+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda vücüdumuzdakı sistemler hakkında sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  vücüdumuzdakı sistemler hakkında sorular
  vücüdumuzdakı sistemler hakkında sorular 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Vücüdumuzdakı sistemler hakkında sorular

  vücüdumuzdakı sistemler.jpg

  1. Diyafram kasları kasılır

  2. Akciğer içi basınç azalır

  3. Dış basınç azalır

  4. Göğüs boşluğu daralır

  Yukarıdakilerden hangileri soluk alma sırasında gerçekleşir?

  A) 1 ve 2

  B) 1, 2 ve 3

  C) 2, 3 ve 4

  D) 3, 4 ve 5

  E) 1, 4, 5  51)Aşağıdaki canlıların hangisinde gaz değişimi (oksijen alıp karbondioksit verme) solunum organı ile hücreler arasında doğrudan doku sıvısı aracılığı ile gerçekleşir?

  A) İnsan

  B) Kuş

  C) Sinek

  D) Sürüngen

  E) Balık  52) Amip, balık ve memeli solunumunun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A)Gaz alışveriş hızlarının aynı olması

  B)Yüzeylerin eşitliği

  C)Oksijen taşıyıcı pigmentlere sahip olmaları

  D)Gerekli olan oksijenin vücuda alınmasına olanak sağlamaları

  E)Yalnız sudaki erilmiş oksijeni alabilmeleri  53) Bir solunum pigmentinin görevini yapabilmesi için sahip olması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Oksijene tersinir reaksiyon vermeleri

  B)Kan plazmasında bulunmaları

  C)Alyuvar hücrelerinde bulunması

  D)Yapısında Mg bulunması

  E)Soplunum gazlarıyla kararlı bileşik oluşturması  54)Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki olayın birlikte gerçekleşmesi normal bir insanın soluk almasını sağlar?

  A) Diyafram kasının kasılması / Karın iç boşluğunun azalması

  B) Diyafram kasının kasılması / Göğüs boşluğu hacminin artması

  C) Kaburgalar arsı kasların kasılması / Göğüs boşluğunun hacminin azalması

  D) Diyafram kasının gevşemesi / Göğüs boşluğu hacminin azalması

  E) Kaburgalar arası kasların gevşemesi / Karın iç basıncının azalması  55)Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilere özgü bir özelliktir?

  A) Karın ve göğüs boşluğunun kaslı bir diyaframla birbirinden ayrılması

  B) Kalbin dört gözlü olması

  C)Kapalı dolaşım sisteminin bulunması

  D) Akciğerlerle solunum yapılması

  E) İskeletlerinde kıkırdak dokunun bulunmaması  56)Aşağıdakilerden hangisi, insanda vücudun oksijen gereksiniminin karşılanmasında rol oynayan bir adaptasyon değildir?

  A) Hemoglobinin alyuvarlarda bulunması

  B)Alveollerin bir katlı yassı epitelden oluşması

  C)Akyuvar sayısının gereksinime göre değişebilmesi

  D)Akciğer gaz değişim yüzeyinin çok geniş olması

  E)Soluk alıp verme sıklığının kandaki karbondioksit miktarına göre değişebilmesi  57)Açık taşıma sisteminde sahip olan canlıların çoğu serbest ve aktif hareket etme yeteneğine sahip değildir. Buna rağmen trake solunumu yaparak aktif hareket etme yeteneği kazanmış canlı hangisidir?

  A)Köpek balığı

  B)Kurbağa

  C)Midye

  D)Karasinek

  E)Salyangoz  58)Canlılarda oksijen tutan pigmentler;

  1-Hemoglobin

  2-Hemosiyanin

  3-Miyoglobin

  4-Klorokruorin

  5-Hemoeritrin' dir  Hangileri kapalı taşıma sistemi bulunduran canlılarda oksijen ve karbondioksit taşınmasın da görev yapmaz?

  A)Yalnız 3

  B)2 ve 3

  C)1 ve 4

  D)3 ve 4

  E)1,2 ve 3  59)Aşağıdaki canlıların hangisinin karşısındaki solunum organı yanlış verilmiştir?

  A) Çekirge =>Trake

  B) Timsah => Solungaç

  C) Semender => Dış solungaç

  D) Paramesyum => Hücre zarı

  E) Akrep => Kitapsı Akciğer  60)

  1.Solungaçlar

  2Akciğer alveolleri

  3.Nemli deri (kurbağalarda)

  4.Trakeler

  Yukarıdaki yapıların hangilerinde solunum gazlarının doku hücrelerine taşınmasında solunum pigmentleri etkin değildir?

  A)Yalnız 1

  B)Yalnız 2

  C)Yalnız 3

  D)Yalnız 4

  E) 1 ve 2  61) "Yarı geçirgen nemli zarlarda oksijen ve karbondioksit difüzyon hızı kuru olanlardan fazladır."

  Buna göre kara hayvanlarının solunum organlarında görülen hangi nitelik bu genellemeyi destekler?

  A)Trake solunum sisteminde vücut sıvılarının solunum gazlarını taşıması

  B) Tüm solunum sistemlerinde gaz değişiminin nemli yüzeylerde gerçekleşmesi

  C) Kuşların akciğerlerinde çok büyük hava keselerinin görülmesi

  D)Tüm akciğerlerin (bilgi yelpazesi.net) yapısında alveollerin bulunması

  E) Kitapsı akciğerlerdeki dar borucukların gaz yayılma hızını arttırması  62) Solunum ve solunum sistemleriyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

  A) Solunum pigmentlerinin ortak özelliği kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırmaktadır

  B) Genellikle Bütün omurgalılarda oksijen taşımada etkili olan hemoglobin kan plazmasında bulunur

  C) Böceklerde açık taşımanın yeterli olmasının nedeni trake solunumuna sahip olmalarıdır

  D) Bütün solunum sistemlerinin ortak özelliği gaz alışverişi yüzeylerini arttırmaya yönelik yüzeylere sahip olmalarıdır

  E) Akciğerle soluk alıp vermede diyaframın kaburga kaslarının rolü vardır  63) Tüm hayvanlardaki solunum sistemlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi doğru bir açıklamadır?

  A) Geniş bir yüzeye sahiptirler

  B) Vücudun iç kısmında bulunurlar

  C) Oksijen alıp karbondioksit verme doku sıvısıyla kan arasında olur

  D) Gaz değişimi aktif taşıma ile olur

  E) Oksijenin dokulara taşınması kan ile olur  64) İnsan hücreleri için gerekli olan oksijen sadece kan plazmasında taşınmış olsaydı aşağıdakilerden hangisinin görülmesi gerekirdi?

  A) Kapalı dolaşım sistemine ihtiyaç duyulmazdı

  B) Birim zamandaki hücrelere taşınan oksijen miktarı azalırdı

  C) Birim zamandaki hücrelere taşınan oksijen miktarı değişmezdi

  D) Kanın akış hızı yavaşlardı

  E) Kanın miktarı azalırdı  65)Sağlıklı bir insanda solunum sistemiyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

  A) Oksihemoglobin akciğer atardamarı ile kalbe getirilir

  B) Karbondioksit kalpten akciğer atardamarı ile akciğerlere taşınır

  C) Karbonmonoksit bağlayan hemoglobin oksiyen bağlayamaz

  D) Kan alveol kılcallarından geçerken karbondioksit yoğunluğu azalır

  E) Kan doku kılcallarından geçerken oksihemoglobin miktarı yavaş yavaş azalır  66)Karbon monoksit zehirlenmelerinde:

  1.Hücrelerin oksijensiz kalması

  2.Hücrelerde karbondioksit organının artması

  3.Zehirli gazın (CO) hemoglobin ile kararlı bileşik oluşturması gibi olaylar meydana gelebilir

  Bunlardan hangileri zehirlenmeye neden olan temel olaylardır?

  A) Yalnız 1

  B) Yalnız 2

  C) Yalnız 3

  D) 1 ve 2

  E) 1,2 ve 3  67) Kanda hemoglobinin oksijenden ayrılması;

  1.Dokulardaki oksijenin basıncı düşmesine

  2. Dokulardaki karbondioksitin basıncı artmasına

  3. pH ' ın düşmesine

  4. H(+) iyonlarının azalması

  Yukarıdakilerden hangilerine bağlı değildir?

  A) Yalnız 1

  B) 1 ve 2

  C) 1,2 ve 3

  D) Yalnız 4

  E)1, 2, 3, ve 4  68) Deniz seviyesinde ve yüksek dağlarda yaşayan insanlarda yaşama ortamının koşullarına bağlı olarak;

  1. Yükseklere çıkıldıkça oksijen miktarı artar

  2. Deniz seviyesinde yaşayan insanlarda alyuvar sayısı daha azdır

  3. Yükseklerde yaşayan insanlarda akyuvar sayısı artar

  Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız 1

  B) Yalnız 2

  C) Yalnız 3

  D) 1 ve 2

  E) 1, 2 ve 3  69) "Balıkların solunum sistemleri sudaki çözünmüş oksijenden tam olarak yararlanmayı sağlar."

  Aşağıdakilerden hangileri bunun nedenidir?

  1.Solungaç epitelinden geçen suyun yönü ile kılcallardan geçen kanın akış yönünün ters olması

  2.Havaya oranla suda oksijenin daha çok olması

  3.Solungaç kılcallarında kan basıncının yüksek olması

  A) Yalnız 1

  B) Yalnız 2

  C) Yalnız 3

  D) 1 ve 2

  E) 1 ve 3  70)

  1. Akciğer

  2. Deri

  3. Solungaç

  4. Kitapsı akciğer

  5. Trake

  Canlılarda bulunan solunum organlarının evrimsel sırası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1,2,3,4,5

  B) 3,2,4,5,1

  C) 2,3,5,4,1

  D) 2,5,3,4,1

  E) 5,3,2,1,4  71)

  1. Kandaki oksijen oranı artar

  2. Karbonik asit oluşur

  3. Soluk alışverişi hızlanır

  4. Karbonik asit iyonlarına ayrışır

  Kanın asitlik derecesi artarsa (pH düşerse) insan vücudunda yukarıdaki olaylardan hangileri meydana gelir?

  A) Yalnız 1

  B) 1 ve 2

  C) 1 ve 3

  D) 2,3, ve 4

  E) 1,2,3 ve 4  72)

  1. Kapalı kan dolaşımı

  2. Trake solunumu

  3. Akciğer solunumu

  Yukarıdaki özelliklerinden hangileri yalnız karasal hayvanların özelliğidir?

  A)Yalnız 1

  B) Yalnız 2

  C) Yalnız 3

  D) 1 ve 2

  E) 2 ve 3  73) Bütün hayvanlarda;

  1.Oksijenli solunum

  2.Oksijeni kan ile taşıma

  3.Hemoglobin bulunması

  Özelliklerinden hangileri ortaktır?

  A)Yalnız 1

  B)Yalnız 2

  C)Yalnız 3

  D) 1 ve 2

  E) 2 ve 3  74)

  1.Alyuvarlardaki hemoglobin miktarı

  2.Alyuvarın çekirdeksiz olması

  3.Alyuvar sayısı

  Yukarıdakilerden hangisi kan ile taşınan oksijen miktarını arttıran adaptasyonlardandır?

  A)Yalnız 1

  B)Yalnız 2

  C)Yalnız 3

  D)1 ve 2

  E) 1, 2 ve 3  75)hemoglobin molekülünün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kana kırmızı rengini vermek

  B)Oksijenle kolay birleşip ayrılmak

  C) Alyuvar içinde bulunmak

  D) Protein yapıda olmak

  E) Demir iyonunu içermek  CEVAP ANAHTARI  50A 51C 52D 53A  54B 55A 56C 57D 58A  59B 60D 61B 62B 63A 64B  65A 66E 67C 68B 69A 70C  71D 72B 73A 74C 75B
+ Yorum Gönder