+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Gider hasapları hangi kartta açılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gider hasapları hangi kartta açılır
  İyİ gnler gİder hesapalrini hangİ karta aÇmam gerekİyor bİlgİnİz varsa yardimci olursaniz sevİnİrİm?? 2. Asel
  Bayan Üye

  Gider hasapları hangi kartta açılır  Maliyet
  Proforma maliyet çalışması, yapılan veya üretimi yapılan orderların gerçekleşen maliyetinin takip edildiği bölümdür.

  Günlük Döviz Kurları

  Günlük döviz kurlarını girebilmek için SentezVogue Programının ana menüsünde iken, Maliyet modülünden Günlük Döviz Kurları seçilir.


  Şekil 1 Günlük Döviz Kur Girişi

  Para birimlerinin, serbest alış/satış kurları, çalışılan bankaların alış/satış kurları bu pencerede takip edilebilir. Program içerisinde para birimlerinin kullanıldığı yerde o tarihdeki I.alanı getirir. Para birimleri ve bankalar, SentezVogue Yükleme Programının, Döviz Kur Parametreleri bölümünde tanımlanır.

  Program içerisinde dövizle ilgili bir işlem yapıldığında kur penceresindeki I. alana ait kuru ekrana getirir. Hesaplama işlemini de tanımlanan bilgiye göre bu alana getirir. Liste tuşuna bastığınızda geçmişe dönük girilen döviz kurlarını görebilirsiniz.

  Maliyet Grup Kartları

  Proforma Maliyet hazırlayabilmek için, her gider kalemi için bir grup kartı açılması gerekmektedir.

  Maliyet Grup Kartı tanımlayabilmek için, SentezVogue Programının maliyet modülünde bulunan Maliyet Grup Kartları seçilir.


  Şekil 2 Maliyet Grup Kartı


  Şekil 3 Maliyet Grup Seçimi Kodu
  Maliyet gruplarını takip edebilmemiz için vermemiz gereken maliyet grup kodu bu bölüme yazılır.
  Adı
  Tanımlanacak olan maliyet grubuna ait isim yazılır. (Kumaş, Aksesuar, Dikim Maliyeti vb.)


  Adı Çıksın mı?
  Kullanacağımız maliyet grubu stoklarla bağlantılı çalışacak ise, HAYIR seçeneğini seçmemiz gerekir. HAYIR seçeneği seçildiğinde, maliyet işlemleri için stok kodu alanına geçme imkanı tanıyacaktır. Stok kodu alanında ise, liste alarak çalışacağımız stok kodunu seçip işleme devam edebiliriz. EVET seçildiğinde maliyet grup adına tanımladığımız bilgi maliyet ekranına yansıyacaktır.

  Miktar İstensin mi?
  HAYIR seçilir ise, Miktar Öndeğeri kısmına yazacağımız değeri Maliyet Tablosunda miktar alanına ön değer olarak getirir ve üzerinde işlem yapmamıza izin vermez. EVET seçilir ise, Maliyet Tablosunda miktar alanına gelindiğinde istediğimiz değeri yazma imkanı tanıyacaktır.

  Birim Öndeğeri
  Tanıtılan maliyet grubuna ait birim öndeğeri (kg, adet, mt vb.) yazılır.

  Eğer stok kodu seçilerek tanımlama yapılıyor ise, maliyet ekranına, stok kartında tanımlanan birim öndeğeri gelir.

  Fiyat İstensin mi?
  HAYIR seçilir ise, Fiyat Öndeğer kısmına yazacağımız değeri Maliyet Tablosunda fiyat alanına öndeğer olarak getirir ve üzerinde işlem yapmamıza izin vermez. EVET seçilir ise, Maliyet tablosunda fiyat alanına gelindiğinde istediğimiz değeri yazma imkanı tanıyacaktır.

  Adet İstensin mi?
  Hayır seçilir ise, Maliyet Tablosunda adet istenmez, Evet seçilir ise, adet istenir.

  Detay Maliyeti
  EVET seçeneği seçildiğinde, maliyet tablosunda fiyat alanına geçmeden program tarafından bir Kumaş Detay Penceresi açılır. Bu pencerede kumaşa uygulanan işlemlerle ilgili alanlar bulunmaktadır. Örneğin, kumaş iplikten örülecek ise, hangi ipliklerden hangi oranlarda kullanılacağı, boya, ram, sanfor, ütü gibi ekstra işlemlerin fiyatlarını, fire oranı ve baskı işlemi görecek ise baskı fiyatı gibi detaylar belirlenir.

  Döviz Cinsi
  Maliyet grubuna ait birim listeden tanımlanır. Döviz listesindeki bilgiler parametreler kısmındaki döviz tanımlarından gelmektedir.

  Döviz Birim Fiyatı
  Maliyet grubuna ait döviz birim fiyatı yazılır. Bu alana yazılan bilgi maliyet ekranına yansıyacak ve seçilen döviz cinsine ait maliyet tarihinin kuru ile hesaplama yapıp TL olarak maliyet ekranına yansıyacaktır.

  Ara toplama eklensin mi?
  EVET seçildiğinde, maliyet grubuna ait satır tutarını maliyet ara toplam alanına ekler ve satır üzerinden (fire, kar ve komisyon) yüzdelerini hesaplar.
  HAYIR seçildiğinde ise, fire, kar ve komisyon yüzdeleri eklemeden direkt olarak satır tutarını hesaplanan fiyat alanına ekler.

  Gerçek Maliyet Kodu
  Ön maliyet işleminden sonra, imalat aşamasında gerçekleşen maliyet ile karşılaştırma yapabilmesi için bu alanda tanımlanan maliyet grup kartına karşılık gelen tanımlama seçilir. Bu bölümde maliyet grup kartı seçilmez ise, satır üzerinden girilen bilgiler, karşılaştırılmalı maliyette proforma hanesinde görünmez.

  Proforma Maliyet

  Proforma maliyet, model maliyeti ve satış fiyatlarını belirlemek üzere, modelde kullanılacak sarf malzeme giderleri, genel gider kalemlerini, kar payını, varsa komisyon giderini de ekleyerek, müşteriye fiyat teklifi hazırlamak için kullanılır.

  Proforma maliyette yapılan giderler ile order için yapılan harcamalar doğrultusunda program tarafından karşılaştırılmalı maliyet yapılabilir. Bu sayede order için ne kadar kar veya zarar olduğu görülebilir.
  Proforma maliyet hazırlandıktan sonra yapılacak harcamalar doğrultusunda orderlar için bütçe ayrılır. Böylece yapılacak harcamaların kontrollü olması sağlanır.
  Daha önce hazırlanan modellerin benzeri geldiği zaman, hazırlanan proforma maliyet ile gerçekleşen maliyet karşılaştırılabilir ve buna göre müşteriye hızlı bir şekilde fiyat verilebilir.

  Günlük olarak girilen döviz kurları sayesinde, istenilen tarihteki maliyeti doğru bir şekilde görebiliriz. Bu da bize, geçmiş dönemdeki maliyetleri izleme olanağı sağlar.

  Proforma maliyet hazırlamak için öncelikle Maliyet Grup Kartları açarak, kullanılacak olan maliyet çeşitlerinin (Kumaş, Aksesuar; dikim vb.) tanımlanması gerekir.

  Proforma (Ön Maliyet) Hazırlama


  Şekil 4 Model Ön Maliyeti

  Model No
  Müşteri tarafından istenen modelin program tarafından takip edilebilmesi ve maliyet yapılabilmesi için gerekli olan numaradır. Model numarası girildiğinde model ismi otomatik olarak gelir. Kartı açılmamış modeller için de proforma maliyet hazırlanır.

  Maliyet Tarihi
  Ön maliyeti hazırlayacağımız tarih yazılır. Bu alana ön değer olarak günün tarihi gelir.

  Müşteri
  Maliyetini hazırlayacağımız modelin proforma maliyetini müşteri için hazırlıyorsak F9 tuşu veya liste düğmesi ile alınan cari hesap kartları listesinden ilgili müşteri seçilir. Müşteri listede tanımlı değil ise SHIFT F9 tuşu veya kart düğmesi ile yeni bir Cari Hesap Kartı açılır. Kolleksiyon için proforma maliyet hazırlanıyorsa müşteri alanı boş geçilebilir.

  Döviz Cinsi
  Maliyeti hazırlayacağımız döviz cinsi belirtilir. Döviz kurları daha önceden tanımlanmış ise, kur alanına otomatik olarak gelir.

  Order No
  Ön maliyeti hazırlanan modelin siparişi gerçekleştikten sonra, üretim aşamasında takip edilen numara yazılır. Bu alanda belirtilen numara, gerçekleşen maliyet ile yapılan ön maliyetin fiyatlarını karşılaştırmayı sağlar.

  Fire, Kar, İskonto
  Maliyetini hazırlayacağımız modelin fire oranını, yapmak istediğimiz kar oranını ve iskonto oranını yüzde olarak belirtebiliriz.

  Hesaplanan Fiyat
  Maliyet ara toplamı, fire, kar, komisyon tutarlarına göre, müşteriye vermemiz gereken fiyat otomatik olarak hesaplanır.

  Verilen Fiyat
  Müşterinin model için verdiği fiyat yazılır.

  Gerçek Kar
  Üreticinin ürünün maliyetine göre elde edeceği gerçek karı gösterir.

  Maliyet Girişi
  Grup
  Yapılacak maliyetin kod numarası F9 tuşu veya liste düğmesinden Maliyet Grubu seçildiğinde maliyet cinsi otomatik olarak gelir.

  Ekran üzerinde mouse’un sağ tuşuna basarak gelen menüden Maliyet Grup Seçimi seçilir.


  Şekil 5 Maliyet Seçimi

  Kullanılacak maliyet çeşitleri ileri düğmesi ile seçilenler kısmına aktarılır ve Tamam düğmesine basıldığında seçilen maliyet cinsleri otomatik olarak model ön maliyeti kartına yansır. Yapılacak maliyeti tek tek yazmaktansa bu pencereden maliyet tablosuna yansıtarak sadece miktarları girilir.
+ Yorum Gönder