+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda günlük tutmanın önemi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  günlük tutmanın önemi nedir
  günlük tutmanın önemi nedir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Günlük Tutmanın Önemi Nedir


  günlük tutmanın önemi.jpg
  Öğretmeye bağlı gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları gözlem izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih belirterek anlattığı yazdığı yazı türüdür. Latincedeki “dies” (gün) sözcüğünden “diarium” (günlük) sözünden gelir
  Edebiyat ve sanat dünyasından tanınmış kişilerin kaleminden günü gününe yazılan günlükler tüm gerçekliğiyle yaşamı yansıtan birer ayna olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Günlükler yazarlarının iç dünyasını kurgusuz bir biçimde sergileyerek günlüğün sahibine ilişkin ayrıntılı bilgilere birinci elden ulaşmamızı sağladıkları gibiyazıldıkları dönemin önemli olaylarına ilişkin tarihsel belgeler olarak da önem kazanırlar.
  Örneğin 1409 – 1431 yılları arasında Fransız bir papanın tutuğu “Parisli Bir Burjuvanın Günlüğü” VI. ve VII. Charles dönemlerini araştıran tarihçiler için önemli bir kaynaktır. İngiliz günlük yazarı John Evelyn’in “Diary” (Günlük) adlı günlüğü 17. yüzyıl İngilteresi'nin toplumsal ve kültürel yapısına ışık tutar.

  Özellikleri
  Yaşan olayların izlenimlerin günün gününe yazılması ile oluşurlar.
  Birinci kişi ağzından yazılmış kısa ve özlü yazılardır.
  İnandırıcı içten ve samimidirler.
  Konuşma diline yakın bir dil kullanılır.
  Yazarın kişiliğini görüşlerini ve ruhsal yapısını yansıtırlar.
  Gerçekler yaşanılanlar değiştirilmeden çarpıtılmadn yazılır.
  Tarih biyografi anı vb. için birer belge değeri taşırlar.
  Günlük Çeşitleri

  1 – İçe Dönük Günlükler (Özel Ruhbilimsel Günlük)
  Yazarın bir bakıma kendi kendi ile konuşmasıdır içinde bulunduğu doğal ve toplumsal çevreden yazgısından yakınır. Bu metinlerde yazarın yaşadığı duygusal coşkunluğu bulabileceğimiz gibi çeşitli kavramlar hakkındaki düşüncelerinyazarın bilincindeki açılımlarını da bulabiliriz. Stendhal’ın günlüğü Rus yazar Alexander Sergeyeviç Puşkin’in “Gizli Günce”si bu metinlere örnek gösterilebilecek niteliktedir. Fransız yazarı Andre Gide ve bizde Nudullah Ataç bu türün başta gelen ustalarındandır.

  2 – Dışa Dönük Günlükler
  Bu tip günlüklerde yazarlar alaycı bir tavırla dönemin olaylarını siyaset sanat ve edebiyat adamlarını ya da gündelik sıkıntılarını öykü tekniği kullanılarak anlatmaktadırlar. Bu tür günlüklerde yazar kendi zaman dilimi içindeki tutum ve davranışlardan düşünsel akımlardan ve haber kaynaklarından bahseder.
  Yaşadığı hayat kesitlerini çeşitli konulardaki izlenimlerini öykü tekniği ve zengin betimlemeler aracılığıyla günlüğüne yansıtan ünlü öykücümüz Tomris Uyar’ın günlükleri de dışa dönük niteliğe sahiptir.
  Bu türler dışında bir de sanat esarlerinin oluşumu ve gelişimi ile ilgili günlükler vardır. Yazar eserinin gelişme evrelerini günü gününe anlatırken çektiği sıkıntıları kaygıları ve çalışma yöntemini de bize göstermiş olur. A. Gide’nin “Kalpazanlar” Thomas Man’ın “Doktor Faustas” bu tür günlüklerin başarılı örnekleridir.
+ Yorum Gönder