+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Atatürk ün çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk ün çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözleri
  Bilgi alabilir miyim? Atatürk’ün çağdaşlaşma ile ilgili fikirleri nelerdir vecizeleri nelerdir, yazıda olabilir kısa sözlerde olabilir, ödevim içindir teşekkur ederim 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Biz garb (batı) medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz, onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.
  Memleket behemehal asri, medeni ve müreffeh olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.
  Her ulusun kendine özgü geleneği, kendine göre ulusal özellikleri vardır. Hiçbir ulus, ne kendini benzettiği ulusun aynı olabilir, ne kendi ulusal bütünlüğünde kalabilir, bunun sonucu hiç kuşkusuz düş kırıklığıdır.
  Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak, yaşamak için baş koşuldur.
  Dünya’nın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize, ulusal varlığımıza, bu saygıyı duyguda, düşüncede, açıkça bütün davranış ve tutumumuzda göstermemiz gerekir. Bilelim ki ulusal benliğini bulamayan uluslar başka uluslara av olurlar.
  Uygar olmayan kimseler, uygar olanların ayakları altında kalmakla karşı karşıyadır.
  Uygarlık öyle güçlü bir ateştir ki ona yabancı olanları yakar, mahveder.
  Efendiler, uygarlık yolunda başarılı olmak yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve teknik alanda başarılı olmak için tek ilerleme ve yükselme yolu budur. Yaşam ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişmesi, ilerlemesi ve yenileşmesi zorunludur. Uygarlığın buluşları, teknik harikaları, dünyayı değişmeden değişmeye uğrattığı bir dönemde yüzyıllık köhne düşüncelerle, mazi severlikle varlığı koruyup, sürdürmek olasılığı yoktur.
  Efendiler bugüne değin elde ettiğimiz başarılar bize ancak ilerleme ve uygarlığa doğru bir yol açmıştır. Yoksa ilerlemede ve uygarlıkta hedefe ulaştırmış değildir. Bize ve torunlarımıza düşen görev bu yol üzerinde hiç şaşkınlaşmadan yürümektir.
 3. Mineli
  Devamlı Üye
  Efendiler bugüne değin elde ettiğimiz başarılar bize ancak ilerleme ve uygarlığa doğru bir yol açmıştır. Yoksa ilerlemede ve uygarlıkta hedefe ulaştırmış değildir. Bize ve torunlarımıza düşen görev bu yol üzerinde hiç şaşkınlaşmadan yürümektir.  Biz garb (batı) medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz, onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.  Memleket behemehal asri, medeni ve müreffeh olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.

  Her ulusun kendine özgü geleneği, kendine göre ulusal özellikleri vardır. Hiçbir ulus, ne kendini benzettiği ulusun aynı olabilir, ne kendi ulusal bütünlüğünde kalabilir, bunun sonucu hiç kuşkusuz düş kırıklığıdır.
  Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak, yaşamak için baş koşuldur.
  Dünya’nın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize, ulusal varlığımıza, bu saygıyı duyguda, düşüncede, açıkça bütün davranış ve tutumumuzda göstermemiz gerekir. Bilelim ki ulusal benliğini bulamayan uluslar başka uluslara av olurlar.
  Uygar olmayan kimseler, uygar olanların ayakları altında kalmakla karşı karşıyadır.
  Uygarlık öyle güçlü bir ateştir ki ona yabancı olanları yakar, mahveder.
  Efendiler, uygarlık yolunda başarılı olmak yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve teknik alanda başarılı olmak için tek ilerleme ve yükselme yolu budur. Yaşam ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişmesi, ilerlemesi ve yenileşmesi zorunludur. Uygarlığın buluşları, teknik harikaları, dünyayı değişmeden değişmeye uğrattığı bir dönemde yüzyıllık köhne düşüncelerle, mazi severlikle varlığı koruyup, sürdürmek olasılığı yoktur.
 4. Ziyaretçi
  Atatürkün Türk milletinin çağdaşlaşmasıyla ilgili söylediği sözler

  Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlamı ve biçimiyle uygar bir toplumsal heyet durumuna getirmektir.

  İstiklal-i Tam denildiği zaman bittabi siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültür, vb. her konuda İstiklal-i Tam ve Serbest-i Tam demektir.Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden mahrumiyet, millet ve memleketin manayı hakikisiyle bütün istiklalinden mahrumiyeti demektir.

  Memleket behemehal asri, medeni ve müreffeh olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.
  Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve Fennin dışında mürşit aramak gaflettir,cehalettir, delalettir.

 5. Halit
  Özel Üye
  Mustafa kemal ın çağdaşlama hakkında söylediği sözler

  Milletimizin lâyık olduğu yüksek uygarlık ve refah düzeyine ulaşmasını alıkoyabilecek hiçbir engel düşünmeye yer bırakılmadığını ve bırakılmayacağını huzurunuzda söylemekle mutluyum. 1937 (Atatürk’ün S.D.I, s. 377)

  Biz, batı uygarlığını bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi yapımıza uygun bulduğumuz için, dünya uygarlık düzeyi içinde benimsiyoruz. (Afet İnan, Atatürk Hakkında H.B., s. 176)

+ Yorum Gönder


atatürkün çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözleri,  çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözler,  çağdaşlaşmayla ilgili özlü sözler,  atatürkün çağdaşlaşmayla ilgili özlü sözleri,  atatürkün çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözler