+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Toprağın çölleşmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Toprağın çölleşmesi
  toprağın çölleşmesini önlemek için ne yapabiliriz 2. Mine
  Devamlı Üye

  Toprağın çölleşmesi


  Toprağın çölleşmesi.jpg

  ÇÖLLEŞME:

  Kurak, yarı kurak ve az yağışlı alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere, çeşitli faktörlerden kaynaklanan toprak bozulmasıdır

  Toprağın aşırı kullanımı, aşırı otlatma, sağlıksız sulama yöntemleri, ormanların tahribi ve özellikle son yıllarda ekolojik dengenin bozulması sonucunda meydana gelen iklim değişiklikleri, çölleşmeyi meydana getiren en önemli etkenlerdir

  Çölleşme ve kuraklık sorunları küresel bir nitelik taşımakta ve dünyanın bütün bölgelerini etkilemektedir Bu sebeple çölleşmeyle mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmek için, uluslararası ortak bir eyleme ihtiyaç duyulmaktadır
  Erozyon ve Çölleşmeyi Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler  Erozyon riski yüksek olan, yetersiz toprak özelliklerine sahip, ıslaklık ve iklim şartları dolayısıyla işlenmeye uygun olmayan arazilerde tarım yapılmaması, bu tip arazilerin mera olarak ayrılması veya orman örtüsü altına alınmasının sağlanması,
  Yanlış toprak işlenmesi, yanlış ekim ve sulamanın önlenmesi,
  Çayır ve mera alanlarının tahribinin önlenmesi ve mevcut alanların geliştirilmesi,
  Orman tahribatına son verilmesi, ağaçlandırmanın hızlandırılması ve orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması,
  Su kaynaklarının kaybolması sonucu taban suyunun düşmesiyle toprak tuzlanması oluşmakta, bu yüzden su kaynaklarının korunması gerekmektedir
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Yeryüzünün 3 te 1 ri çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya, bir çok ağaç dikilmeli tarıma daha çok ekilmeli bu nedenle çiftçilere daha çok iş düşüyor bu konuda onlara bilgi verilmeli ona göre ekinler yetiştirmeliler
 4. Şahin
  Devamlı Üye
  Çölleşmenin bazı nedenleri vardır. Doğal nedenlerden başlayabiliriz. erozyon heyelan sel gibi olaylar doğal nedenlerdir. Teknik nedenler ise ormansızlaşma ve toprağın yanlış şekilde kullanımı. yönetimden kaynaklanan ve yasal nedenleri sayabiliriz. Çölleşmenin en büyük yararı ağaçlandırma, bilinçli tarım kullanımı, organik tarım ve kimyasal ilaçlar kullanmama

+ Yorum Gönder