+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Doğayı kirletmemek hakkında resim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğayı kirletmemek hakkında resim
  Doğayı kirletmemek hakkında resim 2. Mine
  Devamlı Üye

  Doğayı kirletmemek hakkında resim


  Doğayı kirletmemek 2.jpg


  ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

  Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir.

  Doğayı kirletmemek.jpg

  Sanayideki bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Doğal kaynaklar hızla tükenirken, üretim ve tüketimden kaynaklı atıkların önlemler alınmadan doğaya atılması Çevre Kirliliğinin oluşmasına ortam sağlamaktadır. Çevre kirliliğinin en önemli nedenleri aşağıda kısaca sıralanmıştır.

  Doğayı kirletmemek 1.jpg
  •
  Hızlı nüfus artışı,

  •
  Plansız kentleşme,

  •
  Plansız endüstrileşme

  •
  Doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması.+ Yorum Gönder


su kirliliğinin nedenleri,  çevre kirliliği ile ilgili yazı,  dünya kirliliği,  doğa kirliliği ile ilgili sloganlar,  besin kirliliği,  insanın doğaya etkisi