+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda çiçeğin en dıştaki bölümüdür bitkiyi koruyan nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  çiçeğin en dıştaki bölümüdür bitkiyi koruyan nedir
  çiçeğin en dıştaki bölümüdür bitkiyi koruyan nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  çiçeğin en dıştaki bölümüdür bitkiyi koruyan nedir  Çiçek nedir

  Tohumlu bitkilerin üreme organlarını taşıyan kısımdır.
  Çiçeğin kısımları.jpg
  Çiçeğin kısımları
  Çanak yaprak:
  Genelde yeşil renklidir. Çiçeğin en dış kısmını oluşturur. Çiçek tomurcuk halindeyken çiçeği korur.

  Taç yaprak: Çiçeğin renkli ve kokulu kısmıdır. Tozlaşmada böcekleri çekerek bitkinin çoğalmasında önemli rol oynar.

  Erkek organ: Polen oluşumunun meydana geldiği kısımdır. Bitkilerde çeşitliliğin oluşmasında etkilidir.

  Dişi organ:
  Bitkinin en iç kısmında bulunan üreme organıdır. Yumurtalık, dişicik borusu, ve tepecikten oluşur.

  Çiçek tablası:
  Çiçek tablasından salınan şekerli maddeler böceklerin dikkatini çeker ve tozlaşmada etkili rol oynar.

  Tozlaşma

  Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla bitkinin çoğalmasını sağlamaktır. Bir çiçeğin erkek organından serbest kalan polenlerin diğer çiçeğin dişi organının tepeciğine ulaşması ve burada yeni bitki tohumlarının oluşması olayıdır. Tozlaşma olayında etkili faktörler şunlardır:

  1. Rüzgar: Polenlerin taşınması rüzgarla sağlanır. Kullanışlı ve sık görülen bir tozlaşma çeşidi değildir.

  2. Böcekler: Polenlerin arılar, sinekler ve benzer böcekler tarafından taşınması. Yaygın olan tozlaşma şeklidir. Çiçeğin güzel kokusu, güzel ve parlak görünümü ve salgıladığı şekerli maddeler böceklerin dikkatini çeker. Çiçeğin üzerine gelen böceklerin ayaklarına yapışan polenler böceğin diğer çiçeklere konmasıyla oralara taşınmış olurlar.

  3. Kendi kendine tozlaşma:
  Aynı çiçeğin erkek organındaki polenlerin dişi organına ulaşması sonucu meydana gelen tozlaşma şeklidir.
  Çiçekte döllenme sonucunda tohum oluşur ve bu tohumun etrafının yumurtalıkla çevrilmesi sonucu meyve oluşur. Tohumun toprakta çimlenmesiyle yeni bitkiler oluşmuş olur.

  Çiçeksiz bitkiler

  Tohumun meydana geldiği organ çiçektir. Dolayısıyla çiçeksiz bitkilerde tohum bulunmaz. Çoğalmaları sporlarla gerçekleşir. Çiçekli bitkilere göre daha basit yapılıdırlar. Suda ve nemli yerlerde yaşarlar.

  Su yosunları:
  1. Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar.
  2. Su yosunlarına algler de denir.
  3. Tek ve çok hücreli olanları vardır.
  4. Gerçek kökleri olmamasına rağmen basit köksü yapıları vardır.
  5. Taşıdıkları kloroplast sayesinde fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretirler.
  6. Eşeyli, eşeysiz ve döl almaşıyla çoğalırlar.

  Kara yosunları:

  Su yosunlarından farklı olarak karada yaşamalarına rağmen iletim demetleri (damarları) olmadığı için nemli ve suya yakın yerlerde yaşarlar. Gerçek kökleri yoktur, bunun yerine suyu ve suda erimiş mineralleri alan rizoid adı verilen yapıları vardır. Çoğalmalarında döl almaşı görülür.

  Eğreltiler:

  1. Yapı olarak çiçekli bitkilere benzerler.
  2. Gerçek kök, gövde, yaprak ve damarları ( iletim demeti) vardır.
  3. Fotosentez yaparlar.
  4. Çoğunlukla karada yaşarlar.
  5. Çoğalmalarında döl almaşı görülür.

  Döl almaşı
  Çiçeksiz bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi şeklinde görülen bir üreme şeklidir.

  Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin farkları

  Çiçeksiz bitkiler

  1. Üremelerinde döl almaşı görülür.
  2. Genellikle gelişmiş kök, gövde ve yaprakları yoktur.
  3. Eğrelti otları hariç iletim boruları yoktur.
  4. Çiçekleri yoktur.
  5. Az gelişmiş bitkiler grubuna girerler.

  Çiçekli bitkiler

  1. Eşeyli üreme ile çoğalırlar.
  2. Kök, gövde ve yaprakları vardır.
  3. İletim boruları vardır. 4. Çiçekleri vardır.
  5. Çok gelişmiş bitkiler grubuna girerler.

  ÇİÇEK

  Çiçekli bitkilerde, bitkinin üreme organlarını taşıyan yapısına çiçek denir. Tam bir çiçek dıştan içe doğru 4 bölümde incelenebilir:

  a) Çanak yaprak: Yeşil renkli, çiçeği dıştan koruyan dış yapraklardır.

  b) Taç yaprak:
  Renkli, kokulu, gösterişli yapraklardır.böcekleri çiçeğe çekerek tozlaşmayı sağlarlar.

  c) Dişi organ:
  Genelde tek ve çiçeğin ortasında,dişicik tepesi,dişicik borusu ve yumurtalıktan oluşur. Dişi üreme hücreleri yumurtalıkta gelişir. Yumurtalık döllenmeden sonra meyveyi oluşturur.

  d) Erkek organ: Dişi organın çevresinde, sapçık ve başçıktan oluşan organlardır. Erkek üreme hücreleri olan polenler, başçıklardaki keselerde oluşurlar.

  Olgunlaşan polenlerin böcekler, rüzgar, su yada insan gibi etmenlerle dişi organın tepesine taşınmasına tozlaşma denir. Polenin içindeki dölleyici çekirdek (sperm), polen tüpü sayesinde yumurtalığa ulaşır ve yumurtayla birleşir. Buna döllenme denir. Döllenmiş yumurtaya zigot adı verilir, zigot gelişerek embriyoyu verir.

  Embriyo ileride bitkiyi oluşturacak yapıdır. Embriyo ve onu besleyecek olan besin doku ve tohum içinde bulunur. Yani tohum embriyoyu içinde barındıran ve onu koruyan yapıdır.

  Döllenmeden sonra, döllenen yumurta embriyoyu oluşturduğu gibi, yumurtalıkta etli ve sulu bir hal alarak meyveyi oluşturur. Meyve tek bir yumurtalıktan oluşursa, basit meyve (erik, kiraz, şeftali, vişne, fındık, ceviz, kestane) birden fazla yumurtalıktan oluşursa bileşik meyve (ahududu, böğürtlen, çilek) sadece yumurtalıktan oluşursa gerçek meyve (üzüm, şeftali, kiraz erik), yumurtalık dışındaki diğer organlarda (çanak yaprak,taç yapraklar vs.) oluşumuna katılırsa yalancı meyve (elma, armut, ayva) adını alır.

  Bitkilerin meyve ve tohumları olgunlaştıktan sonra su,rüzgar,hayvan ve insanlar aracılığıyla çevreye yayılır. Meyveler hayvanlar yada insanlar tarafından yendikten sonra tohumlar toprağa atılır. Toprakta uygun nem ve ısı olduğunda tohum içine su alarak kabuğunu çatlatır, böylece çimlenme olayı başlar. Çimlenmeyle yeni bir bitki oluşur.
+ Yorum Gönder