+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Atatürkün kadınlara verdiği siyasi haklar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün kadınlara verdiği siyasi haklar nelerdir
  Atatürkün kadınlara verdiği siyasi haklar nelerdir 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Atatürkün kadınlara verdiği haklar Atatürkün kadınlara verdiği siyasi haklar Atatürkün kadınlara sağladığı sosyal haklar

  Atatürk Cumhuriyetin ilan’ıyla birçok devrim ve inkılap’lara imza atmış,Türk kadın’ınada bir çok haklar vermiştir.

  Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934).

  Osmanlı toplumunda hemen hiçbir toplumsal ve siyasal hakkı bulunmaya kadınlara Medeni Kanun’la bazı haklar tanınmış olmakla birlikte, siyasal haklar açısından bir değişiklik yapılmamıştı. Atatürk’ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak, 1930′da belediye seçimlerinde seçme, 1933′te çıkarılan Köy Kanunu’yla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934′te Anayasa’da yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyla, Türk kadını o yıllarda Avrupa devletlerinin çoğundaki kadınlardan daha ileri haklar elde etti ve çok geçmeden toplumda erkeklerin çalıştığı her alanda yerini aldı.

  Türk kadınına 1935 yılında seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu vesile ile bakın Atatürk nasıl seslenir:

  “Bu karar, Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lâzım gelecektir. Türk kadını, evdeki medeni mevkiini selâhiyetle işgal etmiş, iş hayatının her safhasında muvaffakiyetler göstermiştir. Siyasi hayatla, Belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu selâhiyet ve liyakatle kullanacaktır.”
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Türk Kadınına Verilen Sİyasi Haklar


  > 1930->> Belediye Seçimlerine Katılma
  >1933 –> Muhtarlık seçimlerine katılma
  >1934–>> Vekillik seçimlerine katılma ve seçilebilme (Seçme-seçilme hakkı)
+ Yorum Gönder


atatürkün kadınlara sağladığı sosyal ekonomik ve siyasi haklar ,  atatürk ün kadınlara sağladığı sosyal ekonomik ve siyasi haklar ,  atatürkün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal haklar,  kadınlara verilen siyasi haklar,  atatürkün kadınlara sağladığı siyasi haklar,  atatürkün kadınlara sagladıgı sosyal ekonomik ve siyasi haklar