+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Türçe yi anlatan kompozisyon örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türçe yi anlatan kompozisyon örnekleri
  Türçe yi anlatan kompozisyon örnekleri türkçenin önemini anlatması lazım, yazıda olabiliri giriş vs ben eklerim, şimdiden teşekkur ederim arkadaşlar 2. Mine
  Devamlı Üye

  TÜRKÇE'NİN ÖNEMİ

  Türkçe bazılarının sandığından daha zengindir. Dilimizde genel olarak kullanılan 30.000 kadar sözcük vardır. Bunlara halk ağızlarını ve dilimize girmiş yabancı sözcükleri de katarsak kelime hazinesi elli bini geçer. Ayrıca Türkçe’de organ, hayvan ve doğa adları zengindir. Renk ve akraba adları da birçok dillere göre daha çeşitlidir ve zengindir.


  TÜRKÇENİN ÖNEMİ.jpg

  Türklerin Şamanist olduğu dönemlerde yani X. Yüzyıldan önce Türkçe’de Arap-Fars etkisi oldu. İslam’dan önce Çin, Sanskrit, Tibet, Sogd ve Tohar dillerinin etkisinden söz edilebilir.

  Bu dönemde Köktürkçe ve Uygurca güçlü varlığını korudu. Hatta Uygur Türkçesi hukuk, tıp ve dinle ilgili terimlerde gelişme göstermiştir. Uygurca öteki Türk lehçelerine de bir ölçüde kaynak olmuştur.

  X-XII. yüzyıllar arasındaki Türkçe’ye İslami sözcük ve terimler girmeye başlamıştır. Samanoğulları, Gazneliler ve Karahanlılar döneminde Türkçe önemini sürdürmüştür. Ahmet Yükneki’nin Atabet ul-Hakaik’i, Yusuf Hac Hacib’in Kutatgu-Bilig’i ve Gazneli Mahmud’un Divan-ı Lugat-ı Türk’ü bu dönemde yazılmıştır. Bu yapıtlardan ilk ikisinin hem Uygurca, hem de Arap harfleriyle yazılmış nüshası bulunmuştur. İçerik elbette Türkçe’ydi,

  XIII. yüzyıldan sonra Türkçe, üç ayrı lehçe olarak gelişti. İdil-Ural dolaylarında Kıpçak Türkçesi, Orta Asya’da Çağatayca ve Önasya’da Oğuz Türkçesi varlığını sürdürdü. Anadolu dili de Oğuz Türkçe’sidir.

  Türklerin göçleri kuzeyden ve İran üzerinden Batı’ya doğru olmuştur. İran üzerinden gelenler, Arapça’nın ve Farsça’nın etkisinde kaldılar. Saraylarda Farsça kullanılır oldu. Halk Türkçe konuştu. 1243 Kösedağ savaşında Selçuklular, Moğollara yenildiler. Anadolu Beylikleri Türkçe’yi yeğlediler. Özellikle Karamanoğlu Mehmet Bey sarayda ve her yerde Türkçe işlem yapılmasını zorunlu kıldı.

  Osmanlı Beyliği de Türkçe’yi kullanıyordu. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra Medresede Farsça ve Arapça’nın etkisi artmaya başladı. XVI. Yüzyıla gelindiğinde dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, kültürde ve özellikle edebiyatta İran’ı geride bıraktı. Bazı aydınlar Türkçe’nin önemini unutmak istemediler. Mahremi (ö. 1535) sözcükler, benzetmeler ve örnekler kullanarak Türkçe’yi öne çıkarmak istedi. Edirneli Nazmi (ö.1548) de aruz kullanarak yalın Türkçe’yle şiir yazdı. Ali Şir Nevai (ö. 1501) de Muhakeme tul-Lugateyn’i yazarak Türkçe’nin Farsça’dan üstünlüğünü göstermeye çalıştı.

  Medresede ve sarayda Arap-Fars etkisi sürerken halk şairleri hece vezni ile Türkçe şiirler yazıyorlardı. Divan şairlerinin bazıları halk şairlerini küçümsüyorlardı. Tasavvuf şairleri de dinsel sözcükleri kullanarak Türkçe’yi halkın anlayabileceği biçimde kullandılar. 1839 Tanzimat Fermanı’ndan önce Esat Efendi, bu tarihten sonra da Şinasi Türkçe’yi öne çıkarmak istedi.

  Batılıların desteğiyle Osmanlı’da azınlıklarda ulusal bilinç güçleniyordu, Yunanistan böylece bağımsızlığını almıştı. XIX. Yüzyılda Osmanlı aydınlarında ulusal bilincin başladığına tanık oluyoruz. Ulusal bilinçte dil de olağanüstü önemlidir. Ahmet Cevdet Paşa ve Fuat Paşa, Türkçe’nin gramerini yazdı. Ahmet Vefik Paşa, Ebu’l-Gazi Bahadır’ın Şecere-i Türk adlı Çağatayca yapıtını halkın anlayacağı Türkçe’ye çevirdi.

  Ali Süavi Hive adlı yapıtıyla Türkçülüğe önem verdi. Süleyman Hüsnü Paşa da Tarih-i Alem adlı yapıtında İslam’dan önceki Türk tarihine önem verdi. 1870’de Mekteb-i Tıbbıye’nin öğretim dili Fransızca’dan Türkçe’ye çevrildi. Osmanlı Anayasası’nın 18. maddesinde devletin dilinin Türkçe olduğu belirtildi.

  Kırımlı İsmail Gaspıralı (1851-1914) Türk dünyasında dilde, fikirde ve işte birlik istedi. Türkçe’nin yabancı dillerden kurtarılmasını önerdi. Ayrıca Türkler için ortak yazı dilinin yaratılmasını istedi. Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp Türklük bilincinin güçlenmesi için çok çaba harcadı. 1923’de Cumhuriyetin kuruluşundan sonra beş hececi şairler ve ayrıca Yedi Meşaleciler aruz yerine ölçülü ve uyaklı şiirler yazarak Türkçe’ye hizmet ettiler.

  Atatürk dilin önemini vurguladı ve şöyle söyledi: “Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı yurttaşların oluşturdukları sosyal ve siyasal topluluktur.” Atatürk, 1928’de Türk alfabesinin kabulünü sağlayarak Türkçe’nin gelişmesine katkıda bulundu. Bununla da yetinmeyerek 1932’de Türk Dili Tetkik Derneği’ni kurdu. Bu dernek, 1936’da Türk Dil Kurumu adını aldı. Cumhuriyet döneminde dil kurultayları oluşturularak Türkçe’nin önemi ve zenginliği ortaya kondu. Özellikle yabancı sözcüklerden Türkçe’nin temizlenmesine çalışıldı. Osmanlıca, Türkçe, Arapça ve Farsça karışımı bir halindeydi. Atatürk, halkın anlayacağı dile dönülmesi için şöyle söylemişti: “Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

  Cumhuriyet döneminde Türk Dil Kurumu’nun çabalarıyla anlaşılır. Türkçe ortaya çıkarılmıştır. Ancak zamanımızda bu kez de Batılı dillerin sözcükleri dilimizi doldurmaya başladı. Tabela adları, teknik araç ve gereçlerin adları dikkati çekicidir. Medyada yabancı sözcük kullanarak bilgiçlik satanlar az değildir. Halk arasında günaydın yerine “selamun aleyküm” diyenler dikkati çekicidir. “Hoşça kal” ya da “Allah’a ısmarladık” yerine “bay bay” diyenler çoğaldı.

  Sözün özü Türkçe’miz zengin ve güzel bir dildir. Çocuklarımızı Türk diliyle eğitim yapan okullarda okutarak Türkçe’mizi öğretelim. Yabancı dili öğrenmek başka, ilköğretimden itibaren yabancı dilde eğitim almak başkadır. Yabancı dilde küçük yaştan itibaren eğitim alan çocuk, yabancı mantığı ile düşünmeye başlar. İlkin kendi dilimizi öğrenelim. Sonra da yabancı dile yönelelim. Türkçe’yi unutmamak koşuluyla yabancı dil öğrenmek de çağımızın gereğidir. Türkçe eğitim yapan okullarda zaten gerekli yabancı dil öğretiliyor. Ayrıca kurslar imkanlar var.

  Son olarak belirtmek isterim ki bir ulusun bağımsızlığında ve kültürünün korunmasında dil çok önemlidir. Bu nedenle Türkçe’mizi yabancı dillerin baskısından kurtarmak için daha çok çaba harcamalıyız
 3. Mine
  Devamlı Üye
  Türk Dili Dersi ve Kompozisyon

  İlkokul 5. sınıftan bu yana aşağı yukarı aynı içeriğe sahip fakat ismi farklı olan dersleri görüyorum! Önce Türkçe oldu adı, bazen Türk Dili, bazen Edebiyat Tarihi. Ama bi’şey var ki hiç değişmedi.

  Üniversitelerde, mühendislik bölümlerine ilk yıl zorunlu olarak bazı dersler veriliyor. Örneğin: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili. Gerçekten güzel hareketler bunlar. Öğretmenler de iyi olduğunda önceden sallamadığın derslere girmek için can atıyorsun.

  AİİT dersi ile ilgili diyecek sözüm yok. Asıl iş Türk Dili dersinde. İkinci dönem yanılmıyorsam 6 hafta okula gittik. Baştan sona kadar, sürekli olarak: ‘Yazı yazmanın incelikleri ve ‘Bir yazı nasıl yazılmalıdır?’ gibi konular üzerinde durduk. İşin komik olan yanı bu süre içerisinde biz (öğrenciler), beğendiğimiz köşe yazılarını getirdik. Hoca sağolsun bize onların eksik yanlarını gösterdi. Şurada şöyle olmuş, burada şu eksikmiş dedi!

  Sınavdan bir hafta önce ise elinde bir A4 kağıdı ile sınıfa girdi. En önde oturan (klasik) kızı tahtaya çağırıp kağıtta yazan 10 sözü tahtaya yazmasını söyledi. ‘Ne alaka?’ falan derken işin aslı ortaya çıktı: ‘Yazılıda çıkacak sözler.’

  Senelerdir böyle oluyor. Üniversiteye geldim hala böyle. Aslında ben mi çok bekliyorum diye düşünüyorum ama, bunları geçtim; işi yazı yazmak ve okutmak olan kişilerin yazılarını bu denli eleştiren bir öğretmene 45 dakikada nasıl yazı beğendireceğimi düşünüyordum acı acı.

  10 tane söz verdi demiştim ya; akşam kendi kendime baktım. 1 tanesi Atatürk’ün en açık sözlerindendi, onu eledim. Geriye 9 tane söz içerisinden de sorulacak 8 tane vardı. Hepsi için kafamda bi’şeyler kurdum. Ama sınavda hoca en alakasız olanını sordu: ‘Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.’

  Söze lafım yok, söz gayet açık. Sorun zaten burada. Bu cümleden yola çıkarak 10 tane yazı yazsan hemen hemen aynı şeyleri söylersin! Demek istediğim 45 dakikada bu kadar kısır bir yazı için ne kadar yaratıcı olabilirsin? Tabi bunları bir de hocaya anlatmak var.

  Kağıdın sonuna not düştüm: ‘10 senedir farklı isimler ile aynı içerikleri dersleri görüyoruz, hepsinin 3 sınavının birinde kompozisyon oluyor. Sınavlarda önümüze koyulan sözü 45 dakikada açıklanmamız isteniyor. Düzenli olarak yazı yazan birisiyim (kendimi de övdüm ha) ama bugün son defa ve gerçekten anladım ki; 45 dakika bir yazı yazmak bana göre değil! Teşekkür ederim.’

  Arkadaşlarıma bu şekilde not yazdığımı söyleyince yorumları güzeldi: ‘Kibarca reddetmiş işte olm.’ Aslında o kadarına cesaret edemedim! Öyle bir fikrim olsa boş kağıt verirdim.
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  bizim için Türkçenin çoktur, her millet için kendi ana dili önemlidir, Türkçe en eski dillerden biridir her ne kadar ikinci kinci sınıf bir dil muamelesi görsede NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

+ Yorum Gönder


türk dilinin önemini anlatan kompozisyon,  türk dili kompozisyon örnekleri,  sevginin onemini anlatan hikayeler,  türk diliyle ilgili kompozisyon örnekleri,  türkçenin önemini anlatan kompozisyon