+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılıyor? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılıyor?
  Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılıyor? 2. Asel
  Bayan Üye

  Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılıyor?

  Bedelli Askerlik Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yükümlüler 6 ay içinde Bedelli Askerlik Başvurusu'nu en yakın Askerlik Şubeleri'ne şahsen yapmaları gerekecek.
  ■1. Bedelli Askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlülerden henüz son yoklamasını yaptırmamış bulunanlar, "Son Yoklama Formu" ile bulundukları şehirlerdeki sağlık muayenelerini yaptırırlar ve bu formu en yakın Askerlik Şubesine teslim ederler.
  ■2. Görünüşlerinden veya yapılan muayene sonucunda rahatsız olduğu anlaşılanlar, hastalıklarına ait klinik ve laboratuvar bilgilerini, röntgen filmlerini, en yakın Askerlik Şubesine teslim ederler.
  Askerlik Şubesi'nden aldıkları başvuru belgeleriyle "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına T.C. Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası'nda açılan özel hesaba 15,000 TL ya da 30,000 TL'nin tamamı yatırılır.

  Bedelli Askerlik madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

  Bedelli Askerlik başvuru ücretinin yarısını yatıranlar başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde kalan miktarı da yatırmak zorundalar. Belirtilen sürede bedeli yatırmayanlar Bedelli Askerlik yasa kapsamından çıkarılırlar, yatırdıkları ücret de iade edilmez. Bedelli Askerlik yasası nedeniyle yaşını büyütenler kapsam dışı bırakılmışlardır.
  Bedelli Askerlik Yasa Tasarısı İlgili Madde Metni
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 30 yaşından gün almış ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30.000 Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Başvuruda bulunanlar, öngörülen miktarı başvuru sırasında defaten ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde de ödeyebilirler.

  Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır.

  Özel hesapta toplanan paralar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)’ne mensup vazife malûlleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malûllerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılır.

  Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

  Bedelin ödenme usul ve esasları ile kaynağın kullanılmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar

  Kurulu kararı ile düzenlenir.

  GEÇİCİ MADDE 47- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini süresi içinde yapmadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, halen bu Kanunun ek 1 inci ve geçici 43 üncü maddelerinde belirtilen diğer yararlanma şartlarını taşıdıklarını ve bu Kanunla değiştirilmeden önceki miktarlar üzerinden ödemelerini süresi içinde tamamladıklarını konsolosluklara müracaatla belgelendirenler, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bunlar hakkında askerlik hizmetini yerine getirmedikleri için idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.
+ Yorum Gönder