+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Rna çeşitleri nelerdir rna hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Rna çeşitleri nelerdir rna hakkında bilgi
  rna çeşitleri nelerdir 2. Mine
  Devamlı Üye

  Rna çeşitleri nelerdir


  rna çeşitleri.jpg


  RNA çeşitleri
  o 1.1 mRNA
  * 2 = rRNA
  o 2.1 tRNA
  * 3 Diğer RNA türleri


  RNA çeşitleri

  Ökaryotik ve Prokaryotik hücrelerde genel olarak farklı görevlerde kullanılan 3 tip RNA vardır. Bunlar:

  mRNA

  mRNA ya da Mesajcı RNA DNA'da saklı bulunan kalıtsal bilginin protein yapısına aktarılmasında kalıplık görev yapan bir RNA türüdür. mRNA RNA polimeraz enzimi tarafından DNA'nın yalnızca bir kolundan hücre çekirdeği içinde sentezlenir ve hücre çekirdeğinden ayrılıarak ribozomlara tutunur. DNA'dan aldığı genetik bilgiye göre sentezleecek proteinin amino asit sırasını belirler. Her RNA molekülü DNA üzerinde yer alan ve gen adı verilen belirli bir bölge ile eşleniklik gösterir. mRNA protein sentezinde önemli rol oynar.

  = rRNA

  rRNA ya da Ribozomal RNA ribozomların bir parçası olan RNA türüdür. Ribozom ağırlığının %65'ini oluşturur. Ribozomların yapı ve işlevlerinde önemli rolleri vardır. Ribozomların yapısını oluşturan RNA'lar iki tiptir:

  * 16 S rRNA
  * 23S rRNA

  16S rRNA ribozomların sadece 30S kesiminde 23S rRNA ise 50S kesiminde bulunmaktadır. rRNA bütün canlılarda korunmuş olduğu için nükleotit dizilimleri incelenerek canlılar arasındaki evrimsel ilişkiler hesaplanabilir.

  tRNA

  tRNA ya da Taşıyıcı RNA çeviri işleminde görev alan RNA türüdür. mRNA gibi tek sarmaldır fakat molekül olarak mRNA'dan daha küçüktür. Bu RNA türü seçme ve taşıma işlerini yerine getirir. 20 amino asitin her biri için en az bir tRNA molekülü vardır. Hücrede sentezlenen ve enzimler tarafından aktive edilen amino asit molekülleri kendilerine özgü olan tRNA moleküllerince aranıp bulunur ve tRNA moleküllerinin serbest ucu özgül amino asitlerle birleşir. tRNA'lar adapörlük görevi yaparak bir uçlarına bağladıkları amino asidi ribozoma tutunmuş mRNA'nın taşıdığı kodona göre polipeptid zincirine dizerler. tRNA'lar üç bazdan oluşan ve "antikodon" adı verilen uçları ile yine mRNA üzerinde bulunan ve yine üçlü bazdan oluşan ve "kodon" adı verilen bölgeye geçici bağlanarak amino asitlerin mRNA üzerindeki şifreye göre doğru bir şekilde dizilmelerini sağlarlar. Her amino asit için birden fazla tRNA molekülü bulunabilir. Bu moleküllerin anti-kodon bölgeleri mRNA kodonlarının tanınmasını ve böylece RNA kodunun protein koduna çevrilmesini sağlar.

  Diğer RNA türleri

  Bunlardan başka sadece ökaryotik hücrelerde bulunan diğer iki RNA türü daha vardır:

  * hnRNA - Heterojen çekirdek RNAlar ökaryotik hücrede sentezlenen ve prosese uğramış öncül mRNA molekülleridir.

  * snRNA - Küçük çekirdek RNAlar yine aynı şekilde ökaryotik hücrede sentezlenen ve prosese uğramış öncül mRNA molekülleridir. mRNA'ların işlenmesinde kullanılan snRNP proteinlerinin yapısına katılır. Ayrıca küçük nükleolar RNA'lar (snoRNA) da çekirdekçikte görev alırlar.
 3. Ziyaretçi
  9. sınıf biyoloji sorusu sanırım ?

  kitapta var .

  mRNA
  tRNA
  rRNA
 4. Buğlem
  Devamlı Üye
  RNA nükleotitlerden oluşan bir nükleik asittir. Bir çok yerde önemli rol oynar. RNA zinciri çeşitli şekiller alabildiği için bunlardan başka bazlarla etkileşim kurabilirler. RNA larda değişime uğramış şeker çok fazla olur.

+ Yorum Gönder


rna hakkında bilgi