+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda İyonlaşma Enerjisi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İyonlaşma Enerjisi Nedir
  İyonlaşma Enerjisi Nedir ? 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  İyonlaşma enerjisi, gaz halindeki bir atomun son temel enerji seviyesindeki çekirdek tarafından en az kuvvetle çekilen bir elektronu koparmak için verilmesi gereken en az enerji miktarıdır.
  İlk elektron koparılırken verilen enerjiye 1. iyonlaşma enerjisi denir. İyonlaşma enerjisi adı, kopan elektronun kaçıncı elektron olduğuna bağlıdır. İkinci elektron için 2. iyonlaşma enerjisi ismi kullanılır. Periyot numarası arttıkça genellikle azalır. Grup numarası arttıkça genellikle artar. Yani periyodik tabloda, soldan sağa doğru genellikle artar, yukarıdan aşağı doğru ise azalır.
  1. iyonlaşma enerjisi, 2. iyonlaşma enerjisinden daima daha azdır. Yani bir sonraki elektronu koparmak için daha fazla enerji gerekir. Nötr hâldeki bir atomun son katmanındaki bir elektronu koparmak için harcanan enerji, 1. iyonlaşma enerjisidir. İlk elektron koparıldıktan sonra ikinci elektron için, yani +1 iyonunu +2 yapmak için gereken enerji ise 2. iyonlaşma enerjisidir.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  İyonlaşma nedir

  İyonlaşma,
  kimyada ve fizikte, yüksüz atom ya da moleküllerin elektrik yüklü atomlara ya da moleküllere (iyonlar) dönüştüğü süreçlerin ortak adı. İyonlaşma, ışınım enerjisinin maddeye aktarılmasındaki temel yollardan biridir.

  Kimyasal iyonlaşma genellikle sıvı çözeltilerde oluşur. Örneğin hidrojen klorür gazı (HC1), yüksüz ve kutuplu su (H20) molekülleri ile tepkimeye girerek artı yüklü hidronyum iyonları (H^O) ve eksi yüklü klorür (Cl~) iyonları oluşturur. Asitli bir çözelti içerisindeki çinko metalinin yüzeyinde çinko atomları (Zn), hidrojen iyonlarına elektron vererek renksiz çinko iyonlarına (Zn+2) dönüşür.

  İçinden elektrik akımı geçirilen düşük basınçlı gazlarda çarpışma nedeniyle iyon*laşma oluşur. Akımı oluşturan elektronlar yeterli enerjiye sahipse (her maddenin iyon*laşma enerjisi farklıdır) yüksüz (nötr) gaz moleküllerinden elektron fırlamasına neden olurlar. Sonuçta, artı yüklü iyon ile serbest kalan elektrondan oluşan iyon çiftleri ortaya çıkar. Eksi yüklü iyonlar, elektronla*rın yüksüz atomlara bağlanması yoluyla da oluşabilir. Gazlar aynca, yüksek sıcaklıklar*da moleküllerin birbirleriyle çarpışması ne*deniyle de iyonlaşabilir. Gaz, sıvı ya da katılardan geçen yeterli enerjiye sahip yüklü parçacıklar ya da ışınımlar genel olarak iyonlaşmaya yol açar. Radyoaktif maddelerden salınan alfa parça*cıkları ve elektronlar gibi yüklü parçacıklar izledikleri yol boyunca büyük ölçüde iyon*laşmaya neden olur. Nötron ve nötrino gibi yüksüz ve maddeye girim -gücü yüksek parçacıklar ise, iyonlaşmaya hemen hemen hiç yol açmaz. X ışını ve gamma ışını fotonları gibi ışınım enerjisi darbeleri, foto*elektrik etkiyle atomlardan elektron salınmasına yol açarak iyonlaşmaya neden olur. Işınım enerjisinin soğurulması ya da yüklü parçacıkların geçişi nedeniyle ortaya çıkan yüksek enerjili elektronlar yeni iyonlaşma*lara neden olabilir. Bu tür iyonlaşmaya ikincil iyonlaşma denir. Uzaydan gelen kozmik ışınlann ve Güneş’ten gelen mor* ötesi ışınların sürekli olarak soğurulması nedeniyle, Yer atmosferinde, belirli bir miktarın altına hiç düşmeyen düzeyde bir iyonlaşma bulunur.

+ Yorum Gönder


iyonlaşma enerjisi nedir