+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda 20.yy da japonyanın durumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  20.yy da japonyanın durumu
  20.yy da japonyanın durumu 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  XX. YÜZYIL BAŞLARINDA JAPONYA

  JAPONYA'DAKİ GELİŞMELER
  1854 yılından itibaren Japonya Batı'ya açılmıştır. Ja*ponya'yı Batı'ya açan devlet ise Birleşik Amerika ol*muştur. Japonya, bu devlet ile baş edemeyeceğini anlayınca kapılarını açmak zorunda kalmıştır. Fakat Japonya bir Çin'e göre daha temkinlidir, Batı'ya açıl*ma konusunda. Batı'nın sömürgesi olmak istenmiyor*sa çabuk toparlanmalı ve Batı'nın teknik seviyesine ulaşılmalıydı. Japonya, kısa sürede gelişmiş ve Ba*tı'ya kapılarını açtıktan sadece 40 yıl sonra sömürü*len değil, sömürgeci bir devlet olmayı başarmıştır. Ja*ponya'nın bu duruma ulaşması kolay olmamıştır. Ön*celikle Avrupa'ya bol miktarda öğrenci gönderilmiştir.
  Japonya, iç idare ve sosyal yapısını da değiştirmiştir.

  Ayrıca İmparator Mutsihito döneminde Meiji Restorasyonu (Aydın Hükümet)kabul edilmiştir (1868).

  Yani artık Japonya'yı bambaşka bir manzara bekliyor*du. Bu kanunla kadın - erkek herkes için ilköğretim zorunlu olmuştu. Gazeteler yayın hayatına başlıyor ve Japonya'da mecburi askerlik dönemi başlıyordu. Ayrıca Japonya'da Daymiyo adı verilen derebeylik yönetimine son verilmiş ve çağdaş bir idari örgütlenmeye geçilmişti.

  Japonya baş döndürücü bir hızla gelişiyordu. İlk de*miryolu yapımı 1870'de başlamasına rağmen 20 yıl sonra ülkede 7200 km demiryolu vardı. Japonya'da 30 yıl içerisinde (1868 - 1898) 2190 fabrika yapılmış*tı. Ama bu hızlı gelişme komşularını tahrike ve Japon*ya'yı da aşırı güvene itiyordu. Aşırı kendine güven; Kore yüzünden bu devlet ile Çin'in arasını açmıştır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  20.yy da japonyanın durumu hakında bilgi  yılından itibaren Japonya Batı'ya açılmıştır. Ja*ponya'yı Batı'ya açan devlet ise Birleşik Amerika ol*muştur. Japonya, bu devlet ile baş edemeyeceğini anlayınca kapılarını açmak zorunda kalmıştır. Fakat Japonya bir Çin'e göre daha temkinlidir, Batı'ya açıl*ma konusunda. Batı'nın sömürgesi olmak istenmiyor*sa çabuk toparlanmalı ve Batı'nın teknik seviyesine ulaşılmalıydı. Japonya, kısa sürede gelişmiş ve Ba*tı'ya kapılarını açtıktan sadece 40 yıl sonra sömürü*len değil, sömürgeci bir devlet olmayı başarmıştır. Ja*ponya'nın bu duruma ulaşması kolay olmamıştır. Ön*celikle Avrupa'ya bol miktarda öğrenci gönderilmiştir.+ Yorum Gönder