+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Genç osman hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Genç osman hakkında kısa bilgi
  lütfen genç osmanın kısaca anlatımını yazarmısınız?? (kısaca anlatımı) 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Genç Osman

  gen-osman.jpg

  Genç yaşta öldürülen Osmanlı padişahıdır (1603-1622). Sultan Ahmet Iin oğludur. Amcası Sultan Mustafanın tahttan indirilmesi üzerine 15 yaşında padişah oldu. O sıralarda Osmanlı Devleti karışıklıklar içindeydi.

  Küçük yaşta tahta çıktığı için Genç sıfatı ile anılan Osman II, 1621 yılında Lehistana sefer kararı alarak, sefere çıkmadan önce büyük kardeşi şehzade Mehmeti boğdurdu. Ordunun başında Hotine giden Genç Osman, Hotin Kalesine saldırı emri verdi. Kalenin iki tabyası alındıysa da askerin yağmaya girişmesi üzerine kesin başarı sağlanamadı. İstanbula dönüldü. Padişah kabahati yeniçerilerde buluyordu. Onlarsa seferde elde ettikleri kazancı az görüyorlardı.

  Padişah orduda değişiklik yapmayı tasarladı. Suriye taraflarında gizlice bir ordu kurmağa girişti. Niyeti, Hacca gitmek bahanesiyle Suriyeye gidip oradaki ordu ile geri dönmek ve Yeniçeri Ocağını ortadan kaldırmaktı. Bu tasarı kulaktan kulağa yayılınca yeniçeriler ve sipahiler ayaklandılar, Topkapı Sarayını basarak bazı yöneticilerin idamını istediler.

  Padişah razı olmayınca yeniçeriler eski Sultan Mustafa Ii tahta çıkarıp padişah yaptılar. Genç Osmanı cılız bir ata bindirerek kentin içinde dolaştırdılar. Sadrazam Kara Davut Paşa ve adamları onu Yedikuleye götürüp orada boğdurdular. Genç Osman kıyıcı bir hükümdardı. Kendisine yapılan zulümde bunun da etkisi vardır.

  Genç Osman Türküsü

  Önlü Genç Osman türküsü Sultan Osman II ile ilgili değildir. Rivayete göre Genç Osman, Murat IV zamanında Iran savaşlarına katılan tüysüz bir delikanlı imiş, savaşa katılmak için gönüllü yazılmak üzere başvurduğunda, «çok gençsin, daha senin bıyığın tarak tutmaz» diye karşı gelmeleri üzerine tarağı üst dudağına batırarak «işte tutuyor» diye ısrar etmiş ve orduya yazılmış.

  Bağdat alınacağı sırada sancağı surlara dikmek isterken şehit düşmüş. Ama uzun bir süre, kesik başını kolunun altına alarak «kelle koltukta» savaşa devam etmiş. Bu heyecanlı hikâye üzerine, bir saz ozanı ünlü «Genç Osman türküsü»nü söylemiş.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Genç Osman annesi tarafından çok iyi eğitim görmüş bir padişahtır ve amcası Mustafanın tahttan indirilmesi sonucu daha 14 yaşında iken tahta çıkmıştır. Yenilikçi bir kişiliğe sahip olan Genç Osman tahtta çıkar çıkmaz devlet adamlarının çoğunun yerini değiştirmiştir. Yeniçerilerin ayaklanması sonucu tahttan indirilerek yedikule zindanlarında boğdurulup babasının adına yapılmış olan türbede defnedilmiştir.
+ Yorum Gönder


genç osman hakkında bilgi,  genç osmanın hayatı kısaca,  genç osman hakkında kısa bilgi,  2.osman hayatı kısaca,  genç osman kısa bilgi,  genç osman kısaca hayatı