+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Wilson ilkelerinin bizi ilgilendiren maddeleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Wilson ilkelerinin bizi ilgilendiren maddeleri nelerdir
  wilson ilkelerinin bizi ilgilendiren maddeleri nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  wilson ilkelerinin bizi ilgilendiren maddeleri nelerdir


  Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918):
  • Yenenler yenilenlerden toprak almayacaktır (savaş sonunda yenenler bu maddeyi aşacaklar, manda-himaye yönetimi kurdular).
  • Yenenler yenilenlerden savaş tazminatı almayacaktır.
  • Devletlerarasında gizli antlaşmalar yapılmayacaktır.
  • Dünya’da kalıcı bir barış için “Milletler Cemiyeti” (Cemiyet-i Akvam) kurulmalıdır.

  NOT: Milletler Cemiyeti savaş sonucu kurulmuş, kuruluş amacı yeni bir dünya savaşını önlemek ve barışı korumaktı. Ancak bir süre sonra, cemiyet, büyük devletlerin kontrolüne girdiğinden ve II. Dünya Savaşı’nı engelleyemediğinden 1945 sonrası kapatılmış, yerine Birleşmiş Milletler kurulmuştur.
  • Her devlet kendi güvenliğini koruyacak kadar silah üretecektir.

  NOT: Dünya’da ilk silahsızlanma önerisidir.

  Türkleri İlgilendiren Kısım;

  -Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde kesin egemenlik hakkı tanınmalıdır.

  -Türk egemenliğinde yaşayan diğer milletlere kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir (bizim için kötü bir madde).

  -Boğazlar, bütün devletlerin gemilerine açık olmalıdır (bu da bizim için kötü bir madde).

  NOT: Wilson İlkeleri genel olarak yenilen devletleri koruyucu niteliktedir. Bunun nedeni; İngiltere ve Fransa’nın toprak ve savaş tazminatı alarak güçlenmesini istememeleridir.
  NOT: Wilson İlkeleri, Kurtuluş Savaş’ımızın temel belgesi olan Misak-ı Milli’nin içeriğini oluşturmuştur.
+ Yorum Gönder


wilson ilkelerinin bizi ilgilendiren maddeleri hangileridir