+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda ritim, ölçü, vurgu, aliterasyon, tonlama, ritim, uyak, asonans ve tekrir nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ritim, ölçü, vurgu, aliterasyon, tonlama, ritim, uyak, asonans ve tekrir nedir
  ritim, ölçü, vurgu, aliterasyon, tonlama, ritim, uyak, asonans ve tekrir nedir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  ritim, ölçü, vurgu, aliterasyon, tonlama, ritim, uyak, asonans ve tekrir nedir
  Ritim, bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, dizem.

  asonans ve tekrir.png

  Vurgu Dil biliminde, bazı hecelere veya sözcüklere görece daha fazla önem yüklemektir. Sözlü anlatımlarda ise vurgulanan hece ya da sözcüğün tonlaması diğer seslerden farklı tonlanır.

  Aliterasyon bir edebi sanat türüdür.Şiir ya da düzyazıda bir uyum yaratmak amacıyla ünsüzlerin tekrarıdır.Bir mısra ve beyitte, ahenk oluşturacak şekilde, aynı sesin veya hecenin tekrarlanmasına aliterasyon denir.
  Asonans, şiirdeki benzer ünlü harflerin tekrar edilmesidir.

  Uyak : Dize sonlarında yazılışları aynı görev ve anlamları farklı olan ses, ek ya da sözcüklerin kullanılmasıyla oluşan ses benzerliğine uyak denir

  Ölçü şiirde ritmi sağlar ve Türk edebiyatımızda 3 türlü kullanılmıştır.Bunlar : hece,aruz ve serbesttir.
+ Yorum Gönder