+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Cumhuriyetle ilgili kısa ve öz yazılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cevap: cumhuriyetle ilgili kısa ve öz yazılar

  ben resim hocasının isteği üzere bunu kartona yaptım çok beğenildi tavsiye ederim

  Atatürk, cumhuriyetin geçmişte olduğu gibi günümüzde de Cumhuriyete yönelik tehditler bulunmaktadır. Türkiye’yi çağdaş uygar dünyadan geri bırakacak her türlü faaliyetler bu tehdit unsurlarını oluşturmaktadır. Bu tehditlerin başında milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü bölücü faaliyetler gelmektedir. Türk milletini cumhuriyetin dayanağı olarak gören Atatürk, cumhuriyete yönelik tehditleri önlemek için toplumun millî kültür ile donatılması gerektiğini belirtmiştir. Kurmuş olduğu cumhuriyeti de hiç tereddüt etmeden, sarsılmaz bir güven ve inanç beslediği Türk gençliğine emanet etmiştir.
  Cevap: cumhuriyetle ilgili kısa ve öz yazılar frmacil sayfa 2iki Cevap: cumhuriyetle ilgili kısa ve öz yazılar

 2. Ziyaretçi
  Atatürk bu konuda Atatürk, gençliği cumhuriyeti koruyup geliştirecek yegâne güç kaynağı olarak görmüş ve gençliğin bilgili, inançlı, kültürlü olarak yetiştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Bunun yanında her Türk vatandaşının “Cumhuriyet”i anlatması, sevdirmesi gerektiğini “Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Onlara, cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayınız.” sözleriyle ifade etmiştir.
 3. Ziyaretçi
  “Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki cumhuriyet sizden ’fikri hür, vicdanı hür’ nesiller ister.” demiştir. Bu inancını “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözleriyle ifade etmiştir. Sonsuza kadar yaşatılmasını hedeflemiştir. Ancak “Bugün vasıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen millî musibetlerin intibahı (uyanışı) ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi Türk gençliğine armağan olarak emanet ediyorum.” Demiştir.
 4. Ziyaretçi
  Ülkemizde de Atatürk’ün önderliğinde 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen cumhuriyet, bizlere güven veren ve bağımsızlık sonrası özgürce yaşamamızı sağlayan bir rejim olarak dünyanın birçok yerinde uygulanan halinden daha güzel uygulamaya konulmaktadır. İnsan düşüncesini, özgürlüğünü ve yaşayış biçimini kısıtlamayan cumhuriyet, sürekli gelişime açık yönüyle bana da büyük güven ve huzur veriyor.

 5. Ziyaretçi
  Hepimiz Cumhuriyetin tanımını az çok biliriz. Yani kısaca “Halkın kendi kendisini yönetmesidir” der geçeriz. Oysa Cumhuriyet sadece basit bir tanımdan ibaret değildir. İçerisinde koskoca bir tarihi barındıran, o tarihin içinde yaşanmış olan çile dolu yılların yoğurduğu büyük bir kazanımın aslında en açık ifadesidir…

 6. Ziyaretçi
  Atalarımızın tarih boyunca vatanı ve milleti uğruna savaşlar verdiğini, onca çaresizlikler içerisinde bile olsalar vatan uğruna ölümü bile hiçe saydıklarını hepimiz yıllardır okur ve duyarız. Peki, atalarımız bu savaşları neden yapmışlardır? Yıllar sonra hatırlansın diye mi? Yoksa gelecek nesillerinin bağımsız ve özgür bir şekilde yaşamalarını istediklerinden mi? Elbetteki bizlerin bağımsız bir şekilde yani hiçbir kimsenin esareti altına girmeden yaşamamızı istediklerinden… Demek ki bizler, özgürlüğün tadını doyasıya çıkarırken bu yaşanmışlıkları da aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayacağız…

 7. Ziyaretçi
  Atatürk’ün 1919 da başlattığı Kurtuluş Savaşımızda milletimizin çektiği acıları ve bu acıların neticesinde ilk kez 1923 yılında ilan edilen cumhuriyetimizin değerini her zaman kinden daha iyi bileceğiz. İnsanlık onuruna en çok yakışan, eşitlik ilkesi ile ayrımcılığa son veren cumhuriyetin kıymetini daha iyi bileceğiz ki bir daha bu çile dolu yıllara geri dönmeyelim.

 8. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Cumhuriyet Nedir?
  Cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının belli aralıklarla yinelenen
  seçimlerle göreve getirildiği bir “yönetim biçimi”dir.

  Cumhuriyet adı verilen yönetim biçimleri, yöneticilerin göreve getirilmesinde veraset yöntemini reddetmiştir.

  Cumhuriyet adı verilen yönetim biçimlerinde halk, yönetimini beğenmediği yöneticileri, belli aralıklarla yinelenen seçimlerde değiştirebilmek olanağına sahiptir. Bu nedenle yöneticiler, toplumu keyfi biçimde yönetemezler; halkın isteklerini ve beğenilerini gözönünde tutmak zorunda kalırlar. Bir başka deyişle, yöneticilerin iradesi mutlak değil, halk iradesi ile sınırlıdır.

  Cumhuriyetlerde bu özellikler, yönetenleri siyasal bakımdan halka “sorumlu”duruma getirir: yönetilenleri tebaa, kul olmaktan çıkarıp vatandaşlık konumuna yüceltir.

  Yönetilenler, “hükümdarlık (
  monarşi)” adı verilen yönetim biçimlerinde tebaa veya kul durumundadırlar.
  “Tebaa” veya “


  kul” olmak, hükümdarın iktidarına ve tüm buyruklarına baş eğmekle yükümlü olmak demektir.
  “Tebaa” veya “kul”, hiçbir zaman hükümdarın iktidarını sınırlayıcı veya denetleyici bir rol oynamaz.

  “Tebaa” veya “kul” hükümdarı seçimle değiştirmek olanağına sahip olmadığı için, hükümdarın “tebaa”ya karşı hiçbir siyasal sorumluluğu da yoktur.

 9. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Türkiye'de Cumhuriyet Nasıl İlân Edildi?

  Cumhuriyetin ilanı, 1923 TBMM Türkiye'de Cumhuriyet yönetimine, 29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir; ancak 23 Nisan
  1920 tarihinin, Cumhuriyet yönetiminin de fiilî başlangıcı olduğunu söylemek gerekir.

  23 Nisan 1920'de “egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu” ilân edilmiş; ulusun seçtiği TBMM'nin denetimindeki hükümet, ulusun kaderini belirlemek üzere çalışmaya başlamıştır.

  Bu gelişmelere karşın, Padişahlık ve Saltanatın hukuken kaldırılması için 1922 yılına kadar beklemek gerekmiştir.


  TBMM, 1 Kasım 1922 gecesi verilen bir kararla, “Halifelik”le “Saltanatı” birbirinden ayırmış; Saltanatı kaldırmıştır.

  Halifeliğin ise, bir süre daha korunması uygun bulunduğu için,
  İngiltere'ye sığınmış olan Vahdettin'in yerine, Osmanlı Ailesi'nden Abdülmecit,
  Halife seçilmiştir.


  Cumhuriyet'in ilânından sonra, Halife'nin, iktidar odağı haline getirilmesi için çalışmalar başlayınca, 3 Mart 1924 tarihinde de Halifelik kaldırılmıştır.

  Bu aşamalardan geçilerek kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti, tarihimizdeki en önemli dönüşümdür.

  “
  Hukuk devleti” ilkesinin ve “
  hukukun üstünlüğü” kavramının da Türkiye'de, Cumhuriyet yönetiminin getirileri arasında olduğu söylenebilir.

  “Cumhuriyetçilik” Ne Demektir?
  Özelliklerine kısaca değindiğimiz cumhuriyet adlı yönetim biçiminin yönetime egemen kılınmasını; devlet iktidarının ve yönetiminin kişilerin, ailelerin, grupların tekeline bırakılmamasını; vatandaşların yönetime etkin bir biçimde katılmasının sağlanmasını amaçlayan anlayışa “cumhuriyetçilik” denilmektedir.  Atatürk, cumhuriyetçiliği, yalnız hükümdarlık ve veraset yöntemlerinin reddi olarak anlamamış; aynı zamanda demokrasi kavramı ile birlikte düşünmüş; demokratik bir cumhuriyetçilik anlayışını benimsemiştir.

 10. Ziyaretçi
  Şimdi bizlere düşen görevin ne olduğunu anlamaya başladık sanırım. Atalarımızın büyük mücadeleler sonunda elde ettiği Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ne pahasına olursa olsun onu korumak ve çok ama çok çalışarak gelişimine katkıda bulunmak… İşte o zaman özgürce yaşadığımız bu topraklar için atalarımıza olan şükran borcumuzu ödemiş ve gelecek nesillerimize faydalı büyük bir iş yapmış oluruz. Unutmayalım ki; Cumhuriyet bize, bizde cumhuriyete muhtacız

+ Yorum Gönder


cumhuriyetle ilgili yazı,  cumhuriyet ile ilgili yazı,  cumhuriyet ile ilgili kısa yazı,  cumhuriyet ile ilgili kısa yazılar,  cumhuriyetin ilanı kısa ve öz,  cumhuriyetin ilanı ile ilgili yazı