d-neminde-fetihler.jpg

  1280: Ertuğrul bey'in ölümü ve Osman Gazi'nin beyliğin başına geçmesi.
  1288: Karacahisar'ın alınması.
  1298: Yenişehir ve Yarhisar'ın alınması.
  1301: Osman Gazi'nin Baphasom (Koyunhisar) zaferi.
  1304: Türklere karşı Bizans hizmetinde Katılanlar: Menteşe Türkmenlerinin Efes'i fethi.
  1308: Aydın Türkmenlerinin Birgi'yi fethi, Son Selçuklu Sultanı II. Mesut'un ölümü ve Türkiye Selçuklu Devletinin sonu.
  1313: Saruhan Türkmenlerinin Manisa'yı fethi, Bizans'ta iç savaşın patlaması.
  1324-26: Bursa'daOsmanlı fetihleri (6 Nisan), Osman Gazi'nin ölümü ve Orhan Bey'in tahta çıkışı.
  1327: Bursa'da ik Osmanlı gümüş parasının basılması.
  1331: Osmanlıların İznik'i fethi.
  1332: İzmir Beyi Umur'un ilk Balkan seferi.
  1333: Gemlik'in alınması ve Orhan'ın III. Andronikos'a karşı Pelekonon (Maltepe) zaferi.
  1337: İzmit'te Osmanlı fetihleri.
  1344: Haçlıların İzmir limanını alması.
  1345: Osmanlıların Karesi Beyliğini Osmanlı topraklarına katması, Umur Bey'in Balkanlara son seferi.
  1346: Orhan'ın VI. John Kantakuzen'in kızı ile evlenmesi.
  1352: Orhan'ın Cenovalılara kapatilasyonlar vermesi, Süleyman Bey'in Çimpe'yi fethi, Trakya'da Osmanlı fetihlerinin başlaması.
  1353-56: Cenovalılarla Venedikliler arasında savaş.
  1354: Osmanlıların Ankara ve Gelibolu'yu fethi (2 Mart).
  1357: Süleyman Bey'in ölümü, Osmanlı-Bizans antlaşması.
  1359: Sultan Murat'ın tahta çıkışı, Anadolu'da Osmanlılara karşı ayaklanma.
  1363-65: Bulgaristan'ın güneyinde ve Trakya'da Osmanlı fetihleri, Filibe'nin fethi.
  1364: Bizans ile Bulgaristan arasında savaş, Sırp Sındığı savaşı ve zaferi.
  1366: Papa'nın Osmanlılara karşı Haçlı seferini ilan etmesi.
  1371: Sırp Prenslerine karşı Çirmen Savaşı'da Osmanlı zaferi (26 Eylül).
  1375-80: Osmanlıların Germiyan ve Hamidili beyliklerini Osmanlı topraklarına katması.
  1383: Osmanlılar Seres'de (19 Eylül).
  1385: Osmanlıların Sofya'yı fethi.
  1386: Osmanlılar Niş'te, Kuzey-Anadolu'da Amasya bölgesinde Osmanlı müdehalesi.
  1387: Osmanlıların Selanik'i fethi, Karamanlılara karşı zaferi.
  1388: Sırp, Bosna ve Bukgar ittifakı, Plaşnik'te Osmanlı yenilgisi (27 Ağustos), Kuzey-Bulgaristan'da Osmanlı fethi.
  1389: Kosava savaşı I. Murat'ın şehit olması, I. Bayezıd'ın tahta çıkışı.
  1389-90: Batı Anadolu'da Beyazıd'in fetihleri, Menteşe, Aydın, Saruhan, Germiyan ve Hamidili Beyliklerinin sonu
+ Yorum Gönder


osmanlı döneminde yapılan fetihler,  osmanlı dönemindeki fetihler,  osmanlı dönemi fetihleri,  Osmanlı zamanında yapılan fetihler,  osmanlı zamanında fetihler,  fatih döneminde yapılan fetihler