+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Ses driveri var ama ses programı çalışmıyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ses driveri var ama ses programı çalışmıyor
  ya ben es programını sildim pcde ses driveri var ama ses programı çalışmıyo 3D-audio yazıyordu ama noktalı yeri hatılamıyorum simgesi mor birşeydi sistemi geri alacam ama sistem geri kaydı oluşturmaığım içim geri de alamıyorum.. bana yardım edin 2. Asel
  Bayan Üye

  ses driveri var ama ses programı çalışmıyor


  Private Sub Command1_Click()
  command1.caption="ÇIKIŞ"
  Dim intmsg As Integer, intbutton As Integer
  intmsg = vbYesNo + vbQuestion
  intbutton = MsgBox("FORMU KAPAT ?", intmsg)
  Select Case intbutton
  Case vbYes
  Cancel = 0 'form kapatilir'
  End
  Case vbNo

  Cancel = -1 'form kapatilmaz'
  End Select
  End Sub

  Private Sub Command2_Click()
  command2.caption="BAŞLA"
  Shell File1.FileName
  End Sub

  Private Sub Command3_Click()
  command3.caption="ÇAL"
  WindowsMediaPlayer1.URL = File1.FileName
  WindowsMediaPlayer1.Visible = True
  Command2.Visible = False
  Command3.Visible = False
  File1.Visible = False
  Drive1.Visible = False
  Dir1.Visible = False
  Command1.Visible = False
  End Sub
  Private Sub Dir1_Change()
  File1.Path = Dir1.Path
  ChDir Dir1.Path
  File1.Pattern = "*.*"
  End Sub
  Private Sub Drive1_Change()
  On Error GoTo Hata
  Dir1.Path = Drive1.Drive
  ChDrive Drive1.Drive
  Hata:
  If Err.Number = 68 Then MsgBox "Lütfen sürücüyü kontrol edin", 16, "Sürücü kontrol"
  End Sub
+ Yorum Gönder